Gedachten over Waarheid, Werkelijkheid en Wakker Worden

“De ‘ik’, die ‘ik’ denk dat ‘ik’ ben, ben ‘ik’ niet. ‘Hij’, die aan ‘mij’ denkt, als zijnde ‘ik’, ben ‘ik’ niet. Er is geen ‘ik’, dus, wie wil(de) de Waarheid realiseren?” – STAP uit de MATRIX / Marcel Graumans

Welkom!

Op STAP uit de MATRIX vind je artikelen, waar je ‘mijn’ gedachten omtrent Waarheid, Werkelijkheid en Wakker Worden kunt lezen. Daarnaast vind je op de website, net als op de STAP uit de MATRIX Facebook pagina, en het STAP uit de MATRIX YouTube kanaal, regelmatig video’s over dit onderwerp.

Alles wat wordt gedeeld, omtrent Waarheid, baseert zich uitsluitend op ‘mijn’ ervaringen n.a.v. van wat ‘hier’ werd / wordt gezien, tijdens en na ‘het proces van Wakker Worden’ – bij ‘mij’ en (tijdens het ‘werken met’ / ‘begeleiden van’) ‘anderen’. De ervaring leert, dat als er al iets gebeurt, dat ‘daar’ – ‘bij jou’ – gebeurt, maar dat er niet als zodanig ‘een iemand’ is – dus ook niemand die (‘voor jou’) wakker kan worden.

(Zelf)onderzoek

Door middel van (zelf)onderzoek, de-programmering van voor waar aangenomen speculatie, en bijvoorbeeld door ‘naast het verhaal over ‘jou’ te gaan staan’, ontstaat er ruimte om te (gaan) zien ‘wat ‘je’ bent’ / ‘wat is’, door helder te krijgen ‘wat ‘je’ niet bent’, en ‘wat niet is’. Dit is wat op deze website ‘het proces van Wakker Worden’ wordt genoemd.

Het gaat dan vooral om ‘het toepassen’ / ‘in de ervaring observeren’ van waar naartoe verwezen wordt. (Contemplatie.) Een combinatie van ‘kennis’ opdoen – om deze vervolgens af te serveren – en overgave / vergeven / loslaten. Een manier waarbij er een duidelijke focus op het intellectuele ligt, waardoor deze manier niet bij een ieder zal passen. (Waarbij geldt, dat er geen (‘goede’ of ‘slechte’) manier bestaat, alle wegen naar Rome leiden, en alles verloopt zoals het verloopt.)

Spreekt het intellectuele je aan, dan kun je (als je ergens tegenaan loopt) eventueel een vraag stellen in het Forum, Contact opnemen, of kijken wat de Spelregels en mogelijkheden zijn m.b.t. ‘hulp bij ‘jouw’ proces – van Wakker Worden’. (Waarbij er niet de illusie is dat ‘ik’ / ‘Marcel’, ga over uitkomsten of resultaten – voor zover daarvan sprake is. Wat ‘ik’ verder niet kan, is je bevestigen in je ‘ellende’. ;-) )

Vooraf!

NB: ‘De fictieve persoon / zelf waaraan nu als ‘ik’ gerefereerd wordt’, zal nooit wakker worden. Zelf (‘ik’) kan niet uit zichzelf (‘mezelf’) geraken. En dat is een wet! (Dat laatste is eigenlijk het eerste – om ‘te zien’.)

Waarheid, Het Absolute, ‘Wat is’

Waarheid, het Absolute, ‘Wat is’, ‘is’; niet twee. Niet dit, Niet dit. Onbenoembaar, niet adresseerbaar, en zonder eigenschappen. ‘Het’ ligt voorbij elke tegenstelling, concept, mening, oordeel, aanname, en is op geen enkele manier in woorden, symbolen, of welke vorm ook, uit te drukken.

Het ‘is’ dat wat vooraf gaat aan alles waarvan besef is, en wat in bewustzijn verschijnt. Het ‘is’ wat overblijft als alle ervaringen door de tijd zijn opgeslokt. ‘Het is’ de enige ‘is niet’, die ‘is’.

Het is wat ‘jij’ in essentie ‘bent’. (Dat wil zeggen, als het gegeven dat ‘jij’ en ‘het universum’ / ‘de werkelijkheid’ feitelijk niet bestaan voor het gemak even achterwege gelaten wordt.) :)

Wakker Worden gebeurt ‘van binnen uit’. Simpel, maar niet makkelijk, omdat we alleen leerden ‘naar buiten’ te kijken.

Realisatie

Waarheidsrealisatie gaat daarmee, hoe raar dat ook mag klinken, niet om wat ‘waar’ of ‘niet waar’ is. (Het gaat over het realiseren van de Waarheid.) Er is dus nooit iemand, die de Waarheid spreekt / kent / weet, omdat Waarheid voorbij woorden en symbolen ligt. (Dat geldt ook voor alles wat op deze website geschreven en gedeeld wordt!)

