Tagarchief: Psychologie

Observaties, gedachten, overdenkingen 5

Plaatje waarop geschreven wordtHierbij weer een compilatie van een aantal teksten zoals deze op de Facebook pagina van STAP uit de MATRIX – en dit geval de persoonlijke profiel – verschenen. In deze (5e) editie, weer een aantal dingen om eventueel naar te kijken / over na te denken. Deze keer gaat het over dat, ‘iets vinden van iets of iemand, geen basis heeft in welke ‘werkelijkheid’ dan ook. Het tweede stuk gaat over ‘meningen’ en het arbitraire karakter daarvan. Zoals met alles in vorm, uiteraard niet waar, maar er is natuurlijk niets mis met het verleggen van de fictieve horizon. Veel lees, contemplatie, en denk-plezier.  Lees verder

Niet ‘jij’, maar ‘ik’, een individueel ‘pad’

Geen autoriteit buiten 'jezelf'

Geen autoriteit buiten ‘jezelf’

In deze tekst wordt gekeken naar iets wat, vanuit ‘mijn ervaring’ sprekend, nogal eens over het hoofd gezien wordt. Namelijk, dat er niets te zeggen valt, over het ‘pad’ wat (met betrekking tot Waarheidsrealisatie) door ‘iemand bewandeld’ wordt. En hoewel er uiteindelijk geen sprake is van ‘een pad’, of ‘een proces’, is dat vanuit de verwarring ‘een persoon(lijkheid) op aarde te zijn’, iets wat hardnekkig wél zo LIJKT te zijn.

Lees verder

Indoctrinatie, ‘kennis’, verwarring, denken te ‘weten’

In de volgende tekst, wordt er gekeken naar een aantal mechanismes, welke betrokken zijn bij de illusie van ‘denken te weten’, ‘kennis’, en verwarring die ontstaat door het statisch beschrijven van een dynamische ‘werkelijkheid’. Ook de manier waarop deze mechanismes vorm krijgen – zichzelf vormgeven, is de indruk ‘hier’ – binnen de ‘werkelijkheid’, komt aan de orde. Daarbij gaat het dan met name om het ‘machtsspel’ wat we regeren, politiek bedrijven, en bestuur noemen. Daarnaast wordt er o.a. gekeken hoe ‘dit systeem’, het natuurlijke verloop van dingen, doet stagneren.

Lees verder

Observaties, gedachten, overdenkingen 4

Plaatje waarop geschreven wordtHierbij weer een compilatie van een aantal teksten zoals deze op de Facebook pagina van STAP uit de MATRIX – en dit geval de persoonlijke profiel – verschenen. In deze (4e) editie, weer een aantal dingen om eventueel naar te kijken / over na te denken. Deze keer gaat het over ‘vanzelfsprekendheden’, en wordt er gekeken naar ‘lokaal winkelen’, als vorm van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’, en het (energetische) mechanisme er achter. Zoals met alles in vorm, uiteraard niet waar, maar er is natuurlijk niets mis met het verleggen van de fictieve horizon. Veel lees, contemplatie, en denk-plezier.  Lees verder

Ervaren. Niet leren, groeien, worden, maar ervaren

Screenshot Thirteenth Floor (Film)

Screenshot Thirteenth Floor (Film)

Er zijn allerlei ideeën, concepten en aannames, welke behoren bij het idee van ons bestaan. Met name de vraag wat ‘de zin van het bestaan’, zou (moeten) voorstellen, is een cruciale. In deze tekst wordt gekeken, naar wat dingen die hier over te zeggen zijn. Uitgaande van bestaan, is er immers zo iets als ervaren. Blijkbaar is dit ‘ervaren’ niet voldoende, aangezien er de neiging is (vanuit de mind / ego) aan dit ervaren, betekenis te moeten geven.

 

Lees verder

Slachtofferrol, Verantwoordelijkheid, Volwassenheid

Slachtoffer naar meester: Een stukje proces

Slachtoffer naar meester: Een stukje proces

In dit artikel, gaat het over een belangrijke stap, wanneer het gaat om het proces van ‘je leven in eigen hand nemen’, ontwaken zo je wilt. Het gaat in dit geval niet om het realiseren van de absolute Waarheid, maar om ‘een (schijnbaar) proces, binnen de ‘werkelijkheid’ / droom, die deze uiteindelijke realisatie, wat soepeler kan laten verlopen. Een soort ‘voorbereidend werk’. Waarbij dit alles uiteraard niet als zodanig Waarheid is. Eerder is het een manier van ‘in het leven staan’ / ‘door het leven gaan’. Waarbij voor mij – binnen het verhaal – geldt dat deze ‘omschakeling’ een nogal groot verschil heeft gemaakt in ‘mijn (be)leven’.  Lees verder

Observatie: weg is weg, loslaten

ervaren, loslaten, ervaren, loslaten

In dit korte artikel, wat in een ietwat andere vorm eerder op Facebook verscheen, gaat het over loslaten van ‘dat wat eens was’ / ‘dat wat eens scheen te zijn’. Wat weg is, is immers weg, behalve in de niet als zodanig bestaande herinnering. Het verleden is immers geweest en (op ervaringsniveau) onomkeerbaar. Proberen vast te houden aan iets wat weggevallen is, kan alleen maar wrijving opleveren. Toch heeft de mens de sterke neiging om vanuit de illusie van het voorkomen van het ervaren van pijn, de ‘waarheid’ (kleine letter) uit de weg te gaan. Lees verder

Controle loslaten: Jana, een verhaal

Plaatje ballon: Lichter, luchtiger, zonder hechting, maar met volle aandacht

Loslaten: Lichter, luchtiger, zonder hechting, maar met volle aandacht

In dit stukje, deel ik een ervaring die onlangs plaatsvond, en illustreert, hoe het los laten van controle, er voor zorgt dat wordt gezien dat het ‘proberen te houden van controle’, eigenlijk averechts werkt. Het is iets wat in ‘mijn ervaring’ regelmatig kan worden gezien, en waarmee ‘hier’uitvoerig geëxperimenteerd is. Verder vond ik het gewoon een leuk verhaal om te delen. (Voor de eerlijkheid: er zijn een aantal details uit het verhaal weggelaten. Dit voor de leesbaarheid, en duidelijkheid.)

Lees verder