Leven tussen aanhalingstekens | STAP uit de MATRIX

 

Welkom op STAP uit de MATRIX

Door middel van het doorzien en afserveren van (beperkende) overtuigingen, vanzelfsprekendheden, en geloof, ontstaat er ruimte voor flow, spontaniteit, ‘versheid’ en het ‘leven van je eigen leven’ (in tegenstelling tot het vervullen van een – door jezelf, omstandigheden of omgeving – voorgekauwde, beperkte en veelal onbewust aangenomen rol). Als het één van deze dingen is die je ‘wilt’ / ‘zoekt’, kan STAP uit de MATRIX – en de aangeboden dienstverlening – hieraan wellicht een bijdrage leveren.

STAP uit de MATRIX richt zich op het geven van informatie, denk- en onderzoeks-werk, interactieve, op het proces gerichte communicatie (middels het forum) over, en praktische hulp bij o.a.: Jezelf zijn voorbij overtuigingen, (meer) innerlijke rust ervaren, eigen wegen banen, diversiteit en spontaniteit ervaren, losmaken van de kudde, zien van mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden, elk moment / ervaring als nieuw ervaren, lichtheid en luchtigheid ervaren, minder angst ervaren, de perfectie in jezelf, anderen en het leven zien, enzovoorts, door middel van het vlot trekken van (een) vastgelopen (interne) proces(sen), doorzien en afserveren van (beperkende) overtuigingen en – eventueel, ‘spontaan’, en zonder dat het een doel op zich is – het realiseren van de waarheid.

 

Leven tussen aanhalingstekens

Het is de weg naar (werkelijke) volwassenheid, zonder langer vast te hoeven houden aan (de obstructie van) conditionering, traditie, concepten, overtuigingen en andere aannames, die in de loop van een leven zijn gedaan, en vanuit angst als ‘waar’ worden beleefd, verdedigd, en geprojecteerd – richting ‘anderen’. Gehechtheid aan – en geloof in – deze bundeling van gedachten, emoties en (denk)beelden lijken een eigen entiteit / identiteit te hebben gevormd. Een entiteit / identiteit (‘ik’), die – schijnbaar in vrijheid – keuzes maakt, functioneert en weet. 

Nader bekeken is het echter een (statische) laag, die een barrière vormt tussen de vanuit deze laag waargenomen “werkelijkheid”, en ‘wat is’ (werkelijkheid), en is dit ‘weten’ feitelijk een ‘denken te weten’, zonder enige grond in welke “werkelijkheid” – of realiteit – dan ook. In plaats van de algemene veronderstelling dat ‘jij, je overtuigingen vormt’, lijkt het waarachtiger te stellen dat ‘deze overtuigingen jou vormen’. Waarbij de hechting aan – en het vastzetten in de geest van – deze overtuigingen, zorgen voor de stagnatie van het spontane en vloeiende verloop van bijvoorbeeld communicatie, relaties, momenten en gebeurtenissen. Ook zorgt het vastzetten – en voor waar aannemen – van deze overtuigingen (voornamelijk wanneer deze de – vastgezette en aangenomen overtuigingen – van een ‘ander’ raken, of daarmee niet in lijn zijn), voor wrijving, obstructie en conflict.

Door middel van het doorzien en afserveren van deze (vastgezette / aangenomen) overtuigingen ontstaat er ruimte voor het (meer) in harmonie (samen) zijn (met ‘anderen’) en ruimte om (meer van) dat wat je werkelijk bent te ervaren. Ook ontstaat er hierdoor (meer) ruimte voor het ervaren van, meer vrijheid, meer spontaniteit, en meer afwisseling; minder onrust,  minder beperkingen, en minder angst, om maar een paar dingen te noemen. Over dit proces van ‘statisch leven in angst’, naar ‘dynamisch leven in liefde’ – Leven tussen aanhalingstekens – gaat STAP uit de MATRIX.  

 

Programmering / Deprogrammering

Je wordt geboren, je bouwt een persoonlijkheid op waardoor je te weten komt wat voor jou, in dit leven (en dat is altijd iets persoonlijks) de zin van het leven is en hoe het voertuig (lichaam-geest / ego) waarmee je dit vorm gaat geven, functioneert (programmering). Met deze ‘kennis’ (ervaring) op zak, mag de hechting aan deze overtuigingen weer overboord (deprogrammering) en begint, niet gehinderd door de beperkende werking van (een aantal van) deze overtuigingen, (subjectief, en daarmee nooit (algemeen) waar) de ‘reis’ die leven heet.

De ervaring leert echter dat in de meeste gevallen, de stap van het ‘de hechting aan overtuigingen overboord gooien’ ((gedeeltelijke of complete) deprogrammering), niet aan de orde komt, wat er voor zorgt dat er (door het onbewuste geloof in deze uit overtuigingen, traditie, vanzelfsprekendheden en aannames bestaande ‘ik’) mechanisatie, stolling en beperking ontstaat. Lichaam-geest gaat functioneren als een machine, waardoor de ruimte voor spontaniteit, diversiteit en groei, volloopt. In plaats van de energie – die ook jij feitelijk bent – te laten stromen, is er sprake van – in de vorm van overtuigingen – stolling.

Het vastzetten (van energie) door middel van het verdedigen van overtuigingen, is het punt waarop strijd, wrijving, conflict, bezit-zucht, en andere ‘ijdelheid’ (kijk mij eens) en ‘ikke, ikke, ikke’ (denken iets te kunnen hebben – en houden) ontstaat. Hier ontstaat het ronddraaien in kringetjes, stagnatie, sleur, meer van hetzelfde, enzovoorts. Iets wat – onbewust – door middel van opvoeding, sociale controle en andere conditionerende factoren, wordt bevestigd en aangewakkerd, met alle gevolgen – voor zowel de ‘persoonlijke werkelijkheid’ als ‘het collectief’ – van dien. (Kijk maar eens in jezelf en om je heen.)

Uiteindelijk allemaal bullshit (concepten) natuurlijk, omdat dit alles, gezien vanaf het hoogste perspectief (complete deprogrammering), een arbitraire illusie is, terwijl over ‘wat is’ / waarheid / ‘de ervaring, die geen ervaring is’, verder niets te zeggen is.

 

Complete deprogrammering

In het geval van ‘wakker worden buiten de MATRIX’ (complete deprogrammering) geldt – en opnieuw slechts een subjectieve observatie – dat het eerder iets is wat uitgelegd kan worden als ‘iets wat ‘je’ overkomt’, of ‘je’ dat nu wilt of niet. Vaak hangt dit samen met een persoonlijke crisis, psychische problemen, het instorten van het kaartenhuis wat als ‘jouw werkelijkheid’ werd gezien, een (geestelijke) ‘afwijking’ waardoor het vormen van een ‘ik’ en/of eigen maken van overtuigingen, tradities en conditionering ‘niet (geheel) pakt’ en meer van deze – vanuit de algemeen geldende norm als ‘niet fijn’ ervaren – gebeurtenissen.

Mocht ‘je’ je in die situatie bevinden, is er eigenlijk maar één advies te geven. Laat komen wat komt, laat gebeuren wat gebeurt en verzet je niet. Verzet is zinloos! Verzet zorgt voor (vooral in eerste instantie als ongewenst ervaren) wrijving. Laat je in de leegte sleuren en ga er door heen, in plaats van er voor weg te rennen!

 

STAP uit de MATRIX – Inhoud

Over de waarheid – ontwaken buiten de MATRIX (complete deprogrammering) – zal op STAP uit de MATRIX, niet zo veel geschreven worden. Er valt niet zo veel zinnigs over te zeggen. Helemaal wanneer het – zoals dat hier gezien is – iets is wat ‘je overkomt’. Nogmaals, laat het gebeuren en verzet je niet. Er gelden geen algemene regels en er is niets dat not-done is. (regels en uitsluiting betekent verzet.)

Op STAP uit de MATRIX zullen overtuigingen (waarvan er niet één waar is), heilige huisjes (waarvan er niet één heilig is), vanzelfsprekendheden (welke helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn als ze schijnen) en andere ‘als permanentie verkochte onzin’ aan de kaak gesteld worden. Dit alles met als doel, het stimuleren van zelf nadenken, het lozen van beperkende – angstwekkende – overtuigingen en uiteindelijk het doorzien van de waan waarin het leven zich lijkt af te spelen. Niets is heilig, niets mag niet gezegd worden, niets is gek of vreemd. Grenzen – en overtuigingen – zijn bedacht, soms functioneel, maar nooit waar. Wat – en of er wat – mee gedaan wordt, is aan jezelf. ‘Mijn rol’ is slechts die van ‘boodschapper’ en ‘gids’.

Wat betreft het proces van het doorzien en afserveren van overtuigingen en geloof (gedeeltelijke deprogrammering) geldt dat het iets is wat gedaan moet worden. Ook hier gelden er geen (algemene) regels. Ook hier geldt: Nothing’s not-done. Door er over te lezen, fantaseren, communiceren, door er ‘kennis’ over op te doen, et cetera, wordt het meer een hobby en zal het verder niets uithalen, behalve het opdoen van meer (veelal tegenstrijdige) overtuigingen, en het van daaruit ontstaan van (interne) wrijving. (Cognitieve en/of spirituele dissonantie.) Eigenlijk is het daarmee afleiding – en ontkenning – van het feitelijke proces. Iets waarmee – voor alle duidelijkheid! – ook niets mis is, behalve dan in de context van het ontstaan van ruimte, wakker worden en het doorzien – en afserveren – van overtuigingen.

 

Inspiratie - Video: Jed McKenna Tribute - Truth at any Price - YouTube Engels

Hieronder een afspeellijst met stukken uit de (audio)boeken van Jed Mckenna. Informatie over het proces van ontwaken, uitzoeken wat waar is, de illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit en de dingen die hiermee gepaard gaan. Het sluit volledig aan bij wat ‘hier’ gezien wordt. Een droom die wordt ontrafeld. Geen enkel geloof of enkele overtuiging is waar. Alle geloof, alle concepten, alle gedachten; They’re all bullshit…. Enjoy!

 Jed McKenna
De boeken van Jed McKenna gaan over ‘verlichti…

Lees Meer

Opvoeden? Nee, Africhten!

‘Kinderen zijn de toekomst’, wordt er wel eens gezegd. Om eerlijk te zijn mag ik hopen dat, dat niet helemaal waar is. Als kinderen de toekomst zijn, schiet mij dan maar dood, want als ik zo om me heen kijk, zie ik een nog verdere toename van de standaardisering en mechanisatie van wat ‘een mens’ zou moeten zijn. De kinderen, die dan de toekomst zouden moeten zijn wordt immers geleerd ‘wat te denken’ en niet ‘hoe te denken’, ‘hoe zij zich op een ‘normale manier’ moeten gedragen’ en alles wat…

Lees Meer

Overtuigingen en Cognitieve Dissonantie

In dit artikel gaat het over het hebben van on(der)bewuste overtuigingen en cognitieve dissonantie. Daar waar wat ‘je denkt te weten’ (over jezelf) in conflict komt met het on(der)bewuste sjabloon (conditionering) die zorgt voor automatische reacties, reflexen en (voor)oordelen. Test het zelf! (Waarschuwing. Het doen van de test kan als confronterend en pijnlijk ervaren worden.)
De test
Via, via kwam ik op het spoor van een test, ontwikkeld door Harvard University (de impliciete associatie…

Lees Meer

Forum, overtuigingen, Asperger / AD(H)D en andere 'stoornissen'

Sinds een poosje is STAP uit de MATRIX weer ‘in de lucht’. De behoefte om een aantal dingen te delen is blijkbaar groot, en de vraag of ‘ik’ dat wel of niet moet doen inmiddels gelaten voor wat het is. Waarschijnlijk kan ik de aandacht van de bezoekers gewoon niet missen, of wellicht ‘hoor’ ‘ik’ mezelf graag praten en denk ‘ik’ ook nog eens iets te vertellen te hebben. Ach, weten doe ik het niet en het interesseert me ook nog eens een keer niet. Schrijven en delen, gewoon omdat het kan.

