Leven tussen aanhalingstekens | STAP uit de MATRIX

 

Welkom op STAP uit de MATRIX

De ‘informatie’ op STAP uit de MATRIX zal te maken hebben met het ontwaken uit de illusie – van een afgescheiden ‘ik’ (wakker binnen de MATRIX) en over het ontwaken in waarheid: ontwaken uit de illusie – in het algemeen (wakker buiten de MATRIX).

Het eerste – wakker worden binnen de MATRIX – is iets is waaraan iets gedaan kan worden. Het is feitelijk de weg naar volwassenheid, zonder obstructie van conditionering. Iets wat eigenlijk niets meer dan een natuurlijk proces is, ware het niet dat dit iets is wat gaandeweg in de vergetelheid lijkt te zijn geraakt.

 

Wakker binnen de MATRIX

Je wordt geboren, je bouwt een persoonlijkheid op waardoor je te weten komt wat voor jou (en dat is altijd iets persoonlijks) de zin van het leven is en hoe het voertuig (lichaam-geest / ego) waarmee je dit vorm gaat geven, functioneert. Met deze ‘kennis’ (ervaring) op zak, mogen de kaders weer overboord en begint, niet gehinderd door conditionering, de ‘reis’ die leven heet. De ervaring leert echter dat in de meeste gevallen, de stap van het ‘kaders overboord’, niet aan de orde komt, waardoor er mechanisatie en beperking ontstaat. Lichaam-geest gaat functioneren als een machine, waardoor daadwerkelijke ontwikkeling en groei, staakt. Het is op dat punt dat strijd, wrijving, conflict, bezit-zucht, en andere ‘ijdelheid’ (kijk mij eens) en ‘ikke, ikke, ikke’ (denken iets te kunnen hebben – en houden) ontstaat. Hier ontstaat het ronddraaien in kringetjes. Iets wat – gezien vanuit de algemeen heersende context, de consensus ‘realiteit’ – door middel van opvoeding, sociale controle en andere conditionerende factoren, wordt bevestigd en aangewakkerd, met alle gevolgen – voor zowel de ‘persoonlijke werkelijkheid’ als ‘het collectief’ – van dien. (Kijk maar eens in jezelf en om je heen.) Bullshit natuurlijk, omdat dit alles, gezien vanaf het hoogste perspectief, slechts illusie is.

 

Wakker buiten de MATRIX

In het geval van ‘wakker buiten de MATRIX’ geldt – en opnieuw slechts een subjectieve observatie – dat het eerder iets is wat uitgelegd kan worden als ‘iets wat ‘je’ overkomt’, of ‘je’ dat nu wilt of niet. Vaak hangt dit samen met een persoonlijke crisis, psychische problemen, het instorten van het kaartenhuis wat als ‘jouw werkelijkheid’ werd gezien en meer van deze – vanuit de algemeen geldende norm als ‘niet fijn’ ervaren – gebeurtenissen. Mocht ‘je’ je in die situatie bevinden, is er eigenlijk maar één advies te geven. Laat komen wat komt, laat gebeuren wat gebeurt en verzet je niet. Verzet is zinloos! Verzet zorgt voor (vooral in eerste instantie als ongewenst ervaren) wrijving. Laat je in de leegte sleuren en ga er door heen, in plaats van er voor weg te rennen!

 

Een mooie droom?

Wanneer bovenstaande gelezen is en er niets van resoneert, wil het zeggen dat er geen herkenning is van het stuk ‘mechanisatie van lichaam-geest’ en/of ‘het instorten van kaartenhuizen’, en dat is helemaal prima. Ga vooral door met waar je mee bezig bent en laat websites, boeken en andere media die te maken hebben met het onderwerp ontwaken, lekker voor wat ze zijn. Alles komt op het moment dat het moet komen, en wees eerlijk: Als alles (grotendeels) ‘naar wens verloopt’, wie gaat daar dan aan zitten rommelen? Het mag dan een droom zijn, maar er is nergens een wet die stelt dat er iets mis is met dromen. Wanneer de droom (langzaamaan) verandert in een nachtmerrie – tenminste, als dat zo lijkt – is het wellicht tijd om de droom eens onder de loep te nemen. Tot die tijd. Doe je ding en geniet er van! Mocht je (toch) besluiten verder te lezen, is dat natuurlijk aan jou, maar weet dat voor illusies geldt dat wanneer deze eenmaal doorzien zijn, er geen weg meer terug is.

