Waarheid | ‘Werkelijkheid’ | Leven vanuit Waarheid | Onderzoek & Dialoog

Welkom op STAP uit de MATRIX – Onderzoek naar, en Dialoog over, Waarheid, ‘Werkelijkheid’, en ‘Leven vanuit Waarheid’!

Laatste Berichten

 

De Waarheid: Wat is, ‘is’

‘Ik is’ wat ‘ik is’, niet wat ik geloof. Wat is, ‘is’, niet wat daarover gedacht, gewenst of gehoopt wordt. Alle zogenaamde ‘kennis’ is aangeleerd, niet eigen, en een geloof.
Met andere woorden: Alles is geloof, en geen enkel geloof is waar.

De Waarheid: Daar valt verder weinig over te zeggen. Alles wat er over gezegd wordt is eigenlijk een verwijzing naar ‘wat het niet is’; Wat het wél is, is namelijk onbenoembaar, en (binnen de context van realisatie, belangrijker), ondenkbaar!

Dát wel of niet (gaan) zien maakt uiteindelijk geen enkel, verschil, hoewel dat er vanuit het perspectief ‘Ik, die (een bepaald) iemand denkt te (moeten) zijn’, zo leert de ervaring hier, heel anders beleefd kan worden. 

Foto uiteengrukt

Laag, na laag, na laag

Eerste STAP

In principe was de eerste stap, simpelweg ‘de beslissing nemen’, om ‘mijn’ gedragspatronen, motieven, kennis, denken, emoties, gevoel, enzovoorts, voorbij elk referentiekader, te gaan onderzoeken. Toen er namelijk eerlijk naar gekeken werd, werd al snel duidelijk dat de vragen ‘Wie of wat ben ik’?, en ‘Wat dafuq doe ik hier‘?, ‘Wat geloof ik, en wat is de basis van dit geloof‘?, ‘Hoe kom ik aan het idee van ‘goed’ en ‘fout’, ‘ik’ en ‘anderen’, ‘licht’ en ‘duister’, en wat weet ik daar, voorbij elk referentiekader, zelf van‘?, vragen waren, die gemiddeld gezien, niet zo vaak aan de orde kwamen. (Hoewel ik er vrij zeker van was, dat dit anders lag.)

In plaats van ‘naar binnen’ te kijken, hield ik me liever bezig met ‘naar buiten’ kijken.

Achtergrond: In het verleden was (orthodoxe) religie één van de mechanismes die deze beweging ‘naar buiten’ in stand hield. Inmiddels is de (orthodoxe) religie in de meeste gevallen vervangen voor andere vormen van geloof, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: New Age, Wetenschap, Psychiatrie, ‘Lichtwerk en andere concepten met betrekking tot missies om de mensheid te redden’, ‘Complot theorieën’, ‘Spiritualiteit’, enzovoorts. Been there, done that

Het was allemaal leuk als tijdverdrijf, effectief als afleiding om bij de hiervoor aangestipte vragen weg te blijven, en allemaal gebaseerd op één simpele ‘vergissing’, namelijk dat ‘wat gezocht wordt’ / ‘waar naar gestreefd wordt’, (ergens ‘buiten’) (‘mij’) te vinden zou zijn. (Wat niet verloren gaat, hoeft niet gezocht te worden. Naar wat al is, hoeft niet gestreefd te worden.)

Het lijkt er op dat, zonder het – VOOR JEZELF, voorbij elk referentiekader! – beantwoorden van deze fundamentele vragen, ‘ronddolen in het duister’, een logisch gevolg is. (Voor mij is het op het moment van schrijven iets wat voor mij ‘waar’ is gebleken (lees: ‘wat werkt’.) De gedachten waren namelijk; Als er één ding wordt geloofd wat niet waar is, wat voor onzin heb ik mezelf dan nog meer wijsgemaakt? Door wie heb ik, me dat wijs laten maken? Wat maak ik anderen wijs? Weet ik dat absoluut, voorbij elke twijfel, zeker, of denk ik maar te weten dat het zo is?
(Waarbij de toevoeging: ‘Met alle gevolgen van dien’, wanneer ik me baseer op ‘mijn’ ervaring met ‘de wereld’, min of meer ‘op zijn plaats lijkt te zijn’.)

Het zou natuurlijk zo maar kunnen zijn, dat ‘er niets verloren is’, ‘er niet echt iets mis is’, en ‘er niemand gered hoeft te worden’. Dat dat, slechts verhalen zijn, en van verhalen is één ding wat als bekend geacht zou mogen worden, een verhaal is altijd een verhaal, niet het ding zelf……. fictie dus….. een andere roman schrijven?

Wat weten 'we' nu eigenlijk zeker?

Wat weten ‘we’ nu eigenlijk zeker?

Na de eerste stap; Ontspan en geef je over!

