Ontwaken uit de Illusie – van een afgescheiden ‘ik’ | STAP uit de MATRIX

 

Welkom op STAP uit de MATRIX

Vanuit een samenloop van omstandigheden; de (‘persoonlijke’) voorliefde voor – en kwaliteiten met betrekking tot- schrijven en het beschrijven en analyseren van processen en mechanismes, de nooit ‘goed tot stand gekomen hechting aan de illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit, de ‘reis’ die is gemaakt, en een niet te onderdrukken ‘drive’ met betrekking tot het communiceren over het proces van ontwaken uit de illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit, waarheid, overgave, de processen en mechanismes die hierbij betrokken zijn (ego, de als waar veronderstelde illusie van een afgescheiden ‘ik’, de als waar aangenomen ‘werkelijkheid’ en de door de mind (ego) gefabriceerde dualiteit.) en waarheid in de absolute zin, is op 7 augustus 2007, STAP uit de MATRIX ontstaan.

Na vele omwegen is er inmiddels een duidelijke lijn ontstaan met betrekking tot wat gecommuniceerd wil worden. De ‘informatie’ op STAP uit de MATRIX zal te maken hebben met het ontwaken uit de illusie – van een afgescheiden ‘ik’ (wakker binnen de MATRIX) en over het ontwaken in waarheid: ontwaken uit de illusie – in het algemeen (wakker buiten de MATRIX). Waarbij – zo wordt dat ‘hier’ gezien – het eerste iets is waaraan iets gedaan kan worden. In het tweede geval is het iets wat beter uitgelegd kan worden als ‘iets wat ‘je’ overkomt’. In het eerste geval gaat het om één laag van illusie die wordt doorzien, namelijk de illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit. In het tweede geval gaat het ook om ‘de verdwijning’ van alles wat ooit door die gewaande ‘ik’, geweten leek. Ontwaken uit de illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit, en ontwaken uit de illusie van de waargenomen ‘werkelijkheid’. (Iets wat altijd – op de achtergrond – geweten is, maar vaak op termijn (gedeeltelijk, of bijna geheel) overschaduwd is geraakt door de hechting aan de MATRIX en het ontstaan van de illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit.)

 

Voor dat ‘je’ verder gaat is het handig eerst de disclaimer te lezen, om eventuele teleurstelling of verkeerde verwachtingen te voorkomen. Ook het ‘reisverslag’ over ‘mijn reis’, geeft een indruk met betrekking tot het hoe en waarom van het tot stand komen van STAP uit de MATRIX.

 

Ontwaken uit de Illusie, buiten de MATRIX: Geen houden aan

Als wakker worden buiten deze MATRIX ‘de bestemming’ is, is daar geen houden aan, niets aan te doen of tegen te houden. Zoals gezegd is het iets wat ‘je’ overkomt, en wanneer dat proces eenmaal is ingezet is er geen weg meer terug.

 

Ontwaken uit de Illusie, binnen de MATRIX: STAP één

Als het doel is voorbij angst te komen en ‘betere’ dromen te dromen (wakker binnen de droom), is dat iets waarvoor iets gedaan kan worden, namelijk het doorzien van de MATRIX – en dan het onderdeel daarvan wat ‘ik’ genoemd wordt, en als afgescheiden entiteit wordt beleefd en overgave aan dit proces helpt daarbij. Er is één ‘iemand’ die dat kan doen en dat ben ‘jij’. ‘Jij’ bent daarvoor 100% ‘zelf’ verantwoordelijk.

Dát is de eigenlijke boodschap en dat heeft niets met ‘Marcel’, ‘jij’, ‘ik’ of ‘de waargenomen wereld’ te maken.

Er is schrijven, er is de website, er is de boodschap, maar er is geen ‘ik’ die hier krediet voor kan nemen; sterker de illusie van die ‘ik’ – als zijnde een afgescheiden entiteit – is juist hetgeen wat ‘in de weg staat’ waar het overgave, levensstroom, en moeiteloos functioneren betreft. Daarover – het proces van ontwaken in de waarheid, ontwaken uit de illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit – gaat STAP uit de MATRIX.

Algemeen:

Het is belangrijk eerst onderstaande te lezen. Dat kan een hoop discussie, teleurstelling en miscommunicatie, en daarmee ‘verlies van tijd’ voorkomen.

 • DE DISCLAIMER
  Hier staat een en ander uitgelegd met betrekking tot de informatie en ‘mogelijkheden’ die via STAP uit de MATRIX beschikbaar zijn.
 • REISVERSLAG
  Hier staat een uitgebreid verslag met betrekking tot ‘mijn’ ‘reis’ en hoe dit invloed heeft op de ‘werkzaamheden’ voor STAP uit de MATRIX.