 

STAP uit de MATRIX – Inhoud

Over het proces – ontwaken buiten de MATRIX – zal op STAP uit de MATRIX, niet veel geschreven worden. Er valt niet zo veel zinnigs over te zeggen. Helemaal wanneer – zoals het uitgangspunt hier is – het iets is wat ‘je overkomt’. Nogmaals, laat het gebeuren en verzet je niet. Er gelden geen algemene regels en er is niets dat not-done is. (regels en uitsluiting betekent verzet.)

Voor het ontwaken binnen de MATRIX geldt dat het iets is wat gedaan moet worden, ook hier gelden er geen (algemene) regels. Ook hier geldt: Nothing’s not-done. Door er over te lezen, fantaseren, communiceren, door er ‘kennis’ over op te doen, et cetera, wordt het meer een hobby en zal het verder niets uithalen. Het is dan slechts afleiding van het feitelijke proces, en – voor alle duidelijkheid! – ook daar is niets mis mee.

Op STAP uit de MATRIX zullen overtuigingen (waarvan er niet één waar is), heilige huisjes (waarvan er niet één heilig is), vanzelfsprekendheden (welke helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn als ze schijnen) en andere ‘als permanentie verkochte onzin’ aan de kaak gesteld worden. Dit alles met als doel, het stimuleren van zelf nadenken, het lozen van beperkende – angstwekkende – overtuigingen en uiteindelijk het doorzien van de waan waarin het leven zich lijkt af te spelen. Niets is heilig, niets mag niet gezegd worden, niets is gek of vreemd. Grenzen – en overtuigingen – zijn bedacht, soms functioneel, maar nooit waar. Wat – en of er wat – mee gedaan wordt, is aan jezelf. ‘Mijn rol’ is slechts die van ‘boodschapper’ en ‘gids’.

 

STAP één

Of je hier nu beland bent vanwege een persoonlijke crisis, of omdat je wakker wilt worden binnen de MATRIX, de eerste stap – hoewel die naar alle waarschijnlijkheid in het eerste geval ‘niet zelf gekozen is’ – is hetzelfde. Het is wat daarna gebeurt wat bepaald waar deze ‘reis’ eindigt.

Hoewel je jezelf hebt wijsgemaakt dat er permanentie bestaat, binnen de waargenomen ‘werkelijkheid’, is dat slechts een gedachte, een overtuiging. Hoewel je je hebt wijsgemaakt dat er iets aan jou en de waargenomen werkelijkheid schort, is het – ook al denk je daar (nu) anders over – perfectie wat de klok slaat. Weliswaar zijn dit twee hardnekkige overtuigingen, maar of je het nu weet of niet: Je leeft ‘tussen aanhalingstekens’ en is alles relatief. In de meeste gevallen zijn die aanhalingstekens echter vergeten en ben je in allerlei dingen gaan geloven en je aan dit geloof gaan hechten. (Ook in het geloof dat er iets met je mis is, dat je tekort schiet, verkeerde dingen doet, enzovoorts.) Hierdoor lijkt het of je vast zit in een systeem, in patronen, in een rol of rollen, in beperking dus eigenlijk. Voor de ‘ik’ die je – naar alle waarschijnlijkheid – denkt te zijn is dit – nou ja, lijkt dit – ook waar. Alleen; Er is meer.

Als voorbeeld: Tijd is, net als de ‘jij’ die je denkt te zijn, een illusie. Er zijn slechts momenten, spontane gebeurtenissen en de betekenis van het leven, en de momenten die daarin lijken plaats te vinden, is wat jij daar aan geeft. Aangezien je dit leest, doe je dit – naar alle waarschijnlijkheid, weten doe ik het natuurlijk niet – al wat minder vanuit een sociaal, maatschappelijk en anderszins geconditioneerde context waarin je – zonder het te beseffen – vast zit. Beperking zit in de context, vrijheid in het contextloze. Je hebt niet, zoals je wellicht denkt, overtuigingen, overtuigingen hebben jou. Je bent je overtuigingen (tenminste dat denk je – onbewust) en overtuigingen zijn niet waar! (Wat zegt dat over ‘jou’?)

