Observaties, gedachten, overdenkingen 2

Plaatje waarop geschreven wordtHierbij weer een compilatie van een aantal teksten zoals deze op de Facebook pagina van STAP uit de MATRIX verschenen. In deze (2e) editie, weer een aantal dingen om eventueel naar te kijken / over na te denken. Deze keer gaat het over ‘allemaal mensen zijn’, ‘meningen’, en ‘Je beter voelen dan’. Zoals met alles in vorm, uiteraard niet waar, maar er is natuurlijk niets mis met het verleggen van de fictieve horizon. Veel lees, contemplatie, en denk-plezier. 

Evolutie in plaats van Revolutie

“Alles binnen het wereldwijde economische systeem, is een kwestie van gradaties.

Zo houden de 1% – waar mensen commentaar op hebben – hun bezittingen stevig in eigen hand, en delen liever niet.

Toch is dat niks beter of slechter, of zelfs maar anders dan de Westerse wereld -waartoe veel van de eerder genoemde ‘mensen die commentaar op de 1% hebben’, behoren – die over de rug van de tweede en derde wereld, hun levensstandaard in stand houdt.

Het is de ikke ikke ikke mentaliteit, die in veel mensen verankerd zit, waarop de systemen gebouwd zijn. Systemen veranderen gaat daarom ook niks oplossen, zolang de bron, het ongebreidelde egoïsme wat in de mens zit, niet wordt aangepakt.

Het zou zo maar kunnen, dat de rede waarmee de mens uitgerust schijnt te zijn, ten doel van het grote geheel zou worden gebruikt, in plaats van dit ten dienste van het eigenbelang (in welke gradatie ook) te stellen.

Wat nodig is is een mentaliteitsverandering, het overstijgen van het egoïstisch gen, wat ooit diende voor de overleving, maar er nu voor zorgt dat we als mensheid afstevenen op onze ondergang.

Uiteindelijk zijn mensen, mensen, die allemaal poepen, plassen, en bloeden als ze gesneden worden.

Misschien dat al de labels, zoals vluchtelingen, Nederlanders, Afrikanen, steuntrekkers, enzovoorts, enzovoorts, vooral de de verdeling in de hand werkt, en vindt ‘verdeel en heers’ niet plaats op het niveau ‘de politiek’ en ‘de elite’, zoals vele activisten en zogenaamd ‘wakkere mensen’, je willen doen geloven, maar is het iets wat over de gehele linie plaatsvindt.

Waarmee, het hele gebeuren met betrekking tot activisme, gericht op gelijkheid, een nogal leugenachtig, doel voorbij strevend, en egoïstisch karakter (b)lijkt te hebben.

Wat nodig is? Niet een revolutie, maar evolutie.“,

riep hij nog maar eens in de woestijn……..

Quote allemaal mensen

Vergeten dat we allemaal mensen zijn?!?

Meningen, creatie van illusie(s)

Meningen. Je hebt ze in allerlei soorten en maten.

De gemene deler van al die verschillende meningen is:

  • Dat ze allemaal arbitrair zijn – geen gram Waarheid bevatten (het zijn meningen, geen Waarheid of zelfs ‘waarheden’.)
  • Dat ze enkel en alleen valide zijn voor degene die ze uitspreekt.
  • Dat ze de illusie creëren, dat er iets als ‘dezelfde mening aanhangen’ zou bestaan.

Dat laatste impliceert, dat Waarheid, gedeeld, opgesplitst, en/of meer dan één zou (kunnen) zijn. En, – hierover voeren we oorlog – wekt het de illusie, dat er iets als een ‘betere’ of ‘slechtere’ mening zou bestaan; Iets wat puur een stukje persoonlijke beleving (en feitelijk verwarring) blijkt te zijn.

(Meningen baseren zich op verleden, (levens)ervaring, context, en achtergrond, en zijn daarmee altijd persoonlijk en uniek. Het bestaan van ‘dezelfde mening’, zou impliceren dat er twee 100% identieke personen zouden bestaan. Iets waarvan het nogal makkelijk te zien is dat, dat nooit het geval kan zijn. Een illusie dus…..)

