Gedachten over Waarheid, Werkelijkheid en Wakker Worden

“De ‘ik’, die ‘ik’ denk dat ‘ik’ ben, ben ‘ik’ niet. ‘Hij’, die aan ‘mij’ denkt, als zijnde ‘ik’, ben ‘ik’ niet. Wie was dan die ‘ik’, die zich zo ellendig leek te voelen?” – STAP uit de MATRIX / Marcel Graumans

Welkom!

Welkom op STAP uit de MATRIX. Op deze website deel ik (Marcel Graumans) mijn gedachten over – en ervaringen omtrent – wakker worden, waarheid en werkelijkheid.

Het is wat in ‘mijn leven’ (inmiddels) voornamelijk de dienst lijkt uit te maken (zowel ‘kennis delen’ als in de ‘persoonlijke ervaring’, gesprekken, en andere interacties). Daarnaast is wat ‘hier’ als ‘meest interessant’ bevonden wordt. Zodoende houd ik me hier op tal van manieren mee bezig.

Veel van waarop ons gedrag en ons denken zich baseert, is iets wat ons is aangeleerd. Daar is in principe niets mis mee, totdat er – om welke reden ook – twijfel begint te ontstaan aan de rigiditeit van deze ‘werkelijkheid’. Vanuit de visie hier, kan die twijfel i.p.v. iets ‘slechts’, juist het begin zijn van een proces van ontwaken / terug bij jezelf komen zijn.

Ik houd me onder andere bezig met schrijven, en het maken van video’s, over deze onderwerpen.

Gesprekken / Open Dialoog / Lezingen

Daarnaast ben ik, op basis van het doorgemaakte proces, beschikbaar voor:

NB: Op de pagina’s ‘Realisatie van Waarheid, Het Absolute, ‘Wat is’‘ en ‘Zelfonderzoek‘, vindt je informatie ‘op welke context de informatie, en aangeboden mogelijkheden, zich baseren’.

Meer info:

Voor een stukje achtergrond over mij, en informatie over de context / gedachtegoed van de website kun je het artikel over Wakker Worden (zoals dat hier gezien wordt)De Waarheid: Hoe STAP je uit de MATRIX?‘, lezen. Ook kun je hiervoor het interview op Nondualiteit (YouTube kanaal) raadplegen. ‘Interview Marcel Graumans – STAP uit de MATRIX, bekijken.

Wakker Worden gebeurt ‘van binnen uit’. Simpel, maar niet makkelijk, omdat we alleen leerden ‘naar buiten’ te kijken.

Naast het schrijven, de video’s, en ‘dienstverlening’,  is er een forum waar je eventueel (vrijblijvend) vragen kunt stellen, is er een Facebook pagina, en een daaraan gekoppelde (besloten) Facebook groep. Voor inspiratie, spreuken (o.a. Pinterest) en ‘andere dingen die ‘mij’ geïnspireerd hebben tijdens het proces / inspireren) kijk je op de betreffende pagina.

Alles wat wordt gedeeld, omtrent Waarheid, baseert zich dus uitsluitend op ‘mijn’ ervaringen n.a.v. van wat ‘hier’ werd / wordt gezien, tijdens en na ‘het proces van Wakker Worden’ – bij ‘mij’ en (tijdens het ‘werken met’ / ‘begeleiden van’) ‘anderen’. De ervaring leert, dat als er al iets gebeurt, dat ‘daar’ – ‘bij jou’ – gebeurt, maar dat er niet als zodanig ‘een iemand’ is – dus ook niemand die (‘voor jou’) wakker kan worden.

 

Plaatje observatie door man

(Samen) Onderzoeken?

‘Lifecoaching’

(o.a. omgaan met Autisme, HB, en andere stempels, en motivatie)

Naast dit alles, ben ik beschikbaar om samen te kijken naar ‘de volgende stap’, in de reis die leven heet. Waarbij jouw verhaal, jouw belevingswereld, en jouw ervaringen, altijd het uitgangspunt zijn, en mijn rol daarin is om objectief mee te kijken.

Het laatste gebeurt vanuit mijn eigen ervaringen en achtergrond. Zelf heb ik (als gediagnosticeerd Autist, ADHD-er, en Hoogbegaafde) erg geworsteld met een hoop dingen, maar ben daar overheen gekomen. Van ‘niet willen leven’, naar ‘overgave aan het leven’, zou je kunnen zeggen. Ook is er de ervaring die ik heb met ‘mijn’ kinderen (11 en 13 jaar) welke ook ‘een stempel’ hebben opgeplakt gekregen. Daarnaast heb ik in de afgelopen 11 jaar menig gesprek gevoerd, en tot groot genoegen – en met mooie ‘resultaten’ – mogen helpen te leren zichzelf te helpen. I love to call it ‘my life’.

Vrijwel alle mensen met wie ik in de loop van de tijd heb mogen werken, zijn in het verleden vaak voorzien van een stempel. In de beleving is het zo, dat niemand zijn of haar stempel is. Toch lijkt dat meestal het referentiekader waarbinnen een hulpzoeker wordt geplaatst. Feitelijk komt dat neer op opnieuw een afwijzing van de eigen belevingswereld. Dat laatste met alle gevolgen van dien.

