Leven tussen aanhalingstekens | STAP uit de MATRIX

 

Welkom op STAP uit de MATRIX

Door middel van het doorzien en afserveren van (beperkende) overtuigingen, vanzelfsprekendheden, ijdelheid en geloof, ontstaat er ruimte voor flow, spontaniteit, ‘versheid’ en het ‘leven van je eigen leven’ (in tegenstelling tot het vervullen van een – door jezelf, omstandigheden of omgeving – voorgekauwde, beperkte en veelal onbewust aangenomen rol). Als het één van deze dingen is die je ‘wilt’ / ‘zoekt’ of waar je mee bezig bent, kan STAP uit de MATRIX je daar wellicht bij helpen.

STAP uit de MATRIX richt zich op het aanbieden van denkwerk, horizon verbredende visies, en interactieve en praktische hulp bij o.a.: Jezelf zijn voorbij overtuigingen, (meer) innerlijke rust ervaren, eigen wegen banen, diversiteit en spontaniteit ervaren en waarderen, losmaken van de kudde, zien van mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden, minder angst ervaren, de perfectie in jezelf, anderen en het leven zien, enzovoorts, door middel van het vlot trekken van vastgelopen (interne) processen, doorzien en afserveren van (beperkende) overtuigingen en – eventueel, ‘spontaan’, en zonder dat het een doel op zich is – het realiseren van de waarheid.
Uitgangspunt hierbij is altijd ‘wat is’, en niet ‘wat niet is’ of ‘wat zou kunnen zijn’.

 

Leven tussen aanhalingstekens

De weg naar (werkelijke) volwassenheid verloopt, wanneer niet langer vast hoeft te worden gehouden aan (de obstructie van) conditionering, traditie, concepten, overtuigingen en andere aannames, die in de loop van een leven zijn gedaan, en vanuit angst – verkerend in de illusie dat er van enige zekerheid of permanentie binnen de levensloop sprake is – als ‘waar’ worden beleefd, verdedigd, en geprojecteerd – richting ‘anderen’, een stuk gemakkelijker. Door gehechtheid aan, en geloof in, deze bundeling van gedachten, emoties en (denk)beelden lijkt er een entiteit te zijn ontstaan. Deze ‘entiteit’, waaraan het label ‘ik’ gehangen is en die – schijnbaar in vrijheid – keuzes maakt, functioneert en weet, is echter een hardnekkig hersenspinsel. (Gek genoeg wel een hersenspinsel wat nogal wat energie lijkt te consumeren in de vorm van verdediging, oordeel, selecteren, goedkeuren, afkeuren, zorgen maken, problemen bedenken, het goede willen doen, waarheid verhullen, et cetera.)

Nader bekeken gaat het om een (statische) laag, die een barrière vormt tussen de vanuit deze laag waargenomen “werkelijkheid”, en ‘wat is’ (werkelijkheid), en is het ‘weten’ – dat de fictieve personage ‘ik’ lijkt te doen – feitelijk een ‘denken te weten’, zonder enige grond in welke “werkelijkheid” – realiteit, of context – dan ook. In plaats van de algemene veronderstelling dat ‘jij, je overtuigingen vormt’, lijkt het dan ook dichter bij de waarheid, te stellen dat ‘deze overtuigingen jou vormen’. Waarbij de hechting aan – en het vastzetten in de geest van – deze overtuigingen, zorgen voor de stagnatie van het spontane en vloeiende verloop van bijvoorbeeld communicatie, relaties, momenten en gebeurtenissen. (Zo zorgt het vastzetten – en voor waar aannemen – van deze overtuigingen (voornamelijk wanneer deze de – vastgezette en aangenomen overtuigingen – van een ‘ander’ raken, of daarmee niet in lijn zijn), voor wrijving, obstructie en conflict.)

Dit geldt voor ‘de interactie met de buiten je waargenomen werkelijkheid’, ‘de communicatie en interactie met anderen’, en ‘de communicatie en interactie met jezelf’. Waarbij het een mechanisme is, dat wanneer dit alles (gedeeltelijk) losgelaten wordt, er op al deze fronten alles aan gedaan lijkt te worden, ‘je in het gareel te houden’. Dat maakt het tot het besef komen dat er wordt geleefd ‘tussen aanhalingstekens’ soms tot een moeilijk proces. (Althans, zo lijkt dat.)
Over dit proces van ‘statisch leven in angst’, naar ‘dynamisch leven in liefde’ – Leven tussen aanhalingstekens – gaat STAP uit de MATRIX.  

“De waarheid verblindt, evenals het licht. De leugen daarentegen is een fraaie avondschemer die elk voorwerp goed doet uitkomen.”

— Albert Camus

Permanentie?

Hoewel je jezelf waarschijnlijk – onbewust – hebt wijsgemaakt dat er permanentie bestaat, binnen de waargenomen ‘werkelijkheid’, is dat slechts een hardnekkige gedachte, een overtuiging. Hoewel je je hebt wijsgemaakt dat er iets aan jou en de waargenomen werkelijkheid schort, is het – ook al denk je daar (nu) anders over – perfectie wat de klok slaat. Alles komt, en gaat tegelijkertijd. Of je het nu weet of niet: Je leeft ‘tussen aanhalingstekens’ en alles wat lijkt te zijn, is relatief.

In de meeste gevallen zijn die aanhalingstekens echter vergeten en ben je in allerlei dingen gaan geloven, je aan dingen gaan vastklampen en dingen gaan najagen. Hierdoor kan het lijken of je vast zit in een systeem, in patronen, in een rol of rollen, in beperking dus eigenlijk. Voor de ‘ik’ die je – naar alle waarschijnlijkheid – denkt te zijn is dit – nou ja, lijkt dit – ook waar. Alleen; Er is meer.

Beperking zit in de context, vrijheid in het contextloze. Je hebt niet, zoals je wellicht denkt, overtuigingen, overtuigingen hebben jou. Je bent je overtuigingen (tenminste dat denk je – onbewust) en overtuigingen zijn niet waar! (Wat zegt dat over ‘jou’?)

Dát is de eigenlijke boodschap en dat heeft niets met ‘Marcel’, ‘jij’, ‘ik’ of ‘de waargenomen wereld’ te maken. Over het proces, hoe ‘daar’ ‘te komen’, het ontwaken uit de illusie van ‘ik’ als afgescheiden entiteit, door middel van open en in vertrouwen overtuigingen – en daarmee ‘jezelf’ – ter discussie te (durven) stellen – gaat STAP uit de MATRIX.
Waarom? Daarom!

 

Hulp bij het proces van ontwaken uit de Illusie – van ‘ik’ als afgescheiden entiteit

Ben je bezig met het doorzien en afserveren van overtuigingen, het ontdekken van ‘wat is waar’, of de vraag ‘wie ben ik’ en ben je ‘op zoek naar’ meedenken, wijzen en ondersteunen van dit proces? Dan kun je een afspraak maken voor hulp bij dit proces. Uiteraard zal het onderzoek ‘zelf’ gedaan moeten worden. Door middel van vraagstelling en confrontatie kan hierbij hulp geboden worden.
Het gebeurt, omdat het gebeurt.

 

Ten slotte

Neem dit alles – en vooral ‘jouw rol’, en/of ‘mijn rol’ hierin – allemaal niet te serieus. Blijf adem halen, er is geen haast, wees aardig voor jezelf en anderen en ga niets lopen forceren, want dat werkt alleen maar averechts – been there done that!

Het leven is een spel dat wordt gespeeld en spellen speel je met een bepaalde frisse speelsheid. Het bijzondere van dit spel is, dat het niet gaat om de knikkers – winst of verlies, beter of slechter, goed of kwaad – maar om het spelen zelf. Er wacht geen beloning op het eind en ‘je leeft’ NU! Alleen door dat te zien is er al een hoop gewonnen. Je doet niets verkeerd, er gaat niets verkeerd, iedereen komt daar waar hij of zij ‘hoort’, en het is geen wedstrijd.
Het is allemaal perfect, even perfect als jij – of je dat nu zelf weet of niet.

 

Contact, forum, afspraak maken, doneren

Heb je vragen, opmerkingen, of iets te communiceren? Ga naar het contactformulier.

Na registratie kun je ook een onderwerp openen in het Forum.
(lees eerst even het doel en de regels)

Via het contactformulier voor afspraken, kun je direct een afspraak maken.

Liefs,

 

Marcel

STAP uit de MATRIX Logo

STAP uit de MATRIX

* Mocht je STAP uit de MATRIX willen ondersteunen kan dit het best door middel van een donatie, waarmee de kosten en een stukje tijd gecompenseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina doneren, elders op deze website.