Tagarchief: Observaties

Observaties, gedachten, overdenkingen 5

Plaatje waarop geschreven wordtHierbij weer een compilatie van een aantal teksten zoals deze op de Facebook pagina van STAP uit de MATRIX – en dit geval de persoonlijke profiel – verschenen. In deze (5e) editie, weer een aantal dingen om eventueel naar te kijken / over na te denken. Deze keer gaat het over dat, ‘iets vinden van iets of iemand, geen basis heeft in welke ‘werkelijkheid’ dan ook. Het tweede stuk gaat over ‘meningen’ en het arbitraire karakter daarvan. Zoals met alles in vorm, uiteraard niet waar, maar er is natuurlijk niets mis met het verleggen van de fictieve horizon. Veel lees, contemplatie, en denk-plezier.  Lees verder

Indoctrinatie, ‘kennis’, verwarring, denken te ‘weten’

In de volgende tekst, wordt er gekeken naar een aantal mechanismes, welke betrokken zijn bij de illusie van ‘denken te weten’, ‘kennis’, en verwarring die ontstaat door het statisch beschrijven van een dynamische ‘werkelijkheid’. Ook de manier waarop deze mechanismes vorm krijgen – zichzelf vormgeven, is de indruk ‘hier’ – binnen de ‘werkelijkheid’, komt aan de orde. Daarbij gaat het dan met name om het ‘machtsspel’ wat we regeren, politiek bedrijven, en bestuur noemen. Daarnaast wordt er o.a. gekeken hoe ‘dit systeem’, het natuurlijke verloop van dingen, doet stagneren.

Lees verder

Observaties, gedachten, overdenkingen 4

Plaatje waarop geschreven wordtHierbij weer een compilatie van een aantal teksten zoals deze op de Facebook pagina van STAP uit de MATRIX – en dit geval de persoonlijke profiel – verschenen. In deze (4e) editie, weer een aantal dingen om eventueel naar te kijken / over na te denken. Deze keer gaat het over ‘vanzelfsprekendheden’, en wordt er gekeken naar ‘lokaal winkelen’, als vorm van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’, en het (energetische) mechanisme er achter. Zoals met alles in vorm, uiteraard niet waar, maar er is natuurlijk niets mis met het verleggen van de fictieve horizon. Veel lees, contemplatie, en denk-plezier.  Lees verder

Observaties, gedachten, overdenkingen 3

Plaatje waarop geschreven wordtHierbij weer een compilatie van een aantal teksten zoals deze op de Facebook pagina van STAP uit de MATRIX verschenen. In deze (3e) editie, weer een aantal dingen om eventueel naar te kijken / over na te denken. Deze keer gaat het over ‘de menselijke reis’, ‘hoofd versus hart’, en ‘geen algemene zaken’. Zoals met alles in vorm, uiteraard niet waar, maar er is natuurlijk niets mis met het verleggen van de fictieve horizon. Veel lees, contemplatie, en denk-plezier.  Lees verder

Observaties, gedachten, overdenkingen 2

Plaatje waarop geschreven wordtHierbij weer een compilatie van een aantal teksten zoals deze op de Facebook pagina van STAP uit de MATRIX verschenen. In deze (2e) editie, weer een aantal dingen om eventueel naar te kijken / over na te denken. Deze keer gaat het over ‘allemaal mensen zijn’, ‘meningen’, en ‘Je beter voelen dan’. Zoals met alles in vorm, uiteraard niet waar, maar er is natuurlijk niets mis met het verleggen van de fictieve horizon. Veel lees, contemplatie, en denk-plezier.  Lees verder

Observatie: weg is weg, loslaten

ervaren, loslaten, ervaren, loslaten

In dit korte artikel, wat in een ietwat andere vorm eerder op Facebook verscheen, gaat het over loslaten van ‘dat wat eens was’ / ‘dat wat eens scheen te zijn’. Wat weg is, is immers weg, behalve in de niet als zodanig bestaande herinnering. Het verleden is immers geweest en (op ervaringsniveau) onomkeerbaar. Proberen vast te houden aan iets wat weggevallen is, kan alleen maar wrijving opleveren. Toch heeft de mens de sterke neiging om vanuit de illusie van het voorkomen van het ervaren van pijn, de ‘waarheid’ (kleine letter) uit de weg te gaan. Lees verder

Trots en Schuld, illusies vanuit ego

plaatje van kringen op het water

Wanneer je aan de slag gaat met een verander-proces (of dit nu te maken heeft met persoonlijke ontwikkeling, of met persoonlijke ont-wikkeling is daarbij niet zo van belang), is zelf-liefde een belangrijk punt. Waarbij met zelf-liefde in dit geval, liefde voor het zelf / ‘het leven’ / ‘wat is’ wordt bedoeld, en niet liefde voor de persoon / persoonlijkheid, omdat het laatste uitgaat van ego, en ego (in elk geval in eerste instantie) daarbij – in de ervaring hier in elk geval – een sta-in-de-weg blijkt te zijn. Lees verder

Observaties, gedachten, overdenkingen 1

Plaatje waarop geschreven wordtAls ik niets te doen heb, iets wat regelmatig voorkomt, vind ik het een prettige bezigheid om te schrijven. Dat doe ik voor mijzelf, voor mijn eigen plezier, maar ik vind het soms ook leuk om deze schrijfsels, voor de mensen die het leuk vinden ze te lezen, te delen. Hieronder een kleine selectie van dingen die de afgelopen dagen zijn geschreven. Let wel, het zijn observaties, dus, zoals met alles, subjectief, en niet als zodanig ‘waar’.  Lees verder