Nadat de eerste stap is gezet; er met het onderzoeken van ‘ik’ en de ‘werkelijkheid’ / Waarheid begonnen is, is de kans aanwezig, dat er – op zijn minst in de beleving – het één en ander gaat veranderen. Feitelijk gaat het bij die eerste stap om overgave en loslaten, en de ervaring leert, dat daarbij geldt dat ‘oefening, kunst baart’.

Uiteindelijk loopt het proces van het realiseren van de Waarheid, het (gaan) doorzien van (beperkende) overtuigingen, zoals alles in het leven, spontaan. ‘Mijn’ ervaring is echter, dat het even kan duren voordat dat duidelijk wordt.

 

Verzet is zinloos

Wanneer er het idee is/was van een ‘ik’, die ‘een proces doet’, is/was er een fundamenteel punt wat niet gezien wordt/werd – namelijk dat die ‘ik’ een fictie is, zonder het vermogen ‘controle uit te oefenen’ (Waarheid), maar met het illusionaire vermogen ‘te verzetten tegen’ (‘werkelijkheid’ / ‘Waar’). Ain’t that funky!!

De mind / ego / fictieve ‘persoon’, (ALLES, waarvan op basis van ervaren, denken, voelen, of wat dan ook de vorm moge zijn, een idee is dat het ‘het’ (Waarheid) is) zal zich – overigens allemaal met de beste bedoelingen van de wereld – hiertegen lijken te verzetten. Dit kan (vanuit ‘ik’, als zodanig geïnterpreteerde) ‘vervelende’ gevoelens, gedachten en gedragingen oproepen. Dit kan het beste gelaten ‘voor wat het is’, zonder het in te delen in ‘gewenst’ en ‘ongewenst’, omdat ‘gewenst’ en ‘ongewenst’ een truc van de mind / ego is. (Wie of wat is het, dat dit indelen doet? Deelt iemand iets in?)

Hier is uiteindelijk gebleken, dat alle verzet zinloos is, heel veel energie kost, en uiteindelijk niets voorkomt en nergens toe leidt. Waarbij de grap is, dat, of de eerste stap nu wel of niet gezet is, er voor het functioneren van dit mechanisme, helemaal niet te doet. Het is slechts een kwestie van ‘er wel bewust van zijn’, of ‘niet bewust van zijn’.  

Plaatje van meisje in gedachten

Je bent niet zielig. Je bent niet slecht. Je bent niet onwaardig. Je bent niet als zodanig. Je bent zoals je bent, perfect!

Samen Onderzoeken

Vanuit wat ‘hier gezien wordt’, biedt STAP uit de MATRIX begeleiding aan mensen die denken dit ook te (willen gaan) zien, óf daar (juist) ‘problemen’ mee ervaren.

Dit kan door het onderzoeken van denken, gevoel, overtuigingen en conditioneringen, en deze van daaruit ‘op te heffen’, waardoor beperkende (traumatische) ervaringen uit het verleden ook tot het verleden kunnen gaan behoren, ‘verzet’ afgebroken kan worden, angst doorzien kan worden, enzovoorts, waardoor er vervolgens weer meer ruimte ontstaat voor ‘leven’ in plaats van ‘overleven’, ‘jezelf zijn’, uit een depressie geraken, enzovoorts.

Vaak gaat het om ‘dingen die in de weg zitten’, dat het leven zo beleefd wordt als dat het beleefd word. Dat hoeft, tenminste als ‘ik’ me baseer op ‘mijn’ ervaringen, niet zo te zijn. (Waarbij bovenstaande geen Waarheid is, maar waarbij – zonder dat er hier iemand is die weet hoe e.e.a. nu precies werkt – de ervaring wel zo is, dat e.e.a. binnen de ‘werkelijkheid’ lijkt ‘te werken’ en zodoende ‘daar’ ‘een plaats kan hebben’.)


Niets heeft nut, maar er lijkt alle schijn van te kunnen zijn, dat dat anders kan schijnen te lijken! – Alleen, niets is zoals het lijkt!

 

Plaatje observatie door man

(Samen) Onderzoeken? ‘Jou’, ‘je eigen conclusies laten trekken’.

Ten slotte

Het is allemaal perfect, even perfect als jij – of je dat nu zelf weet of niet.

 

Contact, Afspraak maken

Heb je vragen, opmerkingen, of iets te communiceren? Ga naar het contactformulier.

Een afspraak maken kan via het contactformulier afspraken,

Bellen kan natuurlijk ook via 06-85777050.

Marcel

 

Mensen blij maken, door hun verzameling te completeren, of juist door het schoon schip te maken met de verzameling (beperkende) overtuigingen, gedragspatronen, of bijvoorbeeld angst, is een passie hier. it seems, it has been noticed… :-) | Gelderlander 10-09-2016

STAP uit de MATRIX Logo

STAP uit de MATRIX