Dát is de eigenlijke boodschap en dat heeft niets met ‘Marcel’, ‘jij’, ‘ik’ of ‘de waargenomen wereld’ te maken.

Er is schrijven, er is de website, er zijn de woorden, maar er is geen ‘ik’ die hier krediet voor kan nemen; sterker de illusie van die ‘ik’ – als zijnde een afgescheiden entiteit – is juist hetgeen wat ‘in de weg staat’ waar het overgave, levensstroom, en moeiteloos functioneren betreft. Er kan van alles gevonden worden, er kunnen allerlei overtuigingen zijn, maar deze hoeven niet te worden geloofd, simpelweg omdat ze niet waar zijn. Daarover, het proces, hoe ‘daar te komen’, het ontwaken uit de illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit, door middel van open en in vertrouwen overtuigingen ter discussie te (durven) stellen – gaat STAP uit de MATRIX.

 

Huishoudelijk: Blog, Inspiratie, Persoonlijk

Op het BLOG vind de categorie artikelen, waarin overtuigingen, heilige huisjes, vanzelfsprekendheden en andere geïnstitutionaliseerde onzinnigheden aan de kaak gesteld worden. Iets wat eventueel zou kunnen helpen bij het afleren van alle oh zo belangrijke – maar toch vooral beperkende – ‘kennis’, overtuigingen, sjablonen en andere waan, welke de ‘jij’ die je denkt te zijn, definiëren. Maar, wie is die ‘jij’? “Wie – of wat – ben ik?” Kloppen die overtuigingen wel en waarom die twijfel? Je bent perfect, weet je nog? :)

Na een langdurig proces is daarop een antwoord gekomen. Een antwoord wat eigenlijk geen antwoord is. Iets wat alleen geweten kan worden door er (zelf) naar te kijken, door er (zelf) op te schieten. De categorieën opinie en biografisch kunnen gezien worden als munitie hiervoor.

In de categorie Inspiratie vind je muziek, video’s en ander materiaal van ‘andere expressies binnen bewustzijn’, welke aansluiten bij de kernboodschap van STAP uit de MATRIX. Het wil niet zeggen dat als het hier gedeeld staat, er ook honderd procent wordt ‘achter gestaan’, maar dat is persoonlijk en daarmee niet ter zaken doende. Ook hier gelden ‘jouw filters’, en de bereidheid ook daadwerkelijk zelf – zonder filters – te filteren, zonder klakkeloze aannames te doen, te geloven omdat iets in je straatje past.

In de categorie ‘Persoonlijk‘ (noot: aanhalingstekens!) vind je creatieve uitingen, gedichten en muziek die ‘hier’ in het bewustzijn (zijn) komen opborrelen. Ook uit te printen posters staan hier.

“Door te twijfelen komen we tot de waarheid.” — Marcus Tullius Cicero

 

‘Hulp’ bij het proces van ontwaken uit de Illusie – van ‘ik’ als afgescheiden entiteit

Zonder verdere pretenties, kun ‘je’ een afspraak maken voor ‘hulp’ bij dit proces. Uiteraard zal het onderzoek ‘zelf’ gedaan moeten worden. Door middel van vraagstelling en confrontatie kan hierbij ‘hulp’ geboden worden. (Omdat je het echter ‘zelf’ zult moeten doen, staat ‘hulp’, tussen aanhalingstekens.)

 

Schijnbaar Schrijven, Schijnbare ‘Hulp’

Wat is, is; Wat schijnbaar komt, zal schijnbaar ook weer gaan; Wat schijnbaar wordt gedaan, wordt schijnbaar gedaan. Wat schijnbaar wordt gelaten, wordt schijnbaar gelaten. ‘Terwijl er geen sprake van doen of laten kan zijn; En voor dat alles, daar ben ‘ik’ niet voor nodig, terwijl het zonder mij niet mogelijk zou zijn. ‘Ik’ ben ‘hier’, zonder uiteindelijk enig spoor achter te laten. ‘Ik’ leef(t) tussen aanhalingstekens, spontaan, op elk moment weer nieuw.

