Mogelijkheden: Gesprekken, Lezing, Dialoog

Op deze pagina vind je de mogelijkheden met betrekking tot het inzetten van Marcel Graumans / STAP uit de MATRIX.

Hulp richting de eerste stap richting zelfonderzoek

Als het op hulp bij (de eerste stap richting) zelfonderzoek aankomt, zijn mijn rollen voornamelijk die van ‘bewaker van focus’, ‘gesprekspartner / ‘mee-kijker – wat betreft vaste patronen en overtuigingen”, en ‘wegwijzer’.

Het gaat dus vooral om het (helpen bij) het houden van focus, de – hier inmiddels bekende – noodsprongen van het ego / de mind aanstippen en (samen) doorzien. Er mede zorg voor dragen dat zelf-sabotage geen (of in elk geval minder) kans krijgt, en het ‘wijzen naar een eventuele volgende stap’. De overlap tussen ‘een goed gesprek’ en ‘eerste stap’ is groot, vanuit het perspectief van de vraagsteller, is het ‘doel’ echter een andere. Een kwestie van gradatie, zou je kunnen zeggen. (Afspraak maken, of vragen over afspraak?)

Plaatje leven zonder vangnet, vallende persoon

Leven onder vangnet; Vrije val

Hulp bij calamiteiten, Existentiële Crisis

Soms kan het gebeuren dat je in een situatie terechtkomt, waarbij er sprake is van een zogenoemde existentiële crisis. Dit kan je overkomen tijdens het proces van zelfonderzoek (autolyse, bij het zelf blijven, et cetera), maar ook kan het in sommige gevallen spontaan optreden. Inmiddels is er ruime ervaring met dit proces, en de eventuele ‘calamiteiten’, dus ook voor hulp daarbij, kun je bij STAP uit de MATRIX terecht. (Contact opnemen)

Arme 'ik'?

Arme ‘ik’?

 Hulp bij het proces van Wakker Worden

Gezien vanuit de context van ‘het proces van Wakker Worden’, kunnen er soms vragen of – energetisch gezien – blokkades ontstaan. Mochten daar vragen over zijn, kun je altijd contact opnemen, zodat we samen kunnen kijken naar een ‘oplossing’.

In sommige gevallen zal het gaan om een kleine aanwijzing (via email, of telefoon), waarna ‘je weer verder kunt’. Ook kun je je vraag – of ‘probleem’ – eventueel nog plaatsen op het forum. Soms is er wat meer ‘nodig’ (bijvoorbeeld face-to-face contact). (Hoewel ‘de marketing afdeling’ (ego) het hier niet altijd mee eens is, gaat de persoonlijke voorkeur altijd uit naar het eerste.) (Afspraak maken, of vragen over afspraak?)

 

Een goed gesprek

Naast ‘hulp bij het proces van Wakker Worden’ vind ik het (op ervaringsniveau) meer dan fantastisch om mensen te helpen bij het overwinnen van obstakels die ‘hun’ leven (lijken te) belemmeren. Die obstakels bestaan telkens weer als geloof erin, onhandige interpretaties, geloof in (vanuit opvoeding) opgedrongen ‘moeten’ en ‘niet moeten’, en andere overtuigingen en aannames, welke als waar / waarheid worden geloofd.

Vanuit ervaring sprekend (de eerste 40 jaar van mijn leven, wilde ik – om maar wat te noemen – liever dood) kan de claim worden gemaakt, dat ‘een goed gesprek’, vaak de eerste stap is naar (het ervaren van) meer ruimte. (Uiteraard is dit iets wat je ook zelf kunt doen, maar – en dan ‘doe ik even’ een onmogelijk te maken aanname ;) – als dat het geval was, was je dit nu waarschijnlijk niet aan het lezen.)

Uiteraard is het altijd zo, dat jij en alleen jij ‘de spelregels’ bepaalt. Jij maakt uit of je iets doet met de dingen die tijdens een gesprek aan het licht komen. Ik kan je helpen te leren jezelf te helpen (hoewel er paradoxaal genoeg, natuurlijk geen ‘ik’ is die ‘jou’ helpt) maar ik kan je niet ‘het werk’ uit handen nemen. Het overtuigingen vervangen met andere – onterecht als meer waardevol aangemerkte – overtuigingen, is niet iets waarmee ik uit de voeten kan. Er moet dus een duidelijke bereidheid zijn tot, dodelijk eerlijk kijken, en obstakels (overtuigingen) ‘los te laten’, wil het kunnen ‘werken’. (Afspraak maken, of vragen over afspraak

Wakker Worden is een proces van binnen uit.

 Out-Of-The-Box gesprekspartner

Wanneer er wordt gezocht naar een out-of-the-box (no-box) gesprekspartner (in de context van ‘een goed gesprek‘) geldt dat mechanisme, vanwege communicatie (verbale heen en weer interactie; het idee van twee), uiteraard niet. De uitgangspositie – het referentiekader – bij deze gesprekken is telkens weer, volledige openheid, ‘geen enkel geloof is waar’, en contextloosheid. Waardoor er (samen) vanuit verschillende – soms ‘far out’ – perspectieven, points of view, en niet gehinderd door beperkende overtuigingen, naar situaties, ervaringen, overtuigingen zelf, en bijvoorbeeld (geestelijke) obstakels gekeken kan worden. (Contact opnemen)

Open dialoog

Wanneer er mensen zijn die graag een open dialoog over deze onderwerpen zouden hebben, ben ik ook daarvoor beschikbaar. Ik vind het leuk om met (kleine) groepen, in alle openheid over deze onderwerpen te communiceren. Dit kan op een locatie die jullie kiezen, maar (bij groepen tot maximaal 4 personen) kan dit ook in Tiel, bij mij thuis. (Kosten hiervoor zijn in overleg.) – Klik hier om contact op te nemen.

Wie of wat ‘bestuurt jou’?

‘Spiritueel / Maatschappelijk’ Entertainer, lezingen

In alle gevallen is er uitsluitend sprake van speculatie, en heeft het filosoferen, debatteren, en spirituele en maatschappelijke (vanuit die context-loze ‘visie’) per saldo niet meer of minder waarde dan het bezoeken van een voetbalwedstrijd. Ondanks dat, zijn het voor mij onderwerpen waarover ‘dat wat ik niet ben’, graag praat, uitlegt, communiceert, en filosofeert. ‘Ik’ ben die hoedanigheid dan ook te boeken als ‘spiritueel / maatschappelijk entertainer’, om interactief, of in de vorm van een lezing, hierover te (komen) spreken. (Kosten in overleg) – (Contact opnemen)

Voor de definitie van ‘Realisatie van Waarheid, Het Absolute, ‘Wat is”, zoals op STAP uit de MATRIX gehanteerd, klik je hier!

Voor de definitie van ‘zelfonderzoek’, zoals op STAP uit de MATRIX gehanteerd, klik je hier!

Voor de ‘Spelregels & Disclaimer’, klik je hier!

Terug naar de pagina ‘Afspraak maken‘.