Spelregels en Mogelijkheden

Op deze pagina vind je de spelregels m.b.t. ‘hulp richting de eerste stap richting zelfonderzoek‘, hulp bij sprake van het ontstaan van een existentiële crisis, algemene hulp bij het proces van Wakker Worden, en een goed gesprek,

Wakker Worden, kun ‘je’ helemaal ‘zelf’

Om van het eerste maar direct af te zijn; Uiteraard kun je het proces van ontwaken  en/of gaan doorzien van beperkende overtuigingen – helemaal alleen doen, De spelregels bepaal je – uiteindelijk – zelf, en ‘hulp’ van derden, en ‘mijn hulp’ inclusief, is daarbij zeker niet noodzakelijk. Uiteindelijk geldt binnen deze context dat ‘jij’ je eigen proces leidt, of – en dat is een kwestie van perspectief – ‘je door je eigen proces laat leiden’.

Soms kan het echter helpen om – althans zo is de ervaring hier in de praktijk – gezien vanuit de context van ‘het proces wat soepeler te laten verlopen’, wat aanwijzingen te verkrijgen van iemand, die dit proces (heeft) door(ge)maak(t). (Waarbij er niet de illusie is dat ‘ik’ / ‘Marcel’, ga over uitkomsten of resultaten – voor zover daarvan sprake is – en ook ‘de persoon hier’ niet ‘jouw’ onderzoek, contemplatie, stappen zetten, kan doen.).

NB: Het mensen leiden naar de Waarheid, is niet iets wat per definitie (‘mijn’) voorkeur geniet. (Als dat ‘moet gebeuren’, gebeurt dat, zoals met alles, toch wel.) Vanuit dat idee is er de mogelijkheid ‘mij’ in te zetten als out-of-the-box gesprekspartner en ben ‘ik’ beschikbaar voor ‘een goed gesprek‘. 

Plaatje observatie door man

(Samen) Onderzoeken?

Hulp richting de eerste stap richting zelfonderzoek

Als het op hulp bij (de eerste stap richting) zelfonderzoek aankomt, zijn mijn rollen voornamelijk die van ‘bewaker van focus’, ‘gesprekspartner / ‘mee-kijker – wat betreft vaste patronen en overtuigingen”, en ‘wegwijzer’.

Het gaat dus vooral om het (helpen bij) het houden van focus, de – hier inmiddels bekende – noodsprongen van het ego / de mind aanstippen en (samen) doorzien. Er mede zorg voor dragen dat zelf-sabotage geen (of in elk geval minder) kans krijgt, en het ‘wijzen naar een eventuele volgende stap’. De overlap tussen ‘een goed gesprek’ en ‘eerste stap’ is groot, vanuit het perspectief van de vraagsteller, is het ‘doel’ echter een andere. Een kwestie van gradatie, zou je kunnen zeggen. (Afspraak maken, of vragen over afspraak?)

Arme 'ik'?

Arme ‘ik’. Een onwaar (intern gemaakt) verhaal, over ‘jou’ op basis van informatie van ‘anderen’ over ‘jou’.

Hulp bij calamiteiten bij het proces van Wakker Worden

Soms kan het gebeuren dat je in een situatie terechtkomt, waarbij er sprake is van een zogenoemde existentiële crisis. Dit kan je overkomen tijdens het proces van zelfonderzoek (autolyse, bij het zelf blijven, et cetera), maar ook kan het in sommige gevallen spontaan optreden. Inmiddels is er ruime ervaring met dit proces, en de eventuele ‘calamiteiten’, dus ook voor hulp daarbij, kun je bij STAP uit de MATRIX terecht. (Contact opnemen)

 

Hulp bij het proces van Wakker Worden

Gezien vanuit de context van ‘het proces van Wakker Worden’, kunnen er soms vragen of – energetisch gezien – blokkades ontstaan. Mochten daar vragen over zijn, kun je altijd contact opnemen, zodat we samen kunnen kijken naar een ‘oplossing’.

In sommige gevallen zal het gaan om een kleine aanwijzing (via email, of telefoon), waarna ‘je weer verder kunt’. Ook kun je je vraag – of ‘probleem’ – eventueel nog plaatsen op het forum. Soms is er wat meer ‘nodig’ (bijvoorbeeld face-to-face contact). (Hoewel ‘de marketing afdeling’ (ego) het hier niet altijd mee eens is, gaat de persoonlijke voorkeur altijd uit naar het eerste.) (Afspraak maken, of vragen over afspraak?)

Geen autoriteit buiten jezelf

Geen autoriteit buiten jezelf. Leer daarop vertrouwen!

