Leven vanuit Waarheid | Onderzoek & Dialoog

Welkom op STAP uit de MATRIX, een website die zich richt op het ‘Leven vanuit Waarheid’.

Onderwerpen: Wie of wat ben ik? Wat is waar? Wat is ‘Werkelijkheid’ en Waarheid? Over het onderzoeken van het denken, gevoel, overtuigingen en conditionering. Van theorie naar praktijk d.m.v. Onderzoek en Dialoog, Artikelen, en (praktische) Begeleiding bij dit Proces.


Laatste Berichten

Gegevens vooraf: Contact, afspraak, begeleiding, Facebook

Heb je vragen, opmerkingen, of iets te communiceren? Mail het, of ga naar het contactformulier.

Via het contactformulier voor afspraken, of door het sturen van een email naar het desbetreffende adres, kun je een afspraak maken.

Ook kun je eventueel meepraten op de besloten groep op Facebook, die heel toepasselijk ook  ‘Leven vanuit Waarheid’ heet.

 

Leven vanuit Waarheid | STAP uit de MATRIX

Onderzoek: Wie ben ik?, Wat is waar?

Na een samenloop van omstandigheden – welke in de context van de website en ‘doelstelling’ van STAP uit de MATRIX, niet relevant zijn – is er een punt bereikt, dat ‘overleven’, ‘leven’ is geworden, dat wat het leven aanbiedt soepel wordt aangegaan, en dat het verhaal met betrekking tot ‘ik’ niet langer daadwerkelijk geloofd kan worden.

Door het onderzoeken van ‘ik’, de ‘werkelijkheid’, en door de vraag ‘is dit waar?’ te blijven stellen, zonder daarop een antwoord te verwachten, werd er ineens van alles helder gezien. Iets wat daarbij opvallend was, is, dat het – er zo naar kijkend – eigenlijk wel wat raar leek, dat ‘wie ben ik?‘, ‘wat is waar?‘, en daaruit eventueel voortvloeiend – ‘Waar ben ik eigenlijk mee bezig?‘, en ‘hoe zit het leven op aarde nu eigenlijk in elkaar?‘, geen prominentere rol spelen in ‘het leven van alle dag’. Hier waren het vragen die al een heel leven – deels onbewust – speelden, maar waarnaar, zo bleek al snel, nooit echt gekeken was, en al helemaal niet ‘in de praktijk’. 

Screenshot Thirteenth Floor (Film) - Waarheid, niets is zoals het lijkt

Waarheid – Niets is zoals het lijkt

Waarheid

Na een reeks gebeurtenissen, kwam er een punt, dat het niet langer mogelijk bleek, bij deze vragen, en de er uit voortvloeiende gedachten en vooral gevoelens, weg te lopen. Waar het echter aan ontbrak was ‘de moed om te veranderen’. Daarom werd er alleen gekeken naar wat er gebeurde, waarbij de focus telkens lag op de in de vorige alinea besproken vragen, en er van een zekere passiviteit – geen antwoorden aannemen – sprake was.

Door alleen te kijken, en er niet langer iets van hoeven te maken, begon iets nogal duidelijk te worden. Iets wat ergens ook wel eerder was gezien, maar waarvoor ook weggelopen werd, namelijk: Dat ‘ik’ (of liever: ‘dat wat ik dacht te zijn’) over ‘mijn proces’ – hoewel dat er niet onderzocht totaal anders uitzag – niet zo veel te vertellen bleek te hebben. Hoewel het ooit – en later werd duidelijk, al lang geleden (gezien vanuit de tijd/ruimte illusie) – ‘begon’ als ‘iets wat ik ging doen’, bleek er niets minder waar te zijn. ‘Ik’ werd – en wordt – ‘gedaan’. Daarmee samenhangend werd gezien hoe ‘verzetten tegen’ (‘wat is’ (Waarheid) en/of de ‘werkelijkheid’) en ‘controle uitoefenen op’ (‘wat is’ (Waarheid) en/of de ‘werkelijkheid’, en de fictieve personage ‘ik’ in het bijzonder) dezelfde mechanismen bleken te zijn. 

Dát is precies waar – zoals dat hier wordt gezien – ‘de crux’ zit. Wanneer er het idee is van een ‘ik’, die ‘een proces doet’, is er namelijk een fundamenteel punt wat niet gezien wordt – namelijk dat die ‘ik’ een fictie is, zonder het vermogen ‘controle uit te oefenen’ (Waarheid), maar met het illusionaire vermogen ‘te verzetten tegen’ (‘werkelijkheid’). Hier is uiteindelijk gebleken, dat alle verzet zinloos is, heel veel energie kost, en uiteindelijk niets voorkomt en nergens toe leidt.

Plaatje van meisje in gedachten

Waarheid: Wie ben ik? Wat is waar? Wie of wat ‘doet’?

Begeleiding

Vanuit wat ‘hier gezien wordt’, biedt STAP uit de MATRIX begeleiding aan mensen die denken dit ook te willen gaan zien. Waarbij de eerste vraag zal zijn, of dat ook zo is. De ervaring hier leert, dat ‘wakker worden’, het doorzien van ‘ik’ en de ‘werkelijkheid’, realisatie van de Waarheid (waarbij ‘realisatie van de Waarheid’ het einde van ‘ik’ / ‘de persoon’ betekent), en bijvoorbeeld de dood van de ‘zoeker’, niet is wat veel wordt nagestreefd. Sterker er is geen enkele reden te bedenken, om dit na te streven – voor het geval het al zo zou zijn dat dit na te streven zou zijn. (Iets waarvoor ik mijn hand niet in het vuur zou steken.)

Iets wat – gebaseerd op de ervaringen hier – wel na te streven is (tenminste, zo lijkt dat vanuit ‘de persoon’ / binnen de ‘werkelijkheid’), is het (gaan) doorzien van (delen van) de illusie. Dit kan door het onderzoeken van denken, gevoel, overtuigingen en conditioneringen, en deze van daaruit ‘op te heffen’, waardoor beperkende (traumatische) ervaringen uit het verleden ook tot het verleden kunnen gaan behoren, ‘verzet’ afgebroken kan worden, angst doorzien kan worden, enzovoorts, waardoor er vervolgens weer meer ruimte ontstaat voor ‘leven’ in plaats van ‘overleven’, ‘jezelf zijn’, uit een depressie geraken, enzovoorts. Vaak gaat het om ‘dingen die in de weg zitten’, dat het leven zo beleefd wordt als dat het beleefd word. (Waarbij bovenstaande niet als zodanig waar is, maar waarbij – zonder dat er hier iemand is die weet hoe e.e.a. nu precies werkt – de ervaring wel zo is, dat e.e.a. binnen de ‘werkelijkheid’ lijkt ‘te werken’ en zodoende ‘daar’ ‘een plaats kan hebben’. Niets heeft nut, maar er lijkt alle schijn van te kunnen zijn, dat dat anders kan schijnen te lijken! – Alleen, niets is zoals het lijkt!)

“De waarheid bestaat, de leugen wordt uitgevonden.”

— Georges Braque

Over hoe die begeleiding er uit zal zien, valt niet echt iets zinnigs te zeggen. Aangezien e.e.a. zich (in elk geval, meestal in het begin) op het niveau ‘werkelijkheid’ zal afspelen (lijken af te spelen), staat er niets vast. Uitgaande van de ervaringen die hier mee zijn, geldt dat elk proces (binnen de ‘werkelijkheid’) een uniek karakter schijnt te hebben. Er lijken evenzoveel ‘paden’, als dat er ‘belevingswerelden’ lijken te zijn.

Wat gezegd, gedaan, gezien zal (gaan) worden – of niet natuurlijk – is ‘op dit moment’ dus voor niemand bekend (het gaat over ‘iets’ wat voorbij tijd ligt), en is voor ‘mij’ (de fictie / het verhaal over mij) een even grote verrassing als voor ‘jou’. Vanuit ‘hier’ gezien geldt: Hier is niemand om daar plannen over te maken, de illusie ‘over uitkomsten te gaan’, is ook niet aanwezig, en wat schijnbaar gebeurt, verschijnt ‘vanuit het niets’, zonder dat ‘ik’ daar over ga. Wat dat aangaat is het, zoals dat altijd was, helemaal ‘jouw feestje’.

Plaatje observatie door man

(Samen) Onderzoeken? ‘Jou’, ‘je eigen conclusies laten trekken’.

Ten slotte

Het leven is een spel dat mag worden gespeeld en dat mag met een bepaalde frisse speelsheid. Het bijzondere van dit spel is namelijk, dat het niet gaat om de knikkers – winst of verlies, beter of slechter, goed of kwaad – maar om het spelen zelf. Er wacht geen beloning op het eind en ‘je leeft’ NU!
Alleen door dat te zien is er al een hoop gewonnen. Je doet niets verkeerd, er gaat niets verkeerd, iedereen komt daar waar hij of zij ‘hoort’, en het is geen wedstrijd.
Het is allemaal perfect, even perfect als jij – of je dat nu zelf weet of niet.

 

Voor de inhoud en mogelijkheden die STAP uit de MATRIX biedt, klik je hier!

Contact, Afspraak maken, Facebook

Heb je vragen, opmerkingen, of iets te communiceren? Mail het, of ga naar het contactformulier.

Via het contactformulier voor afspraken, of door het sturen van een email naar het desbetreffende adres, kun je een afspraak maken.

Ook kun je eventueel meepraten op de besloten groep op Facebook, die heel toepasselijk ook  ‘Leven vanuit Waarheid’ heet.

Bellen kan natuurlijk ook via 06-85777050.
(Houd er rekening mee, dat ik niet altijd in de gelegenheid ben op te nemen. Spreek een boodschap in met je nummer, en ik bel je terug. Je kunt natuurlijk ook altijd later nog eens proberen.) 

Marcel

 

Krantenartikel Gelderlander

Mensen blij maken, door hun verzameling te completeren, of juist door het schoon schip te maken met de verzameling (beperkende) overtuigingen, gedragspatronen, of bijvoorbeeld angst, is een passie hier. it seems, it has been noticed… :-)

STAP uit de MATRIX Logo

STAP uit de MATRIX

* Mocht je STAP uit de MATRIX willen ondersteunen kan dit het best door middel van een donatie, waarmee de kosten en een stukje tijd gecompenseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina doneren, elders op deze website.