Observaties, gedachten, overdenkingen 1

Plaatje waarop geschreven wordtAls ik niets te doen heb, iets wat regelmatig voorkomt, vind ik het een prettige bezigheid om te schrijven. Dat doe ik voor mijzelf, voor mijn eigen plezier, maar ik vind het soms ook leuk om deze schrijfsels, voor de mensen die het leuk vinden ze te lezen, te delen. Hieronder een kleine selectie van dingen die de afgelopen dagen zijn geschreven. Let wel, het zijn observaties, dus, zoals met alles, subjectief, en niet als zodanig ‘waar’. Een beschouwing over ‘je beter wanen’, ‘voor of tegen iets zijn’, eigen ervaring delen, en alternatieve media.

Voor hetzelfde geld:

Had ik me niet gerealiseerd dat ik nooit de motieven, achtergrond of belevingswereld van een ander ken, en had ik mezelf kunnen vermaken met afkeuren, wegzetten en afmaken van die ander zijn of haar belevingswereld, motieven en achtergronden.

Had ik geloofd in alle praatjes over goed en slecht, fatsoen en moraal, en had ik zo tegen anderen kunnen zeggen aan welke regels ze zich zouden moeten houden, en wat op die basis, voor hen goed en slecht, het fatsoen en de moraal zou moeten zijn.

Had ik de dingen die ik in boeken las, die ik op straat hoorde, en die mij geleerd werden, voor waar kunnen aannemen, en had ik mijn zo verkregen kennis, waarheden en richtlijnen aan anderen kunnen opdringen, en zo kunnen vertellen welke boeken, wat van wat ze gehoord hebben, en wat hen geleerd is, ze voor waar zouden moeten aannemen.

Had ik mezelf als belangrijk, rechtvaardig, en gewetensvol kunnen beschouwen, en zo anderen op hun onrechtvaardigheid, en gewetenloosheid kunnen wijzen, terwijl ik me, door ze als onbelangrijk, onrechtvaardig en gewetenloos te zien, boven hen had kunnen stellen.

Had ik prat kunnen gaan op mijn intelligentie, opleiding, nationaliteit, en andere mij toegevallen omstandigheden, zonder te realiseren dat ze me toegevallen zijn, en zo anderen, op basis van wat hen toegevallen is, kunnen denigreren vanwege hun domheid, ongeletterdheid, en culturele achtergrond.

Had ik niet gesnapt, dat ik werd geboren met zelf-nadenkend vermogen, empathie, en de wetenschap dat alle omstandigheden voortkomen uit ‘met bepaalde eigenschappen, en binnen een bepaalde setting, waarvoor niet gekozen wordt, geboren worden’, en had ik niet de wetenschap, dat dat voor een ieder zo geldt, en had ik daarmee elk commentaar van een ander op mij, als een nogal idiote actie kunnen afserveren.

Voor hetzelfde geld, had ik kunnen zien, dat alle mensen idioten zijn, zonder mezelf tot alle mensen te rekenen, en zo niet geweten, dat óók dít ‘mens’ een idioot is.

(Wat is ‘ik’?, is hierbij een welkome contemplatie, want is er een ‘wie, of wat, die dan ‘die idioot’ is, of is dat maar een verhaal?)

 

De waan van ‘voor’ of ‘tegen’ zijn

Met ‘tegen iets zijn’, ontleen je (een deel van) ‘je bestaansrecht’, aan hetgeen ‘waar je tegen bent’. Waar je tegen bent, ligt echter ‘buiten jou’, en heeft in feite dus niets met ‘jou’ te maken.

Met ‘voor iets zijn’, ontleen je (een deel van) ‘je bestaansrecht’, aan hetgeen ‘waar je voor bent’. Waar je voor bent, ligt echter ‘buiten jou’, en heeft in feite dus niets met ‘jou’ te maken.

‘Voor iets zijn’, is daarmee gelijk aan ‘tegen iets zijn’, en omgekeerd, waarbij in beide gevallen geldt, dat ‘dat waar je voor of tegen bent’, ‘bestaansrecht’ ontleent aan ‘jouw geloof er in’.

‘Voor zijn’ is accepteren, ‘tegen zijn’ is verzetten. ‘Voor zijn’ is verzetten, ‘tegen zijn’ is accepteren.

Zowel ‘voor iets zijn’, als ‘tegen iets zijn’, houdt het geloof in ‘iemand’, een ‘ik’ in stand, en voedt dat geloof op zijn beurt ook nog eens.

‘Het ding’, ‘waar ik voor ben’, wordt vervolgens gevoed, en in stand gehouden, door middel van ‘het erbij aansluiten’, en tegelijkertijd wordt ‘het tegenovergestelde ding’ (dat waar je door, ‘voor het ene te zijn’, automatisch ‘tegen bent’), daarmee gevoed en in stand gehouden.

‘Het ding’, ‘waar ik tegen ben’, wordt vervolgens gevoed, en in stand gehouden, door middel van ‘het er tegen verzetten’, en tegelijkertijd wordt ‘het tegenovergestelde ding’ (dat waar je door, ‘tegen het ene te zijn’, automatisch ‘voor bent’), daarmee gevoed en in stand gehouden.

