Doneren

Donatie

Door middel van een donatie, kun je er mede voor zorgen, dat STAP uit de MATRIX, een onafhankelijk platform blijft. Ook zorgt het er voor, dat er tegen een deel van de kosten, die worden gemaakt een vergoeding staat. (Energie voor energie.)

Jouw bijdrage zal onder andere worden gebruikt om de hosting mee te betalen, mensen die bij STAP uit de MATRIX aankloppen (waar nodig) ook financieel te steunen, en wordt gebruikt voor eventuele reis- en verblijfskosten.

STAP uit de MATRIX is op geen enkele manier gelieerd aan een religie, geloofsovertuiging, spirituele stroming, en gaat daarmee ‘volledig buiten kaders’. Uitgangspunt is immers;
Alles is geloof, en geen enkel geloof is waar. 

Steun STAP uit de MATRIX met een donatie

Alvast bedankt voor je steun!

Bijdragen?

Je kunt je steentje bijdragen door een klein bedrag over te maken op rekeningnummer:
Rabobank:

NL27RABO01689.53.781
t.n.v. M.P. Graumans, Tiel
onder vermelding van ‘donatie’.

 

Marcel Graumans | STAP uit de MATRIX | Waarheid’Waarheidsrealisatie, denken, onderzoek

Logo STAP uit de MATRIX

STAP uit de MATRIX