 

Over ontwaken uit de Illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit

Op het gebied van informatie delen over het proces van ontwaken uit de Illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit, en de waarheid met betrekking tot de schijnbaarheid van ‘het bestaan’, kan worden gevonden op het BLOG:

 • WEGWIJZERS
  Dit zijn – vaak korte – stukken die ‘waarschuwen’ voor bepaalde valkuilen die tijdens het proces van ontwaken in de waarheid, en ontwaken uit de illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit, kunnen worden tegengekomen. Ook staan hier dingen met betrekking tot methodes, technieken en andere zaken die tijdens ‘mijn’ ‘reis’ tegengekomen zijn.
 • ARTIKELEN
  Dit zijn – vaak uitgebreide – stukken, waar ook wel wegwijzers in staan, maar waarbij het vooral ook gaat om het beschrijven van (MATRIX) mechanismes, een kijk van voorbij dualiteit naar ‘de wereld’ waarin ‘we leven’, en dingen die opvallen vanuit het perspectief van waaruit ‘hier’ gekeken wordt. Voornamelijk ter verbreding van de horizon en het ‘losweken van overtuigingen’. (Hier gaat het niet uitsluitend over het absolute.)
 • INSPIRATIE
  Muziek, video’s en ander materiaal van ‘andere expressies van bewustzijn’, welke aansluiten bij de kernboodschap van STAP uit de MATRIX. Het wil niet zeggen dat als het hier gedeeld staat, er ook honderd procent wordt ‘achter gestaan’.

In de categorie ‘PERSOONLIJK‘: Creatieve uitingen, gedichten en muziek die ‘hier’ in het bewustzijn (zijn) komen opborrelen. Ook uit te printen reminders / posters staan hier.

“Ga zitten, hou je koest, en vraag jezelf wat waar is, net zolang tot je het weet.” — Jed McKenna

 

‘Hulp’ bij het proces van ontwaken uit de Illusie – van ‘ik’ als afgescheiden entiteit

Zonder verdere pretenties, zoals in de disclaimer en het ‘reisverslag’ waarschijnlijk gelezen is, kun ‘je’ een afspraak maken voor ‘Hulp’ bij ontwaken uit de illusie – van een afgescheiden ‘ik’. Uiteraard zal het onderzoek ‘zelf’ gedaan moeten worden. Door middel van vraagstelling en confrontatie kan hierbij ‘hulp’ geboden worden. (Omdat je het echter ‘zelf’ zult moeten doen, staat ‘hulp’, tussen aanhalingstekens.)

 

Overige ‘Activiteiten’

Naast de dingen die met betrekking tot STAP uit de MATRIX gebeuren, zijn er ook activiteiten op het gebied van Internet radio. Vigilo & Conscius radio is een programma wat op onregelmatige basis en zonder format, spontaan tot stand komt in een samenwerking tussen Indigo Revolution (Micky van Leeuwen) en STAP uit de MATRIX (‘ik’ zei de gek).

Ook is er een connectie met de website Bewust Verbinden, waar soms op het forum, van ‘mijn’ – onregelmatige – ‘aanwezigheid’ sprake is.

 

Schijnbaar Schrijven, Schijnbare ‘Hulp’

Wat is, is; Wat schijnbaar komt, zal schijnbaar ook weer gaan; Wat schijnbaar wordt gedaan, wordt schijnbaar gedaan. Wat schijnbaar wordt gelaten, wordt schijnbaar gelaten. Terwijl er geen sprake van doen of laten kan zijn; En voor dat alles, daar ben ‘ik’ niet voor nodig. ‘Ik’ ben ‘hier’, zonder uiteindelijk enig spoor achter te laten.

Er is schrijven op STAP uit de MATRIX, er is ‘hulp’ bij het proces van het ontwaken in de waarheid, ontwaken uit de illusie – van een afgescheiden ‘ik’, er is een organisme wat doet alsof het deze dingen doet, maar verwar ‘mij’ – of ‘jezelf’ – niet met dit organisme. ‘Hier’ is ‘niemand thuis’. ‘Ik’ kan van alles vinden, maar daarmee hoeft het nog niet te worden geloofd!

Let wel: Er wordt nergens geclaimd dat ‘hier’ sprake is van ‘verlichting’ of iets in die trend, en eerlijk gezegd doet het er ook niet toe. Dit is wat gebeurt, dit is wat ‘ik’ doe, als (bijna enige) kan, wat voelt als ‘iets dat moet gebeuren’, zonder daarbij iets hoog te houden te hebben. Woorden zijn hierbij slechts wegwijzers, en dienen zodoende niet ‘eigen’ gemaakt te worden.

 

Ten slotte

Vragen, opmerkingen, of anderszins iets te communiceren? Het is (schijnbaar) mogelijk Contact op te nemen.

Ook direct een Afspraak Maken, behoort natuurlijk tot de (schijnbare) mogelijkheden.

Artikelen Overnemen van STAP uit de MATRIX, dat kan, Right to Copy!

Doneren mag altijd, en het komt altijd ‘goed terecht’, alvast bedankt!

 

STAP uit de MATRIX Logo

STAP uit de MATRIX