Navigeren tussen Waarheid & ‘Werkelijkheid’ – Onderzoek & Dialoog

Intro – Navigeren tussen Waarheid & ‘Werkelijkheid’

Welkom op STAP uit de MATRIX. (Navigeren tussen Waarheid & ‘Werkelijkheid’ – Onderzoek & Dialoog.)

Een website die gaat over (het navigeren tussen) Waarheid en ‘Werkelijkheid’. Het gaat hierbij over het gaan doorzien van beperkende overtuigingen, door middel van het gaan doorzien van de illusie van ‘ik’ / ‘de persoon’ als afgescheiden, autonome ‘entiteit’, en het doorzien van de (emotionele) hechting met deze fictieve figuur. Zoals elke reis, begint deze met de eerste stap, welke in dit geval bestaat uit het afleren / gaan (door)zien, van de gedachten, overtuigingen, hechtingen, et cetera, die het geloof in de illusie van afgescheidenheid, in stand houden.

Gelieve voordat er wordt verder gelezen even de Disclaimer / Spirituele bijsluiter raadplegen. ;-)

Via STAP uit de MATRIX, wordt de mogelijkheid geboden om, via coaching, jou in staat te stellen, deze eerste stap te maken. Na het maken van deze eerste stap, volgt de rest (als) vanzelf.

Door middel van het geven van lezingen over dit onderwerp, laat ik graag zien hoe e.e.a. er – gebaseerd op mijn eigen ervaringen – uit ziet, en wat de maatschappelijke implicaties van het sneuvelen van deze illusie zouden kunnen zijn.

Ook een open dialoog in groepsverband, behoort tot de mogelijkheden.

NB: Ik heb niets te bieden, behalve de simpele Waarheid.

 

‘Mijn filosofie’ over Waarheid & ‘Werkelijkheid’

Na een levenslange zoektocht, zijn er veel kwartjes gevallen met betrekking tot Waarheid & ‘Werkelijkheid’. Door deze filosofische paradox  – vanuit mijn eigen ervaringen – te onderzoeken, kon uiteindelijk worden gezien dat; Alles wat er over Waarheid gezegd of geschreven wordt, uiteindelijk niet dé Waarheid is.

Het is in beginsel belangrijk, in de gaten te houden dat niet ‘jij het proces doet’ (dit veronderstelt immers controle), maar dat ‘het proces, jou doet’, om uiteindelijk te ontdekken dat er van ‘jou’ en ‘een proces’, nooit sprake is (geweest). – Dit is één van de grootste valkuilen waar het waarheidsrealisatie betreft.

Alles wat binnen de ‘Werkelijkheid’ als fenomeen, ‘ervaren’ wordt, kan slechts een verwijzing naar die Waarheid zijn. Als er eerlijk naar wordt gekeken, is vast te stellen dat, naast ‘Ik ben’, niets ‘te weten’ valt. Als ik een stap verder ga, blijkt zelfs dat laatste iets, ‘wat niet als zodanig waar is / kan zijn’. (Het ‘lastige’ daarbij, is echter dat dit alleen door jezelf kan worden onderzocht, en dat ‘kennis’ – in tegenstelling tot ‘ervaring’ – er in deze, helemaal niets toe doet.)

Bij de realisatie van het bovenstaande is het namelijk inherent, dat ‘kennis’, ‘overtuigingen’, ‘sociale en maatschappelijke standaarden’, en alle andere vormen van ‘waardesystemen’, zich baseren op een verwarring. Een verwarring die, in de ervaring hier, een nogal hardnekkige is gebleken. (‘De wereld’ baseert zich er immers op, door middel van (arbitraire) context en referentiekaders.)

De Waarheid is, dat de ‘Werkelijkheid’, te allen tijde, een subjectieve waarneming zal blijken te zijn, terwijl er van iets anders dan één zonder ander, nooit sprake kan zijn. 

Wanneer het bovenstaande wordt gerealiseerd, ontstaat er, tenminste zo is de ervaring hier, vrijheid in denken, voelen en handelen. Een lichtere manier van leven. De stap van ‘overleven’ naar ‘leven’. 