Ik heb een nogal uitgebreide ervaring met betrekking tot de reguliere ‘Geestelijke GezondheidsZorg’. Die ervaring leert, dat het werk wat daar geleverd wordt – omdat er uitgegaan wordt van een niet bestaande ‘standaard (mens)’ -, vaak meer kwaad dan goed doet. Wat mij betreft heeft de GGZ een nogal hoog Efteling-gehalte. Door zich op een niet bestaand referentiekader,systemen en massa te baseren. Waarbij de DSM-5, wat mij betreft, fungeert als het grote sprookjesboek.

DSM-5, het sprookjesboek van de ggz, vol statische beschrijvingen van dynamische ‘ontwerpen’. De waan van het bestaan van de ‘standaard mens’.

Direct een afspraak Maken!?!

STAP uit de MATRIX biedt de mogelijkheid voor een aantal zaken, een afspraak te maken. Wat daarin de mogelijkheden zijn, kun je op de desbetreffende pagina lezen. (Houd even rekening met de hierboven genoemde definities / kaders.)

Daarnaast is het belangrijk om te weten wat te verwachten en wat niet. Dat staat beschreven op de pagina ‘Spelregels & Disclaimer‘.

Blog

Vanuit het ‘contextloze perspectief’ bekeken, deel ik ervaringen en observaties m.b.t. de maatschappij, psyche, denken, het functioneren van de wereld en de mensheid, en eigenlijk alles wat met ‘leven’ en ‘bestaan’ te maken heeft. ‘Mijn’ bevindingen, observaties, maatschappij-kritiek, stof tot nadenken, en belevingen, deel ik met de wereld, via het Blog.

De insteek is vaak 180 graden gedraaid van ‘de gangbare zienswijze’.  (Story of ‘my’ life.) 
Je zou het – vanuit ijdele hoop – kunnen zien als ‘gericht op de fictieve persoon’, om zo een denkproces / zelfonderzoek op gang te laten komen.

Video

Inhoudelijk gaan de YouTube video’s die worden opgenomen, over verschillende onderwerpen, waarbij de uitgangspositie altijd dezelfde is, namelijk het ‘contextloze perspectief’.

Onderwerpen variëren van het proces van Wakker Worden, Ontwaken / Ontwaakt zijn, via de arbitraire aard van onze ‘consensus realiteit’, tot eigenaardigheden in de menselijke psyche, het ego wat als er om ons heen gekeken wordt op hol lijkt te zijn, tot wereldse ontwikkelingen. Waarbij alles – behalve Waarheid – behoort in het domein van speculatie, aannames, en een open uitnodiging er zelf naar te kijken.

‘personen’,verhalen over ‘personen’, ‘ik’, ‘jij’, ‘wij’, illusie(s) binnen de ‘werkelijkheid’

 

Welkom Thuis!

Zonder ‘ik’, en zonder tastbare ‘werkelijkheid’, worden dingen als geloof in ‘jezelf ergens mee vergelijken’, geloof in interne verdeeldheid, geloof in ‘goed’ en ‘kwaad’, geloof in ‘ik’ versus ‘anderen’, en bijvoorbeeld geloof in ‘het trachten te controleren van ‘het leven’, ‘anderen’ en geloof in een ‘ik’ die daarbinnen een rol heeft – of iets moet doen -, een wat vreemde ‘verschijning’.

Er is niets mis. Niet met ‘jou’, niet met ‘de werkelijkheid’, en niet met ‘anderen’. Dat wat je bent, is oneindig en heel, nu op dit moment. Zelfs als ‘jij’ nu zeker ‘weet’ dat, dat anders is. Er is hooguit sprake van de illusie van mis-identificatie. ‘Je’ bent niet ‘het verhaal’, ‘gedrag’,of ‘wat anderen over je vertellen’. ‘Wat je bent’, is nooit (iets) anders geweest, is nooit vertrokken, nooit verdeeld geraakt, en ligt voorbij – of vooraf aan – elke tegenstelling, whatsoever. U zij ‘Dat’!

Welkom Thuis!

Bedankt voor ‘jou’, bedankt voor ‘wat is’.

Meer informatie

Mocht je interesse hebben in meer informatie en achtergrond met betrekking tot STAP uit de MATRIX zou je eventueel het interview op Nondualiteit (YouTube) kunnen bekijken.

Voor de definitie van ‘Realisatie van Waarheid, Het Absolute, ‘Wat is”, zoals op STAP uit de MATRIX gehanteerd, klik je hier!

Voor de definitie van ‘zelfonderzoek’, zoals op STAP uit de MATRIX gehanteerd, klik je hier!

Voor de mogelijkheden die STAP uit de MATRIX, in de vorm van gesprekspartner / dienstverlener / entertainer te bieden heeft, kijk je op de pagina ‘mogelijkheden’.

Voor de ‘Spelregels & Disclaimer’, klik je hier!

Direct naar de pagina ‘Afspraak maken‘ kan uiteraard ook!

Contactgegevens STAP uit de MATRIX? Klik Hier!

Voel je vrij, vrijblijvend contact op te nemen….

 

 

Logo STAP uit de MATRIX

* Mocht je STAP uit de MATRIX willen ondersteunen kan dit het best door middel van een donatie, waarmee de kosten en een stukje tijd gecompenseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina doneren, elders op deze website.