Lees Meer

Inspiratie - Video U. G. Krishnamurti - Tribute - Video Engels

Een playlist met verzamelde uitspraken van U.G. Krishnamurti uit de boeken van Jed McKenna, welke gaan over de waarheid. Waarom zou het ene beter zijn dan het andere? Het zijn allemaal gedachten, en die gedachten zijn niet waar.

 

Uiteindelijk is er niets beter of slechter dan het ander, simpelweg omdat dat te maken heeft met willen, dus indelen en selecteren. Een ding wat belangrijk is – en lastig soms – waar het, het proces betreft is toch nog willen – niet willen eigenlijk – van be…

Lees Meer

 

Wat wil ‘jij’?, Wil ‘jij’ wel wat?

Of je hier nu beland bent vanwege een persoonlijke crisis, of omdat je zoekende bent naar ‘verlichting’ (in de ruimste zin des woords ;-) ), de eerste stap – hoewel die naar alle waarschijnlijkheid in het eerste geval ‘niet zelf gekozen is’ – is hetzelfde. Het is wat daarna gebeurt wat bepaald waar deze ‘reis’ eindigt.

Hoewel je jezelf hebt wijsgemaakt dat er permanentie bestaat, binnen de waargenomen ‘werkelijkheid’, is dat slechts een gedachte, een overtuiging. Hoewel je je hebt wijsgemaakt dat er iets aan jou en de waargenomen werkelijkheid schort, is het – ook al denk je daar (nu) anders over – perfectie wat de klok slaat. Weliswaar zijn dit twee hardnekkige overtuigingen, maar of je het nu weet of niet: Je leeft ‘tussen aanhalingstekens’ en alles wat lijkt te zijn, is relatief. In de meeste gevallen zijn die aanhalingstekens echter vergeten en ben je in allerlei dingen gaan geloven en je aan dit geloof gaan hechten. (Ook in het geloof dat er iets met je mis is, dat je tekort schiet, verkeerde dingen doet, enzovoorts.) Hierdoor lijkt het of je vast zit in een systeem, in patronen, in een rol of rollen, in beperking dus eigenlijk. Voor de ‘ik’ die je – naar alle waarschijnlijkheid – denkt te zijn is dit – nou ja, lijkt dit – ook waar. Alleen; Er is meer.

Als voorbeeld: tijd. Tijd is, net als de ‘jij’ die je denkt te zijn, een illusie. Er zijn slechts momenten, spontane gebeurtenissen en de betekenis van het leven, en de momenten die daarin lijken plaats te vinden, is wat jij daar aan geeft. Aangezien je dit leest, doe je dit – naar alle waarschijnlijkheid, weten doe ik het natuurlijk niet – al wat minder vanuit een sociaal, maatschappelijk en anderszins geconditioneerde context waarin je – zonder het te beseffen – ‘vast zit’. Beperking zit in de context, vrijheid in het contextloze. Je hebt niet, zoals je wellicht denkt, overtuigingen, overtuigingen hebben jou. Je bent je overtuigingen (tenminste dat denk je – onbewust) en overtuigingen zijn niet waar! (Wat zegt dat over ‘jou’?)

Dát is de eigenlijke boodschap en dat heeft niets met ‘Marcel’, ‘jij’, ‘ik’ of ‘de waargenomen wereld’ te maken.

Er is schrijven, er is de website, er zijn de woorden, maar er is geen ‘ik’ die hier krediet voor kan nemen; sterker de illusie van die ‘ik’ – als zijnde een afgescheiden entiteit – is juist hetgeen wat ‘in de weg staat’ waar het overgave, levensstroom, en moeiteloos functioneren betreft. Er kan van alles gevonden worden, er kunnen allerlei overtuigingen zijn, maar deze hoeven niet te worden geloofd, simpelweg omdat ze niet waar zijn. Daarover, het proces, hoe ‘daar te komen’, het ontwaken uit de illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit, door middel van open en in vertrouwen overtuigingen ter discussie te (durven) stellen – gaat STAP uit de MATRIX.

 

Huishoudelijk: Blog, Inspiratie, Persoonlijk

Op het BLOG vind de categorie artikelen, waarin overtuigingen, heilige huisjes, vanzelfsprekendheden en andere geïnstitutionaliseerde onzinnigheden aan de kaak gesteld worden. Iets wat – wanneer het op ‘jezelf’ betrokken wordt – eventueel zou kunnen helpen bij het afleren van alle oh zo belangrijke – maar toch vooral beperkende – ‘kennis’, overtuigingen, sjablonen en andere waan, welke de ‘jij’ die je denkt te zijn, definiëren. Wie is die ‘jij’? “Wie – of wat – ben ik?” Kloppen die overtuigingen wel en waarom die twijfel? Je bent perfect, weet je nog? :)

Na een langdurig proces is daarop een antwoord gekomen. Een antwoord wat eigenlijk geen antwoord is, de ervaring die geen ervaring is. Iets wat alleen geweten kan worden door er (zelf) naar te kijken, door er (zelf) op te schieten. De teksten in de categorieën opinie en biografisch kunnen gezien worden als munitie hiervoor.

In de categorie Inspiratie vind je muziek, video’s en ander materiaal van ‘andere expressies binnen bewustzijn’, welke aansluiten bij de kernboodschap van STAP uit de MATRIX. Het wil niet zeggen dat als het hier gedeeld staat, er ook honderd procent wordt ‘achter gestaan’ – voor zover dat technisch gezien mogelijk zou zijn – maar dat is persoonlijk en daarmee niet ter zaken doende. Ook hier gelden ‘jouw filters’, en de bereidheid ook daadwerkelijk zelf – zonder filters – te filteren, zonder klakkeloze aannames te doen, te geloven omdat iets in je straatje past.

In de categorie ‘Persoonlijk‘ (noot: aanhalingstekens!) vind je creatieve uitingen, gedichten en muziek die ‘hier’ in het bewustzijn (zijn) komen opborrelen. Ook uit te printen posters staan hier.

Verder vind je op STAP uit de MATRIX een forum, waarin je overtuigingen, vragen, et cetera kunt posten, om daar vervolgens ‘samen naar te kijken’. Daarnaast wordt het forum gebruikt voor een stuk onderzoek (speculatie feitelijk) naar de samenhang van ‘anders zijn’ – denk aan ‘stoornissen’, adhd, add, asperger, autisme, enzovoorts – en het proces van ontwaken. Hierbij is de insteek, ‘het delen van de subjectieve belevingswereld’. Jouw bijdrage wordt op prijs gesteld.

“Onwetendheid staat korter bij de waarheid dan het vooroordeel.”

— Denis Diderot

 

‘Hulp’ bij het proces van ontwaken uit de Illusie – van ‘ik’ als afgescheiden entiteit

Ben je bezig met het doorzien en afserveren van overtuigingen, het ontdekken van ‘wat is waar’, of de vraag ‘wie ben ik’ en ben je ‘op zoek naar’ meedenken? Dan kun ‘je’ eventueel een afspraak maken voor ‘hulp’ bij dit proces. Uiteraard zal het onderzoek ‘zelf’ gedaan moeten worden. Door middel van vraagstelling en confrontatie kan hierbij ‘hulp’ geboden worden. (Omdat je het echter ‘zelf’ zult moeten doen, staat ‘hulp’, tussen aanhalingstekens.)

 

Niets zoals het lijkt

Wat is, is; Wat schijnbaar komt, zal schijnbaar ook weer gaan; Wat schijnbaar wordt gedaan, wordt schijnbaar gedaan. Wat schijnbaar wordt gelaten, wordt schijnbaar gelaten. ‘Terwijl er geen sprake van doen of laten kan zijn; En voor dat alles, ben ‘ik’ niet nodig, terwijl het zonder mij niet mogelijk zou zijn. ‘Ik’ ben ‘hier’, zonder uiteindelijk enig spoor achter te laten. ‘Ik’ leef(t) tussen aanhalingstekens, spontaan, op elk moment weer nieuw.

Er is schrijven op STAP uit de MATRIX, er is ‘hulp’ bij het proces van ontwaken, en er lijkt een organisme te zijn wat doet alsof het deze dingen doet, maar verwar ‘mij’ – of ‘jezelf’ – niet met dit organisme, wat slechts een hallucinatie is binnen de schijnbaar waargenomen ‘werkelijkheid’. ‘Hier’ is ‘niemand thuis’. ‘Ik’ kan van alles vinden, maar daarmee hoeft het nog niet te worden geloofd!

