Ervaren. Niet leren, groeien, worden, maar ervaren

Screenshot Thirteenth Floor (Film)

Screenshot Thirteenth Floor (Film)

Er zijn allerlei ideeën, concepten en aannames, welke behoren bij het idee van ons bestaan. Met name de vraag wat ‘de zin van het bestaan’, zou (moeten) voorstellen, is een cruciale. In deze tekst wordt gekeken, naar wat dingen die hier over te zeggen zijn. Uitgaande van bestaan, is er immers zo iets als ervaren. Blijkbaar is dit ‘ervaren’ niet voldoende, aangezien er de neiging is (vanuit de mind / ego) aan dit ervaren, betekenis te moeten geven.

 

Betekenis geven, een illusionair mechanisme

Dit ‘betekenis geven’, is een (illusionair) mechanisme wat weer voortkomt uit het idee, dat er naast de waargenomen ‘werkelijkheid’, ook nog zo iets als een ‘ik’, die zich, op een bepaalde manier, tot die ‘werkelijkheid’ verhoudt, bestaat. Vanuit dat idee, ontstaan er ideeën als ‘hier op aarde zijn om te leren, groeien, iets te worden, of wat er ook over het ‘ervaren’ wordt heen geprojecteerd’ – door de mind / ego.

Hierbij is de grap, althans zo is de ervaring hier, dat het uitgaat van de illusie, dat er – buiten wat er binnen (‘mijn’) bewustzijn verschijnt (met de nadruk op schijn) – buiten ‘ervaren’ om, nog ‘iets gedaan zou moeten worden’. Iets, waardoor er geleerd, iets geworden, gegroeid, of welk doel er ook over het ‘ervaren’ heen geprojecteerd wordt, zou moeten worden. Alleen gaat dat voor het gemak even voorbij aan het feit dat leren, groeien, en bijvoorbeeld worden, als vanzelf gaan, door middel van ‘ervaren’. Dat (groeien, leren, worden) is dus al aan de hand, maar de mind / ego, wil graag een vinger in de pap. Het wil controle houden op wat dat groeien, leren en worden als resultaat zou moten hebben – volgens de mind / ego.

Het illusionaire mechanisme van ‘betekenis geven’, is daarmee opnieuw een manier van de mind / ego, om controle te houden, te sturen, en zichzelf zodoende een bepaalde macht – en waar zijn / Waarheid – toe te dichten. De reden om het een illusionair mechanisme te noemen, zit hem er in, dat zowel het ‘betekenis geven’ als ‘ervaren’, alsmede de entiteit voor wie deze ‘betekenis’ van belang zou zijn en die het ‘ervaren’ zou ‘moeten doen’, allemaal uitdrukkingen van eenzelfde substantie / energie (bij gebrek aan een beter woord) zijn Uitdrukkingen, die verschijnen binnen diezelfde substantie / energie. Waarmee er de schijn van twee (meer) is, terwijl het om één gaat.

De 'reis': Bewustzijn IS

Bewustzijn IS

Waarom makkelijk doen, als het moeilijk kan?

Door ‘ervaren’ – wat automatisch verschijnt, als zijnde een autonome verschijning binnen dat ‘ervaren’ – ‘te belasten met betekenis geven’, ontstaat er dus een loop, een kringetje. Effectief gezien houdt de illusie van betekenis, ‘ervaren’ op afstand. Het vormt als het ware een buffer tussen ‘ervaren’, ‘wat ervaart’ en ‘wat ervaren wordt’.

‘Ervaren’ wordt nu (vanuit een mind / ego ‘vervuiling’ binnen het ‘ervaren’) ‘iets van een doel bereiken’. Wat in basis moeiteloos gaat, wordt nu – effectief zo ervaren, maar niet als zodanig waar natuurlijk – ‘iets wat moeite kost’. De mind / ego veinst hierbij het idee ‘iets goeds voor je te doen’, maar verbruikt (voor het loopje / kringetje) nogal wat substantie / energie. Omdat het echter om een loopje / kringetje gaat, zal dat doel echter nooit bereikt worden. Wanneer dit echter – binnen de ‘ervaring’ – gezien kan worden, kan het zijn, dat dit ‘betekenis geven’, doorzien wordt, en ophoudt.

Daar is de mind / ego vervolgens als de kippen bij, want het zal nu gaan schermen met ‘angst voor geen betekenis’. Een vrij correcte voorstelling van zaken, omdat wanneer groeien, leren en worden (een doel plakken op, dus) van ‘ervaren’ wordt afgehaald, het slechts ‘ervaren’ is wat overblijft. Het ego / mind verliest daarmee één van zijn / haar functies (opplakken van betekenis) en kan dus, wat die taak betreft, met pensioen. Opgeven is echter niet de aard van de mind / ego, en zonder ‘betekenis opplakken’, valt ‘belangrijk zijn’ weg. Met het wegvallen van ‘belangrijk zijn’, verliest de mind / ego bestaansrecht, en laat nou één van de grootste angsten – in de meeste gevallen – zijn; de angst om niet te bestaan.

Misschien dat nu duidelijk(er) is, waarom het ego / mind graag kiest voor: ‘Waarom makkelijk doen, als het moeilijk kan’. Hoe complexer de mechanismes, hoe minder snel de illusie van de mind / ego doorzien zal worden. (Waarbij er niet de illusie ‘mag’ ontstaan, dat ‘doorzien van de mind / ego. ‘werkelijkheid’, mechanismes, enzovoorts, een doel is. Dat is echter wel iets wat de mind / ego, gulzig zal (trachten te) claimen.) 

Afbeelding mechanisme verhaal

Ervaringen, verhalen, mechanismes, ‘het proces’, ik, anderen, alles, niets, een verschijning van bewustzijn, binnen bewustzijn, één wat zich voordoet als twee (meer), maar uiteindelijk (ook) illusionair van karakter. 

Ervaren, ‘betekenis’, een ‘oefening’

Als oefening – of iets om eens naar te kijken – zou je eens kunnen proberen, bij al het (gewenste, gehoopte, geloofde, herinneringen aan eerdere ervaringen!!) ‘ervaren’, de zingeving (tijdelijk) op te schorten. Op die manier, is het dus ‘ervaren om het ervaren’, waardoor er alleen ‘ervaren’ overblijft.

Wellicht dat er op die manier gezien kan worden dat, al wordt er puur van ‘ervaren om het ervaren’ uitgegaan, dingen als groei, leren, worden, er als vanzelf bij ‘meekomen binnen het ‘ervaren”.

Misschien kan worden gezien dat, dit het uitgangspunt is, en dat het controle houden op – sturen van, oordelen aan de hand van, enzovoorts – ‘groeien’, ‘leren’, ‘worden’, juist ‘groeien’, ‘leren’ en ‘worden’ (binnen het ‘ervaren’ / binnen de ‘werkelijkheid’ / binnen de droom), in de weg staat. Dit door middel van het concept dat er een ‘ik’ die ‘ervaart’, vóór het ‘ervaren’ te zetten.

Proberen het bovenstaande met de mind / het denken te begrijpen, maakt dat het concept in de mind / het denken, ‘begrepen wordt’. Het dient binnen de context van Waarheidsrealisatie geen enkel doel / doet er niets voor. Het kost (oneindig) veel tijd,

Wanneer het je echter het gevoel van ‘betekenis’ geeft, en ‘betekenis’ is wat wordt gezocht, kan het een mooi tijdverdrijf zijn. Voor de ‘wat meer ‘serieuze’ ‘zoeker”, mag het echter duidelijk zijn, ‘dat wat gezocht wordt’ en ‘dat wat zoekt’, bevindt zich niet op het niveau van de mind / ego / denken.  

Voor meer soortgelijke informatie, kijk eens op STAP uit de MATRIX.

Contact, klik hier!

plaatje: Vervagen problemen, overtuigingen, aannames, tegenstellingen, 'ik', en uiteindelijk 'zelf'.

Vervagen problemen, overtuigingen, aannames, tegenstellingen, ‘ik’, en uiteindelijk ‘zelf’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *