Mogelijkheden: Gesprekken, Levenscoaching, Zelfonderzoek

Op deze pagina vind je de mogelijkheden met betrekking tot het inzetten van Marcel Graumans / STAP uit de MATRIX.

Gesprekken: ‘Leven vanuit Waarheid’ / Zelfonderzoek

Als het op hulp bij (de eerste stap richting) zelfonderzoek aankomt, zijn mijn rollen voornamelijk die van ‘bewaker van focus’, ‘gesprekspartner / ‘mee-kijker – wat betreft vaste patronen en overtuigingen”, en ‘wegwijzer’.

Het gaat dus vooral om het (helpen bij) het houden van focus, de – hier inmiddels bekende – noodsprongen van het ego / de mind aanstippen en (samen) doorzien. Er mede zorg voor dragen dat zelf-sabotage geen (of in elk geval minder) kans krijgt, en het ‘wijzen naar een eventuele volgende stap’. De overlap tussen ‘een goed gesprek’ en ‘eerste stap’ is groot, vanuit het perspectief van de vraagsteller, is het ‘doel’ echter een andere. Een kwestie van gradatie, zou je kunnen zeggen. (Afspraak maken, of vragen over afspraak?)

Plaatje leven zonder vangnet, vallende persoon

Leven onder vangnet; Vrije val

Hulp bij calamiteiten, Existentiële Crisis

Soms kan het gebeuren dat je in een situatie terechtkomt, waarbij er sprake is van een zogenoemde existentiële crisis. Dit kan je overkomen tijdens het proces van zelfonderzoek (autolyse, bij het zelf blijven, et cetera), maar ook kan het in sommige gevallen spontaan optreden. Vaak wordt er van daaruit gezocht naar een stukje (geestelijke) hulpverlening. Helaas pakt een bezoek aan de ggz, daarbij niet altijd even positief uit. Inmiddels is er ruime ervaring met deze gebeurtenissen, en de eventuele ‘calamiteiten’, dus ook voor hulp daarbij, kun je bij STAP uit de MATRIX terecht. (Contact opnemen)

Arme 'ik'?

Identiteitscrisis, Existentiële Crisis

Een goed gesprek

Ik vind het meer dan fantastisch om mensen te helpen bij het overwinnen van obstakels die ‘hun’ leven (lijken te) belemmeren. Die obstakels bestaan telkens weer als geloof in beperking, onhandige interpretaties, geloof in (vanuit opvoeding) opgedrongen ‘moeten’ en ‘niet moeten’, en andere overtuigingen en aannames, welke als waar / waarheid worden geloofd.

Vanuit ervaring sprekend (de eerste 40 jaar van mijn leven, wilde ik – om maar wat te noemen – liever dood) kan de claim worden gemaakt, dat ‘een goed gesprek’, vaak de eerste stap is naar (het ervaren van) meer ruimte.

Uiteraard is het altijd zo, dat jij en alleen jij ‘de spelregels’ bepaalt. Jij maakt uit of je iets doet met de dingen die tijdens een gesprek aan het licht komen. Ik kan je helpen te leren jezelf te helpen (hoewel er paradoxaal genoeg, natuurlijk geen ‘ik’ is die ‘jou’ helpt) maar ik kan je niet ‘het werk’ uit handen nemen. Het overtuigingen vervangen met andere – onterecht als meer waardevol aangemerkte – overtuigingen, is niet iets waarmee ik uit de voeten kan. Er moet dus een duidelijke bereidheid zijn tot, dodelijk eerlijk kijken, en obstakels (overtuigingen) ‘los te laten’, wil het kunnen ‘werken’. (Afspraak maken, of vragen over afspraak

Wakker Worden is een proces van binnen uit.

 Out-Of-The-Box gesprekspartner

Wanneer er wordt gezocht naar een out-of-the-box (no-box) gesprekspartner (in de context van ‘een goed gesprek‘) geldt dat mechanisme, vanwege communicatie (verbale heen en weer interactie; het idee van twee), uiteraard niet. De uitgangspositie – het referentiekader – bij deze gesprekken is telkens weer, volledige openheid, ‘geen enkel geloof is waar’, en contextloosheid. Waardoor er (samen) vanuit verschillende – soms ‘far out’ – perspectieven, points of view, en niet gehinderd door beperkende overtuigingen, naar situaties, ervaringen, overtuigingen zelf, en bijvoorbeeld (geestelijke) obstakels gekeken kan worden. (Contact opnemen)

Plaatje lege doos

Definities

Voor de definitie van ‘Realisatie van Waarheid, Het Absolute, ‘Wat is”, (referentiekader bij de gesprekken) zoals op STAP uit de MATRIX gehanteerd, klik je hier!

Voor de definitie van ‘zelfonderzoek’, zoals op STAP uit de MATRIX gehanteerd, klik je hier!

Voor de ‘Spelregels & Disclaimer’, klik je hier!

Terug naar de pagina ‘Afspraak maken‘.