Zonder ‘ik’, is er geen context waarbinnen ‘voor zijn’ of ‘tegen zijn’, een punt van hechting heeft, en heeft het van daaruit geen enkel bestaansrecht / mogelijkheid als zodanig te bestaan. (Wat niet wil zeggen, dat er geen ‘ik’ bedacht ‘mag’ worden, die ergens iets van vindt.) ;-)

 

Geloof in jezelf en je eigen kwaliteiten

Ik kan wel gaan kletsen over chemtrails, bilderberg, klimaatverandering, haarp, niburu, 9/11, en weet ik veel wat voor ‘ellende’, complotten, en theorieën, nog meer, maar dan ben ik als een papegaai aan het napraten. Ik was er (in de meeste gevallen) niet bij, dus praat ik poep. Ik bent aan het kletsen over iets , waar ik zelf niets van weet. Ik ben dan een gelovige dus.

Het delen van ‘andermans ervaring’ is een beetje naïef, want zo zou ik wellicht ‘andermans naïeve nagepraat over andermans ervaringen’ aan het delen zijn.

Voor hetzelfde geld, ben ik dan, door ‘andermans napraten van andermans ervaringen’ te delen, snode agenda’s, propaganda, valse overtuigingen, en desinformatie gaan delen, en ben ik misschien wel een evangelist in vermomming geworden, zonder enige clue, welk geloof ik nou eigenlijk vertegenwoordig en zonder te weten of dit geloof mij überhaupt dient!

Wat WEET ik, omdat ik het zelf ervaren heb? Waar was ik bij, wat heb ik ervaren, en waarom gaat het dáár, – als ik gebaseerd op ‘mijn ervaringen’, zo eens om me heen luister – (zo vaak) niet over?

Napraten, is ‘kennis’ delen, tweedehands, en dood.

Uit eigen ervaring spreken is ‘wijsheid’ delen, uit eerste hand en levend.

Met het eerste is nog nooit een mens iets opgeschoten. Het is de weg naar massa hysterie, massa verwarring, en uiteindelijk massa vernietiging.

Van het laatste is dat niet echt duidelijk, omdat dat iets is, wat al eeuwen lang, vrijwel niemand consequent doet.

(Tel er het ding bij dat er bij elke keer napraten, vervorming optreedt (wie kent dat kringspelletje op school niet), en het plaatje wordt nog duidelijker.)

 

‘Alternatieve media’ (Rant)

Wat een grap eigenlijk, die ‘alternatieve media’, en zelfbenoemde ‘journalisten, ‘die het anders doen’.

Waarbij paranoia en bangmakerij de boventoon voert, het zichzelf (en daarmee hun lezers) in de slachtofferrol plaatsen (Calimero syndroom) daar een gevolg van is, en ‘waarschuwingen’ vaak een jaar of tien, nadat feiten geschied zijn, worden gegeven.

Werkelijk waar, de overheid, en ‘de macht’ (voor zover zoiets – zonder dat deze ‘journalisten’ en hun publiek ze zo blijven benoemen, en dus op die manier als ‘de macht’ zijnde, in stand houden – bestaat) lacht zich werkelijk kapot.

En dan maar blijven oproepen tot strijd, tegen al deze (door hen zelf aangewezen, en door henzelf nog steeds als autoriteit behandelde) ‘slechterikken’. Alsof strijd in deze al ooit iets opgelost heeft.

Vervolgens wordt er ook nog eens, vaak niet gehinderd door enige kennis, en gebaseerd op eigen angst, eigen belangen en agenda’s, de meest belachelijke kolder verspreid, om vervolgens te klagen niet serieus genomen te worden – door niet paranoïde (en in hun optiek dus domme) mensen en de ‘stoute autoriteiten’.

En dat is dan wat zich ‘wakker’ noemt. ‘In diepe slaap’, of eigenlijk ‘in coma liggen’, zouden termen zijn die, imho, de lading beter dekken.

Begrijp me niet verkeerd. Ik heb het vermoeden dat deze mensen naar eer en geweten handelen.

Maar toch. Het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn te zien, dat ‘vechten tegen een systeem’, terwijl je je bedient van dat systeem, waarbij dat systeem in het eigen denken / geloof, verankert ligt, nooit kan gaan werken.

Misschien dat het handig is eerst het systeem in jezelf te slopen – zo is ‘mijn ervaring’ in elk geval wel – en dat je dán, vanaf een ander niveau ‘iets kan oplossen’. Anders blijft het in kringetjes ronddraaien.
(Waarbij het grappige is, dat er uiteraard helemaal niets als zodanig ‘opgelost hoeft te worden’, en er met ‘in kringetjes ronddraaien’, ook al niets mis is. Het lijkt het leven zin te geven.)

Foto Matrix stijl - Ctrl-Z

Eerst zelf ‘schoon schip maken’?

 

DISCLAIMER: ^^ Uiteraard alleen ‘mijn ervaringen’, observaties en gedachten…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *