Leven van het leven gebaseerd op de eigen belevingswereld

“Waarheidsrealisatie werd voor mij Realiteitsontkenning, ofwel vluchten van het hier en nu.” – Marcel Graumans

Welkom!

Op deze website deel ik vanuit mijn persoonlijke ervaring / belevingswereld, mijn ideeën en ervaringen met betrekking tot zaken als, het leven, de mens, conditionering, de mensheid, de maatschappij en eigenlijk alles wat we ‘werkelijkheid’ noemen.

De interesse hierin is iets wat eigenlijk altijd als een rode draad door ‘mijn leven’ heeft gelopen. Het is wat hier als ‘meest interessant’, en eigenlijk de enige interessante manier om tegen het leven aan te kijken, gezien wordt. Zodoende houd ik me hier op tal van manieren mee bezig.

Waarbij dat zich in basis puur baseert op ‘dat ik dit leuk vind om te doen’, en ik ermee niet een bepaald doel of resultaat nastreef. 

Veel van waarop ons gedrag en ons denken zich baseert, is iets wat ons is aangeleerd. Daar is in principe niets mis mee, totdat er – om welke reden ook – twijfel begint te ontstaan aan de rigiditeit van deze ‘werkelijkheid’. Vanuit de visie hier, kan die twijfel i.p.v. iets ‘slechts’, juist het begin zijn van een proces van ontwaken / terug bij jezelf komen zijn.

 

Plaatje observatie door man

(Samen) Onderzoeken?

‘Levenscoaching’, Zelfonderzoek, Een Goed Gesprek

(o.a. omgaan met Autisme, Hoogbegaafdheid, en andere stempels)

Naar aanleiding van mijn eigen ervaringen, ben ik beschikbaar als levenscoach, voor ‘een goed gesprek’, of voor het samen onderzoeken van iets waar je in jouw leven tegen aangelopen bent. Waarbij de context waarbinnen deze gesprekken plaatsvinden altijd (zo veel mogelijk) uitgaat van ‘geen context’, open vizier, en relativiteit. (Waarbij jouw belevingswereld, en het van daaruit omgaan met het leven, het uitgangspunt is – en niet het omgekeerde.)

Ik ben beschikbaar om samen met jou te kijken naar de volgende stap in jou leven. Waarbij jouw verhaal, jouw belevingswereld, en jouw ervaringen, altijd het uitgangspunt zijn, en mijn rol daarin is om (zo) objectief (mogelijk) mee te kijken.

Het laatste gebeurt vanuit mijn eigen ervaringen en achtergrond. Zelf heb ik (als gediagnosticeerd Autist, ADHD-er, en Hoogbegaafde) erg geworsteld met een hoop dingen, maar ben daar (grotendeels) overheen gekomen. Een ‘reis’ die me meenam van ‘niet willen leven’, naar ‘overgave aan het leven’, zou je kunnen zeggen. Aangezien het leven onvoorspelbaar is, heb ik ook (nog wel eens) momenten dat het wat minder lekker gaat.

Ook is er de ervaring die ik heb met ‘mijn’ kinderen (11 en 13 jaar) welke ook wat stempels (ASS / ADD / HB) hebben opgeplakt gekregen. Daarnaast heb ik in de afgelopen 11 jaar menig gesprek gevoerd, en tot groot genoegen mensen mogen helpen te leren zichzelf te helpen. Eigenlijk is dat een constante stroom in de belevingswereld hier. Via het werk in de winkel, via de website, en zomaar spontaan. Allemaal zonder aanleiding en vaak ‘out of the blue’.  I love to call it ‘my life’.

Vrijwel alle mensen met wie ik in de loop van de tijd heb mogen werken, zijn in het verleden vaak voorzien van een stempel. In de beleving is het zo, dat niemand zijn of haar stempel is. Toch lijkt dat meestal het referentiekader waarbinnen een hulpzoeker wordt geplaatst. Feitelijk komt dat neer op opnieuw een afwijzing van de eigen belevingswereld. Dat laatste met alle gevolgen van dien. 

Ik heb een nogal uitgebreide ervaring met betrekking tot de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Die ervaring leert, dat het werk wat daar geleverd wordt, vaak meer kwaad dan goed doet. Waarbij dat laatste zich baseert op mijn persoonlijke waarneming. Anderen zullen er wellicht wel baat bij hebben, net zoals ik er in een aantal gevallen ook profijt van heb gehad, en dat is dan altijd mooi meegenomen.

Uiteraard heeft de ggz een plek als het aankomt op directe interventie, maar helaas gaat het vaak om standaard oplossingen. En niemand is natuurlijk standaard. De grote dooddoener – in mijn optiek – is dan ook de DSM-5. Wat mij betreft is de DSM-5, wat mij betreft, dan ook een sprookjesboek.  Ik kan oprecht zeggen dat ik met grote regelmaat te maken krijg met wat ik zou noemen, ‘slachtoffers van de ggz’. (Waarbij het elke keer weer een vreemde, en door mij hoogst gewaardeerde constatering is dat het soms hele kleine dingetjes zijn, die iemand ‘weer op gang’ of ‘in het reine met zichzelf’  kunnen krijgen. ‘Kan niet’ kan op de schroothoop. ;-) )

Plaatje van meisje in gedachten

Direct een afspraak Maken…

 

Wat verder?

Vanuit het ‘contextloze perspectief’ bekeken, deel ik ook ervaringen en observaties m.b.t. de maatschappij, psyche, denken, het functioneren van de wereld en de mensheid, en eigenlijk alles wat met ‘leven’ en ‘bestaan’ te maken heeft. ‘Mijn’ bevindingen, observaties, maatschappij-kritiek, stof tot nadenken, en belevingen, deel ik met de wereld, via het Blog. Houd in de gaten dat het hierbij gaat om een persoonlijke beleving, die niet zomaar klakkeloos moet worden aangenomen.

De insteek is vaak 180 graden gedraaid van ‘de gangbare zienswijze’.  (Story of ‘my’ life.) 
Je zou het kunnen zien als het onderzoeken van andere mogelijkheden, geloof in de illusie dat er daardoor iets zal veranderen, of dat dat zou moeten, is er niet. Wat ik doe richt zich vooral op 

Alles wat wordt gedeeld, baseert zich logischerwijs uitsluitend op ‘mijn’ ervaringen n.a.v. van wat hier werd / wordt gezien en ervaren, bij mezelf en (tijdens het werken met / begeleiden van) ‘anderen’. (De aanhalingstekens omdat er in de beleving hier niet wordt uitgegaan van afgescheiden personen, maar de mens als onderdeel van de natuur / werkelijkheid.) 

Video

Ook worden er YouTube video’s opgenomen, over verschillende onderwerpen, waarbij de uitgangspositie altijd dezelfde is, namelijk het ‘contextloze perspectief’.

De onderwerpen variëren, en de insteek erop wordt vaak ervaren als prikkelend, en tot anders kijken stemmend. Een beetje dat ding wat ik doe. :)

‘personen’,verhalen over ‘personen’, ‘ik’, ‘jij’, ‘wij’, illusie(s) binnen de ‘werkelijkheid’

 

Welkom ‘Thuis’!

Met wat meer helderheid, worden dingen als geloof in ‘jezelf ergens mee vergelijken’, geloof in interne verdeeldheid, geloof in ‘goed’ en ‘kwaad’, geloof in ‘ik’ versus ‘anderen’, wat anders ervaren. Ook het geloof in ‘het resoluut trachten te controleren van ‘het leven’, ‘anderen” en dan vooral het geloof in ‘de belangrijke rol’ die jij daarbinnen speelt’, zal nader dienen te worden bekeken. 

Er is niets mis. Niet met ‘jou’, niet met de ‘realiteit’, en niet met ‘anderen’. Dat wat je bent, is wat je bent. Dat wie je nu bent is flexibeler dan in algemeenheid wordt gedacht. Er is hooguit sprake van de illusie van mis-identificatie. ‘Je’ bent niet ‘het verhaal’, ‘gedrag’, of ‘wat anderen over je vertellen’.

Welkom ‘Thuis’!

Bedankt voor ‘jou’, bedankt voor ‘wat is’.

Meer informatie

Mocht je interesse hebben in meer informatie en achtergrond met betrekking tot STAP uit de MATRIX zou je eventueel het interview op Nondualiteit (YouTube) kunnen bekijken.

Contactgegevens STAP uit de MATRIX? Klik Hier!

Direct naar de pagina ‘Afspraak maken‘ kan uiteraard ook!

Voel je vrij, vrijblijvend contact op te nemen….

 

 

Logo STAP uit de MATRIX

* Mocht je STAP uit de MATRIX willen ondersteunen kan dit het best door middel van een donatie, waarmee de kosten en een stukje tijd gecompenseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op de pagina doneren, elders op deze website.