Nadat bovenstaande, ‘hier’ daadwerkelijk werd gezien, begonnen er steeds meer zaken op hun plek te vallen. De navigatie door de ‘Werkelijkheid’, – ‘de wereld’, zo je wilt – is op basis van deze Waarheid, iets wat hierdoor steeds soepeler, lichter, en zonder wrijving verloopt.

Het is een proces van ‘gaan zien wie of wat je niet bent’. Wat uiteindelijk overblijft is pure awareness. Dat wat ‘je’ feitelijk bent.

Plaatje met tekst over onderzoeken waarheid, idee van afgescheidenheid, persoon

Niets is zoals het lijkt…..

De paradox is: Er is geen paradox; iets wat iedereen voor zichzelf kan (gaan) zien. 

Coaching bij het proces van waarheidsrealisatie

In ‘mijn ervaring’ is het zo, dat het schijnbare conflict tussen Waarheid en ‘Werkelijkheid’, niet onderzocht, bij mensen vaak veel interne wrijving oplevert. In mijn ervaring geldt dat voor ieder mens. Meestal ‘zijn we’, althans zo is de gedachte, dat wat we ons zelf over onszelf hebben wijsgemaakt, en hebben laten wijsmaken. We zijn, zo denken we, ons lichaam, onze gedachten, de rollen die we spelen, enzovoorts. We willen vastigheid, omdat we, wanneer dit alles niet is onderzocht, daarmee denken zekerheid te kunnen verwerven. Een zekerheid, welke in en van zichzelf echter een illusie is, waardoor het er in proberen te blijven geloven, erg veel energie kost, en uiteindelijk angst (voor het verliezen van deze ‘zekerheid’) en wrijving (gedachte van ‘zekerheid’, maar het zien / ervaren van ‘onzekerheid’) met zich meebrengt.

Onzekerheid, verandering, en ‘niet weten’, hebben we (vooral in het Westen) echter gelijkgeschakeld aan ‘ongewenst’. We zoeken daarom vastigheid in onze relaties, ons werk, religie, spirituele stromingen, en andere als waarheid aangenomen concepten, moeten ons daarbij helpen. Toch is het voor veel mensen duidelijk, dat deze zaken niet zorgen voor daadwerkelijk geluk en stabiliteit. Relaties gaan stuk, ons werk kunnen we kwijtraken, en ideeën met betrekking tot religie en spirituele stromingen veranderen. Elke keer dat, dat gebeurt, er door verandering iets ‘lijkt weg te vallen’, is er weer een gevoel van wrijving, het idee van ‘is dit het nou’?

Het is mogelijk daar, stap voor stap, ‘aan voorbij te gaan’. Het is een proces wat hier reeds lange tijd geleden is ingezet, en het leven hier, een stuk aantrekkelijker heeft gemaakt. Eigenlijk zou gezegd kunnen worden dat, dat ‘mijn leven’ is. Het is iets wat ik een ieder van harte gun, mijn passie, en iets waarmee ik het liefste bezig ben. Vanuit die levens-ervaring, is STAP uit de MATRIX, en wat daaruit voortkomt (coaching, lezingen, dialoog) tot stand gekomen.

De uitnodiging staat, om hier samen naar te kijken, zodat ook jij kunt gaan zien ‘wat is’, in plaats van ‘hoe je denkt dat het is’.   

Plaatje over realisatie van de Waarheid door overgave en zelf-onderzoek.

‘Vrijheid’ ligt aan ‘de andere kant’, ‘naar binnen’, in plaats van ‘naar buiten’, om uiteindelijk te realiseren dat er van ‘binnen’ en/of ‘buiten’ geen enkele sprake is.

Autisme, ADHD, hoogbegaafdheid | ‘Stempels’ en Waarheid

Binnen ‘mijn ervaring’, lijkt het er op, dat niet iedereen er even goed in is, met dit interne conflict (illusie van afgescheidenheid en waarheid van één zonder ander) om te gaan. Er lijken daarin gradaties te zijn. Het heeft er alle schijn van dat dit vooral te maken heeft met ‘gevoeligheid’ / ‘hooggevoeligheid’ / en bijvoorbeeld (niet cognitieve / sociale) intelligentie. Scherp gesteld; hoe groter het vermogen tot oneerlijkheid richting ‘jezelf’, hoe minder maatschappelijke ‘problemen’ optreden. 

Sommige mensen lijken er wat beter in het ‘niets (zeker) weten’, te overladen met overtuigingen en gehoorzaamheid aan regels dan anderen. Uitvoeren van sociale- en maatschappelijke spelletjes, geloof in ‘standaarden’,  en ‘zo hoort het’, zijn in die gevallen goed verankerd.

Anderen blijken daar nogal wat moeite mee hebben. In het laatste geval, gaat het vaak om mensen die zich, vaak al op jonge leeftijd, vragen stellen met betrekking hun ‘mens zijn’, ‘Werkelijkheid’, en Waarheid. (Een paradox, die, wanneer goed doorzien / beschouwd, geen paradox blijkt te zijn.)

Deze mensen zijn vaak al vanaf jonge leeftijd bezig met het stellen van de grote levensvragen. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Heeft het leven een doel? Enzovoorts. In mijn ervaring is het zo, dat veel van deze mensen in de loop van hun leven, een stempel opgeplakt krijgen. Vanuit de WAAN dat er een ‘standaard mens’ bestaat, krijgen zijn een diagnose, en ‘worden zo’ ‘gedegradeerd’ tot bijvoorbeeld Autist, ADHD-er, Borderliner. (Ik zeg gedegradeerd, omdat er in mijn optiek binnen de ‘Werkelijkheid’, en als we dan toch gaan stempelen, slechts één geldig stempel bestaat, namelijk ‘mens”.)

Tevens is het mijn ervaring, dat de mensen bij wie de grote levensvragen niet – of veel minder – opspelen, de neiging hebben, deze mensen, te isoleren, hun validiteit ter discussie te stellen, en als eigenaardig te bestempelen. (Meestal onbewust, en niet omdat ze gemeen zijn of iets dergelijks; eerder vanuit de neiging die ander ‘te helpen’. Hoe ironisch is dat eigenlijk?)

Het referentiekader waarop deze ‘normale’ mensen (en ‘hulpverleners’) zich echter baseren, bestaat niet. Toch hebben we vanuit dat niet bestaande referentiekader, de niet bestaande ‘standaard mens’, bedacht, en proberen van ‘afwijkend functionerende mensen’, ‘standaard functionerende mensen’ te maken. (Afwijzing zit in een klein hoekje.) 

Deze ‘afwijkende’ mensen (een raar idee, als er geen referentiekader is, maar dat terzijde), krijgen daardoor al snel het idee dat ‘er iets mis met hun is’. Een idee wat ook maatschappelijk gestalte gekregen heeft, door middel van het ‘in kaart brengen van afwijkingen van de ‘norm”? De bevindingen zijn in een boek (DSM-5) ondergebracht, en daarop is een hele industrie gebouwd. (Geld verdienen aan het invalideren van mensen in hun ‘mens zijn’. Het moet eigenlijk niet gekker worden.)

Plaatje dsm-5 niets ligt verder van de Waarheid af

Een op gebakken lucht gebaseerde industrie, die wel vaart bij het invalideren van ‘de mens’, niets ligt verder van de Waarheid af dan de wanen die door de psychiatrie / ggz gepromoot wordt.

Mensen gaan op pad voor hulp en worden – op basis van een beschreven, maar niet bestaande ‘standaard’- opnieuw verteld dat ‘er iets mis met hen is’. Het zal dan een illusie zijn, maar ik heb binnen mijn ervaring, gemerkt dat een andere insteek dan dit ‘terug in het hok’, in veel gevallen een stuk beter werkt.

Vanuit mijn eigen ervaringen (stempels: autisme, hoogbegaafd, adhd, door getuige te hebben mogen zijn van de levens van tal van andere ‘bestempelden’, en als vader van twee kinderen met een stempel, ben ik nogal bekend met het innerlijke conflict wat hierdoor (opnieuw) versterkt wordt. (De ‘oplossingen’, *kuch*, die de reguliere Geestelijke GezondheidsZorg, vanuit mijn ervaring sprekende, over het algemeen biedt, zorgt er meestal voor, dat het gevoel van ‘niet mogen zijn wie je bent’ alleen maar versterkt wordt. Ook daar wordt je namelijk vaak weer wijsgemaakt, dat er ‘iets mis met je is’.)

Voor mijzelf, de kinderen, en tal van anderen, heb daar inmiddels wegen in gevonden. Dat laatste heeft mij (en anderen) veel ruimte en opluchting gebracht. Iets wat ik anderen in een soortgelijke situatie, dan ook van harte gun.

Vandaar dat ik via STAP uit de MATRIX de mogelijkheid biedt, hier samen naar te kijken, en bied ik mij op die grond dus aan als persoonlijk coach, en ervaringsdeskundige. Zowel waar het volwassenen als kinderen, en het opvoeden van kinderen ‘met een stempel’ betreft.

Er bestaat geen ‘standaard mens’, toch is er een hele industrie gebouwd op deze waan. Met het oog op psychiatrie / ggz, doet dat de vraag rijzen aan welke kant van de tafel, ‘de gek’ nu eigenlijk zit.

Lezingen

Via lezingen over deze onderwerpen, deel ‘ik’ graag mijn ervaringen en bevindingen. Het praten over en delen met betrekking tot Waarheid & ‘Werkelijkheid’ (en de navigatie hiertussen), en hoe ‘stempels’ mensen vaak meer kwaad dan goed doen, omdat het hele circus op een illusie is gebaseerd, is een passie van mij. (Het geheel heeft een nogal egoïstische insteek, want kweken van begrip, mensen gelukkig(er) laten voelen, realisatie van Waarheid, en alles wat daaraan gerelateerd is, is iets waarvan mijn hart een sprongetje maakt.)

Open Dialoog

Daarnaast wordt het leuk gevonden hierover, in groepsverband, op basis van volledige openheid, en op basis van het uitgangspunt dat ‘het uitspreken van de Waarheid, niet als zodanig mogelijk is, en ‘naast ‘ik ben’ weten we niets’, de dialoog met anderen aan te gaan.

Met het speculeren hierover, het ontrafelen van patronen, het kijken naar de vragen ‘Wie / Wat ben ik’?, ‘Wat is waar’?, ‘Wat is Waarheid, wat is ‘Werkelijkheid”, ‘Waarop baseren wij de standaard mens’, enzovoorts, kan ik uren achtereen bezig zijn.

Waarbij het natuurlijk leuk is als ‘mijn feestje’ ook ‘jouw feestje’ blijkt te zijn! (Het ‘delen van belevingswerelden’ is het enige dat ‘we hebben’.)

Plaatje met tekst over Waarheid en Feiten

Waarheid is Waarheid. Feiten bevinden zich (schijnbaar!) binnen die Waarheid en zijn daarmee per definitie geen Waarheid.

Disclaimer:

Komt bovenstaande over als arrogant en pretentieus? Is er het idee ‘dit is niet waar’? (Dat is het uiteindelijk ook. Het is immers slechts verwijzen, filosoferen, en speculeren)  Of roept bovenstaande anderszins wrijvingen op? Dan staat het ‘je’ natuurlijk vrij daar naar te kijken, of op basis daarvan deze website, en aangeboden ‘diensten’ te laten voor wat ze zijn. (Daar gaat niemand over, daarin zit geen ‘beter’ of ‘slechter’, en het is dan blijkbaar iets wat ‘daar’ niet resoneert.)

Contact

Heb je vragen, opmerkingen, iets te communiceren, of wil je een afspraak maken?
Dit kan door contact op te nemen via de contactpagina.

 

‘Mijn’ uitnodiging staat!

 

Marcel Graumans, Life-coach, schrijver, Waarheid, Waarheidsrealisatie – STAP uit de MATRIX

Deze website, en deze pagina is voortdurend onder constructie….

 

Logo STAP uit de MATRIX

* Mocht je STAP uit de MATRIX willen ondersteunen kan dit het best door middel van een donatie, waarmee de kosten en een stukje tijd gecompenseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina doneren, elders op deze website.