Out-Of-The-Box gesprekspartner

Wanneer er wordt gezocht naar een out-of-the-box (no-box) gesprekspartner (in de context van ‘een goed gesprek‘) geldt dat mechanisme, vanwege communicatie (verbale heen en weer interactie; het idee van twee), uiteraard niet. De uitgangspositie – het referentiekader – bij deze gesprekken is telkens weer, volledige openheid, ‘geen enkel geloof is waar’, en contextloosheid. Waardoor er (samen) vanuit verschillende – soms ‘far out’ – perspectieven, points of view, en niet gehinderd door beperkende overtuigingen, naar situaties, ervaringen, overtuigingen zelf, en bijvoorbeeld (geestelijke) obstakels gekeken kan worden. (Contact opnemen)

 

Een goed gesprek

Naast ‘hulp bij het proces van Wakker Worden’ vind ik het (op ervaringsniveau) meer dan fantastisch om mensen te helpen bij het overwinnen van obstakels die ‘hun’ leven (lijken te) belemmeren. Die obstakels bestaan telkens weer als geloof erin, onhandige interpretaties, geloof in (vanuit opvoeding) opgedrongen ‘moeten’ en ‘niet moeten’, en andere overtuigingen en aannames, welke als waar / waarheid worden geloofd.

Vanuit ervaring sprekend (de eerste 40 jaar van mijn leven, wilde ik – om maar wat te noemen – liever dood) kan de claim worden gemaakt, dat ‘een goed gesprek’, vaak de eerste stap is naar (het ervaren van) meer ruimte. (Uiteraard is dit iets wat je ook zelf kunt doen, maar – en dan ‘doe ik even’ een onmogelijk te maken aanname ;) – als dat het geval was, was je dit nu waarschijnlijk niet aan het lezen.)

Uiteraard is het altijd zo, dat jij en alleen jij ‘de spelregels’ bepaalt. Jij maakt uit of je iets doet met de dingen die tijdens een gesprek aan het licht komen. Ik kan je helpen te leren jezelf te helpen (hoewel er paradoxaal genoeg, natuurlijk geen ‘ik’ is die ‘jou’ helpt) maar ik kan je niet ‘het werk’ uit handen nemen. Het overtuigingen vervangen met andere – onterecht als meer waardevol aangemerkte – overtuigingen, is niet iets waarmee ik uit de voeten kan. Er moet dus een duidelijke bereidheid zijn tot, dodelijk eerlijk kijken, en obstakels (overtuigingen) ‘los te laten’, wil het kunnen ‘werken’. (Afspraak maken, of vragen over afspraak?)

'Hulp' bij het proces van ontwaken

Aan de hulp bij het proces van zelfonderzoek, een goed gesprek of hulp bij calamiteiten,via STAP uit de MATRIX, zitten spelregels en verwachtingen verbonden.

Spelregels,

Verwachtingen / Disclaimer

Van jou wordt echter ook wat verwacht. Binnen de context van ‘het proces van Wakker Worden’, gaat het om focus op het proces. Verhalen, ervaringen, en inzichten delen, is leuk, maar te veel is binnen deze context een belemmering voor het proces.

Wanneer de context van ‘een goed gesprek’ wordt gehanteerd (wat zich afspeelt op ‘ervaringsniveau’) is daarvoor meer ruimte. Binnen die context gaat het meer om ‘omdenken’, dan ‘voorbij het denken gaan’.

In beide gevallen geldt dat complete openheid / eerlijkheid, en het besef dat dit proces gepaard kan gaan met gevoelens van angst en wrijving, een must is. Ook geldt – als ‘wet’ – dat je daar te allen tijde, zelf verantwoordelijk voor bent. (Niemand ziet jouw gedachten, niemand voelt jouw gevoel.)

‘Mij’ gebruiken om achter te schuilen, gelijk te krijgen, op af te reageren, als afleiding, of wat dan ook wat de voortgang van het proces in de weg staat, is dan ook niet aan de orde. Hoewel daar in principe niets mis mee is (dat is er met niets) werkt het niet echt optimaal om te verzanden in discussies, welles / nietes spelletjes, wantrouwen, het idee dat ‘ik’ iets van je wil, machtsspelletjes, enzovoorts.

 

Tarieven

De kosten voor deze dienstverlening gaat uit van een tarief van 50 Euro per uur.

Soms is er echter hulp nodig bij een urgent / acuut probleem, maar zijn de financiën niet toereikend. In die gevallen kan er voor gekozen worden het tarief, in overleg naar jouw draagkracht  vast te stellen. Soms wordt besloten het probleem zelfs ‘om niet’ (gratis dus) aan te pakken.

Dit zorgt er allereerst voor, dat de hulpverlening voor een ieder toegankelijk is. Bijkomend voordeel is, dat deze optie er voor zorgt, dat er niet ook nog eens een financieel probleem ontstaat, naast het probleem waarvoor je in eerste instantie bij STAP uit de MATRIX aanklopte.

Contact opnemen kan via het contactformulier, hier.

Afspraak maken, vragen over afspraak

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Kijk op STAP uit de MATRIX voor meer informatie…

Logo STAP uit de MATRIX

* Mocht je STAP uit de MATRIX willen ondersteunen kan dit het best door middel van een donatie, waarmee de kosten en een stukje tijd gecompenseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina doneren, elders op deze website.