Let wel: Er wordt nergens geclaimd dat ‘hier’ sprake is van ‘verlichting’ of iets in die trend, en eerlijk gezegd doet het er ook niet toe, het interesseert niet. (Iemand en verlichting sluiten elkaar overigens wederzijds uit!) Dit is wat gebeurt, simpelweg omdat het gebeurt, zonder dat ‘ik’ daarbij iets hoog te houden heb, of er verwarring is met betrekking tot krediet en verantwoordelijkheid. Momenten komen, momenten gaan, toch is er is slechts dít oneindige moment. Woorden zijn hierbij slechts wegwijzers, en dienen zodoende niet ‘eigen’ gemaakt te worden.

Is wat je leest – of zijn (lijken) reacties – inconsequent? Lijkt het de ene keer zo en de andere keer weer anders? Lijkt er in alles geen lijn te zitten en lijkt het elke keer weer te veranderen? Lijkt het allemaal onbetrouwbaar en zonder vaste grond?

Mooi, dat is namelijk precies de bedoeling van STAP uit de MATRIX. Laten zien, door te delen wat wordt gezien, dat het leven zich afspeelt tussen aanhalingstekens, dat het dan eens zus is, dan weer eens zo. Dat binnen de illusie, verandering de enige constante is en dat wat vastgegrepen wordt uiteindelijk niet anders kan dan verdwijnen, omdat er van permanentie geen sprake kan zijn. De waarheid is, de rest is slechts een kwestie van verhaal, fantasie, spiegels en rookgordijnen. Wil je het ook zien, dan zul JIJ moeten kijken, om vervolgens te gaan zien.

Zonder (geloof in) hokjes, overtuigingen, oordeel, meningen, et cetera, is alles mogelijk. Dat is de achterliggende gedachte met betrekking tot het ‘experiment’ op STAP uit de MATRIX. Iets wat ergens duidelijk was, maar wat – zoals alles – uiteindelijk ook een proces bleek te zijn, waarbij vooral angst – en drang naar ‘zelfbehoud’ – een bottleneck bleek te zijn. Hoe de dingen zich zullen ontvouwen, wat er van de website wordt, wat de precieze vorm zal zijn, waar het allemaal heen gaat; Het is voor ‘mij’ een net zo grote verrassing als voor ‘jou’. Leven tussen aanhalingstekens, een verhaal met een open einde.

 

Ten slotte

Neem dit alles – en vooral ‘jouw rol’, en/of ‘mijn rol’ hierin – allemaal niet te serieus. Ga niets lopen forceren, want dat werkt alleen maar averechts – been there done that! Het leven is een spel dat wordt gespeeld en spellen speel je met een bepaalde frisse speelsheid. Het bijzondere van dit spel is, dat het niet gaat om de knikkers – winst of verlies, beter of slechter, goed of kwaad – maar om het spelen zelf. Er wacht geen beloning op het eind en ‘je leeft’ NU! Alleen door dat te zien is er al een hoop gewonnen. Je doet niets verkeerd, er gaat niets verkeerd, iedereen komt daar waar hij of zij ‘hoort’, en het is geen wedstrijd. Het is allemaal perfect, even perfect als jij – of je dat nu zelf weet of niet.

En ja, allemaal bla, bla en poe-haa, en nog gelogen ook. ‘Ik doet maar wat’. Alsof het anders zou kunnen….

 

Contact, afspraak maken, doneren

Vragen, opmerkingen, of anderszins iets te communiceren? Het is (schijnbaar) mogelijk Contact op te nemen.

Ook kun je – na registratie – een bericht openen in het Forum.
(lees eerst even het doel en de regels)

Ook direct een Afspraak Maken, behoort natuurlijk tot de (schijnbare) mogelijkheden.

Doneren mag altijd, en het komt altijd ‘goed terecht’, alvast bedankt!

 

STAP uit de MATRIX Logo

STAP uit de MATRIX