Er is schrijven op STAP uit de MATRIX, er is ‘hulp’ bij het proces van het ontwaken in de waarheid, ontwaken uit de illusie – van een afgescheiden ‘ik’, er lijkt een organisme te zijn wat doet alsof het deze dingen doet, maar verwar ‘mij’ – of ‘jezelf’ – niet met dit organisme, wat slechts een hallucinatie is binnen de schijnbaar waargenomen ‘werkelijkheid’. ‘Hier’ is ‘niemand thuis’. ‘Ik’ kan van alles vinden, maar daarmee hoeft het nog niet te worden geloofd!

Let wel: Er wordt nergens geclaimd dat ‘hier’ sprake is van ‘verlichting’ of iets in die trend, en eerlijk gezegd doet het er ook niet toe, het interesseert niet. (Iemand en verlichting sluiten elkaar overigens wederzijds uit!) Dit is wat gebeurt, simpelweg omdat het gebeurt, zonder dat ‘ik’ daarbij iets hoog te houden heb, of er verwarring is met betrekking tot krediet en verantwoordelijkheid. Momenten komen, momenten gaan, toch is er is slechts dít oneindige moment. Woorden zijn hierbij slechts wegwijzers, en dienen zodoende niet ‘eigen’ gemaakt te worden.

Is wat je leest – of zijn (lijken) reacties – inconsequent? Lijkt het de ene keer zo en de andere keer weer anders? Lijkt er in alles geen lijn te zitten en lijkt het elke keer weer te veranderen? Lijkt het allemaal onbetrouwbaar en zonder vaste grond?

Mooi, dat is namelijk precies de bedoeling van STAP uit de MATRIX. Laten zien, door te delen wat wordt gezien, dat het leven zich afspeelt tussen aanhalingstekens, dat het dan eens zus is, dan weer eens zo. Dat binnen de illusie, verandering de enige constante is en dat wat vastgegrepen wordt uiteindelijk niet anders kan dan verdwijnen, omdat er van permanentie geen sprake kan zijn. De waarheid is, de rest is slechts een kwestie van verhaal, fantasie, spiegels en rookgordijnen. Wil je het ook zien, dan zul JIJ moeten kijken, om vervolgens te gaan zien.

Zonder (geloof in) hokjes, overtuigingen, oordeel, meningen, et cetera, is alles mogelijk. Dat is de achterliggende gedachte met betrekking tot het ‘experiment’ op STAP uit de MATRIX. Iets wat ergens duidelijk was, maar wat – zoals alles – uiteindelijk ook een proces bleek te zijn, waarbij vooral angst – en drang naar ‘zelfbehoud’ – een bottleneck bleek te zijn. Hoe de dingen zich zullen ontvouwen, wat er van de website wordt, wat de precieze vorm zal zijn, waar het allemaal heen gaat; Het is voor ‘mij’ een net zo grote verrassing als voor ‘jou’. Leven tussen aanhalingstekens, een verhaal met een open einde.

 

Ten slotte

Neem dit alles – en vooral ‘jouw rol’, en/of ‘mijn rol’ hierin – allemaal niet te serieus. Ga niets lopen forceren, want dat werkt alleen maar averechts – been there done that! Het leven is een spel dat wordt gespeeld en spellen speel je met een bepaalde frisse speelsheid. Het bijzondere van dit spel is, dat het niet gaat om de knikkers – winst of verlies, beter of slechter, goed of kwaad – maar om het spelen zelf. Er wacht geen beloning op het eind en ‘je leeft’ NU! Alleen door dat te zien is er al een hoop gewonnen. Je doet niets verkeerd, er gaat niets verkeerd, iedereen komt daar waar hij of zij ‘hoort’, en het is geen wedstrijd. Het is allemaal perfect, even perfect als jij – of je dat nu zelf weet of niet.

En ja, allemaal bla, bla en poe-haa, en nog gelogen ook. ‘Ik doet maar wat’. Alsof het anders zou kunnen….

 

Contact, afspraak maken, doneren

Vragen, opmerkingen, of anderszins iets te communiceren? Het is (schijnbaar) mogelijk Contact op te nemen.

Ook kun je – na registratie – een bericht openen in het Forum.
(lees eerst even het doel en de regels)

Ook direct een Afspraak Maken, behoort natuurlijk tot de (schijnbare) mogelijkheden.

Doneren mag altijd, en het komt altijd ‘goed terecht’, alvast bedankt!

 

STAP uit de MATRIX Logo

STAP uit de MATRIX