Waarbij in de bovenstaande schets (op basis van ervaring, vrij onterecht) wordt uitgegaan dat er, voordat er een mening geuit wordt, deze aan het interne referentiekader (na het schrappen van ALLE, uit opvoeding en conditionering voortgekomen, tweedehands ‘kennis’ en ‘informatie’) is getoetst, en niet een kwestie van (aansluiten bij) en napraten, een impulsieve reactie uit (op tweedehands ‘kennis’ en ‘informatie’ gebaseerde) emotie, of bijvoorbeeld het dienen van eigenbelang blijkt te zijn.

Geen enkele mening is immers als zodanig te bewijzen, en elke mening is, vaak met het grootste gemak van de wereld, te falsificeren. Mocht waar bovenstaande naar verwijst, dus ‘slechts een mening zijn’, geldt dat falsificeren ook voor ‘waar bovenstaande naar verwijst’. Dat bovenstaande zelf, niet als zodanig ‘waar’ is, moge duidelijk zijn op grond van het gebruik van woorden – wat uiteindelijk verzonnen verwijzingen, ‘labels verwijzend naar’ (uiteindelijk) ‘niets’ (labelloos) blijken te zijn.

Just saying…….

Quote: Mind, Meningen, onzin

Mind, Meningen, onzin

Ik ben beter!

Mensen die je, zonder aanleiding (aan te geven), gewoon ‘dood laten vallen’, terwijl diezelfde mensen klagen over ‘in de steek gelaten worden’ door anderen. Volgens mijn ervaring begint een betere wereld nog steeds bij jezelf. Dus klagen ten opzichte van anderen, terwijl je zelf hetzelfde gedrag vertoont. Kweetniet……

Naast het (gemakkelijk zichtbare) feit dat je jezelf hiermee, beter voordoen dan je bent (je liegt tegen jezelf), stel je jezelf ook nog eens boven die ‘gemene’ ‘anderen’. Waarmee (en dat is vaak minder – makkelijk – zichtbaar) je de leugen die je tegen jezelf vertelt, projecteert op de wereld om je heen. Wanneer er vervolgens iemand is binnen die wereld om je heen, die je daar op wijst, ZOU je er naar kunnen kijken, je ‘probleem ‘ kunnen onderkennen en van daaruit oplossen.

Makkelijker is het, om bij je standpunt te blijven, dat ‘de wereld’ en ‘anderen om je heen’, hard, liefdeloos, niet loyaal, en ‘slecht’ is / zijn. Op die laatste manier, hoef namelijk nooit bij jezelf te kijken, hoor jij altijd bij ‘de goeierikken’, en kun je je eigen – op een waan gebaseerde – zelfbeeld in stand houden en blijven projecteren.

Het enige ‘nadeel’ daarvan kan zijn, dat je hierdoor nooit ‘uit de als zodanig ervaren ‘problemen’ van een liefdeloze wereld, en anderen komt’, je daar over ‘zult moeten blijven klagen’ (zelfbeeld in in stand houden), en je zodoende dus een negatief zelfbeeld, een negatieve kijk op je leven, de wereld en anderen projecteert, en zo dus zelf ‘je pijn’, ‘ellende’, ‘onvrede’ en ‘minderwaardigheid’, koestert creëert, voedt en in stand houdt.

Uiteraard allemaal feitelijk (in Waarheid) niet waar, maar iets wat zich binnen de ‘werkelijkheid’ / droom, wel degelijk zo lijkt vorm te krijgen. Waardoor het – de paradox, die er geen blijkt te zijn – ‘mogelijk is’, hier – door middel van overgave en zelfonderzoek – aan voorbij te gaan. ALS JE DAAR ‘VOOR KIEST’.

Misschien ook iets om in de gaten te houden bij ‘het uitvoeren van de illusie van een keuze maken, wat je wellicht straks in het stemhokje gaat doen’….. ;-)

P.S. Hoewel het zo kan lijken, is er uiteindelijk natuurlijk helemaal geen sprake van al dan niet ‘in de steek laten’ / hangt er geen ‘beter’ of ‘slechter’ aan, dan in de ogen van de observator (ik zei de gek, in dit geval). De strekking is dan ook niet ‘dat er iets mis mee is’, maar vooral dat het ‘bizar’ (als in ‘het werkt niet’ / ‘wordt vaak niet gezien’) is om te constateren……

Zelfde 'zijn, andere 'expressie'

Deel 1 vind je hier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *