Doneren

Situatie

Wat gedaan wordt met betrekking tot STAP uit de MATRIX, gebeurt vanuit passie. De insteek is, dat iets laten zien aan mensen, wat feitelijk hun geboorterecht is, nadat dat ‘zelf’ gezien werd, een ‘verplichting’ is, en niet een verdienmodel. Het is dus ‘de boodschap’ (of waar deze naar verwijst) die voorop staat. Waarbij er niet een illusie van ‘hier een keuze in hebben’ is.

Uiteraard kan iedereen zelf op zoek gaan, en vinden, zonder dat daarvoor ‘hulp van derden’ nodig is. De ervaring ‘hier’ leert dat, dat in de praktijk vaak anders uitpakt. Mensen met vragen omtrent deze onderwerpen, duiken regelmatig in ‘de ervaring hier’ op. Deze mensen worden altijd, waar mogelijk ogenblikkelijk, en met alle liefde en plezier ‘geholpen’. Vaak gaat dit ‘tussendoor’, tijdens de dagelijkse gang van zaken, en met gesloten beurzen.

Niet graag gehoorde boodschap

In de praktijk heeft dat tevens wel eens als gevolg, dat ‘ik’ (of eigenlijk ‘de boodschap’) niet altijd een graag geziene gast ben. Iets wat tot bepaalde maatschappelijke gevolgen heeft geleid; waarvan de afhankelijkheid van een zogenaamde participatiewet uitkering er één is. Dat ‘botst’ wel eens waar het ‘telefoonkosten’, ‘kosten voor de website hosting’, of bijvoorbeeld ‘reiskosten’ betreft. (Dit alles niet als ‘klacht’ – essentieel kom ‘ik’ nooit wat tekort – maar als een simpele constatering vanuit de positie van ‘Marcel’, en het ‘niet uit de voeten kunnen met het – zonder dat daarvoor enige basis is – ‘anderen’ boven ‘mij’ of onder ‘mij’ positioneren’. Geen geloof in – het niet kunnen zien van – hiërarchie,volgens de gangbare ‘standaarden’, resulterende in een ‘autoriteitsconflict’.)

Onafhankelijk (Geen reclame)

Als laatste sluit de insteek op STAP uit de MATRIX, het gebruik van reclame en marketing als het ware uit. Vaak gaat het er bij reclame om, om ‘bij mensen verlangen te wekken voor dingen die ze niet nodig hebben’, en/of oplossingen te bieden voor niet bestaande (of al dan niet met een achterliggende agenda, bedachte) problemen – zonder daarbij het doel te hebben ‘het niet bestaan van de problemen’ in het licht te zetten. ‘Hier’ is het idee om mensen nooit langer aan het lijntje te houden dan strikt ‘noodzakelijk’. (Mensen in plaats van ‘klanten’, ‘leads’ of ‘consumenten’.)

Donatie

Door middel van een donatie, kun je er mede voor zorgen, dat STAP uit de MATRIX, als een onafhankelijk platform kan blijven bestaan.

Jouw bijdrage zal onder andere worden gebruikt om de hosting mee te betalen, mensen die bij STAP uit de MATRIX aankloppen (waar nodig) ook financieel te steunen, en wordt gebruikt voor eventuele reis- en verblijfskosten.

STAP uit de MATRIX is op geen enkele manier gelieerd aan een religie, geloofsovertuiging, spirituele stroming, en gaat daarmee ‘volledig buiten kaders’. Uitgangspunt is immers;
Alles is geloof, en geen enkel geloof is waar. 

Steun STAP uit de MATRIX met een donatie

Alvast bedankt voor je steun!

Bijdragen?

Je kunt je steentje bijdragen door een klein bedrag over te maken op rekeningnummer:
Rabobank:

NL27RABO01689.53.781
t.n.v. M.P. Graumans, Tiel
onder vermelding van ‘donatie’.

 

Marcel Graumans | STAP uit de MATRIX | Waarheid’Waarheidsrealisatie, denken, onderzoek

Logo STAP uit de MATRIX

STAP uit de MATRIX