NB: ‘Het’ (Waarheid, ‘wat is’, ‘wat ‘je’ bent’) gaat vooraf aan, komt na, en verschilt fundamenteel niet van ‘al het andere’.

Uiteindelijk ‘is er dus sprake van, een spel wat met zichzelf gespeeld wordt, en waarin ‘het’ / Waarheid / Bewustzijn, in een oneindig aantal gedaanten aan zichzelf verschijnt’.

Dit ‘weten’, helpt ‘je’ enorm te relativeren. Want, wie zou zich waar tegen moeten verzetten? Wie heeft die ‘ellendige ervaringen’ gehad, en daardoor ‘trauma’ opgelopen? Wat belemmert ‘je’ om het spel wat leven wordt genoemd, volop en ‘op jouw manier’ te spelen? Enzovoorts.

In ‘het verhaal’ / ‘de beleving’ hier betekende het een bevrijding, omdat ‘het verhaal’ nu gezien kan worden voor wat het is – ‘een verhaal en niet ‘ik’ – en zo allerlei zaken die eerder de dienst leken uit te maken (angst, spanning, ‘stroperig’ functioneren, depressie, om maar wat te noemen) wegvallen / weggevallen zijn.

Verder valt er in algemene zin verder niet veel over te zeggen, omdat elk proces uniek is en op zichzelf staat. (Gezien vanuit ‘de persoon’ ‘die je nu (waarschijnlijk) denkt te zijn’.)

plaatje: Vervagen problemen, overtuigingen, aannames, tegenstellingen, 'ik', en uiteindelijk 'zelf'.

Vervagen problemen, overtuigingen, aannames, tegenstellingen, ‘ik’, en uiteindelijk ‘zelf’.

 

Blog

Aangezien de onderwerpen die op de website worden aangekaart, ongeveer het enige is wat in de ervaring hier als erg interessant beleefd wordt, praat, schrijf, en speculeer / filosofeer ik er graag – en veel – over.

Vanuit het hierboven beschreven perspectief bekeken, deel ik ervaringen en observaties m.b.t. de maatschappij, psyche, denken, het functioneren van de wereld en de mensheid, en eigenlijk alles wat met ‘leven’ en ‘bestaan’ te maken heeft. Waarbij de insteek vaak 180 graden gedraaid is van ‘de gangbare zienswijze’. Je zou het – vanuit ijdele hoop – kunnen zien als ‘gericht op de fictieve persoon’, om zo een denkproces / zelfonderzoek op gang te laten komen.

Video

Ook maak ik YouTube video’s over dit onderwerp.

Plaatje waarop geschreven wordt

‘Spiritueel’ Entertainer

In alle laatste gevallen is er uitsluitend sprake van speculatie, en heeft het per saldo niet meer of minder waarde dan het bezoeken van een voetbalwedstrijd. Het zijn, zoals eerder aangegeven, onderwerpen waarover ‘dat wat ik niet ben’, graag praat, uitlegt, communiceert, en filosofeert. ‘Ik’ ben die hoedanigheid dan ook te boeken als ‘spiritueel entertainer’, om interactief, of in de vorm van een lezing, hierover te (komen) spreken.

Welkom Thuis!

Zonder ‘ik’, en zonder tastbare ‘werkelijkheid’, worden dingen als geloof in ‘jezelf ergens mee vergelijken’, geloof in interne verdeeldheid, geloof in ‘goed’ en ‘kwaad’, geloof in ‘ik’ versus ‘anderen’, en bijvoorbeeld geloof in ‘het trachten te controleren van ‘het leven’, ‘anderen’ en geloof in een ‘ik’ die daarbinnen een rol heeft – of iets moet doen -, een wat vreemde ‘verschijning’.

Er is niets mis. Niet met ‘jou’, niet met ‘de werkelijkheid’, en niet met ‘anderen’. Dat wat je bent, is oneindig en heel, nu op dit moment. Zelfs als ‘jij’ nu zeker ‘weet’ dat, dat anders is. Er is hooguit sprake van de illusie van mis-identificatie. ‘Je’ bent niet ‘het verhaal’, ‘gedrag’,of ‘wat anderen over je vertellen’. ‘Wat je bent’, is nooit (iets) anders geweest, is nooit vertrokken, nooit verdeeld geraakt, en ligt voorbij – of vooraf aan – elke tegenstelling, whatsoever. U zij ‘Dat’!

Welkom Thuis!

Plaatje licht, 'bewustzijn'

Awareness draagt overal zorg voor. Als het toegelaten wordt.

 

Mocht je meer willen weten over de ‘hulp’, waarvan je via STAP uit de MATRIX gebruik kunt maken, klik je hier voor de pagina Spelregels en Mogelijkheden.

 

Voel je vrij, vrijblijvend contact met me op te nemen….

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht


 

Deze website, en deze pagina is voortdurend onder constructie….

 

Logo STAP uit de MATRIX

* Mocht je STAP uit de MATRIX willen ondersteunen kan dit het best door middel van een donatie, waarmee de kosten en een stukje tijd gecompenseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina doneren, elders op deze website.