Realisatie van Waarheid, Het Absolute, ‘Wat is’

Op deze pagina vind je de definitie van Waarheid, Het Absolute, ‘Wat is’, en wat er op STAP uit de MATRIX wordt bedoeld met ‘de realisatie daarvan’.

Waarheid, Het Absolute, ‘Wat is’

Waarheid, het Absolute, ‘Wat is’, ‘is’; niet twee. Niet dit, Niet dit. Onbenoembaar, niet adresseerbaar, en zonder eigenschappen. ‘Het’ ligt voorbij elke tegenstelling, concept, mening, oordeel, aanname, en is op geen enkele manier in woorden, symbolen, of welke vorm ook, uit te drukken.
Er bestaat, hoe hardnekkig de (voor)veronderstelling ook is, dat het anders is, GEEN relatieve Waarheid, omdat het dan geen Waarheid zou zijn!

Het ‘is’ dat wat vooraf gaat aan alles waarvan besef is, en wat in bewustzijn verschijnt. Het ‘is’ wat overblijft als alle ervaringen door de tijd zijn opgeslokt. ‘Het is’ de enige ‘is niet’, die ‘is’.

Het is wat ‘jij’ in essentie ‘bent’. (Dat wil zeggen, als het gegeven dat ‘jij’ en ‘het universum’ / ‘de werkelijkheid’ feitelijk niet bestaan voor het gemak even achterwege gelaten wordt.) :)

Plaatje tekst druk maken

Druk maken is een tijdelijke sate of mind

Realisatie

Waarheidsrealisatie gaat daarmee, hoe raar dat ook mag klinken, niet om wat ‘waar’ of ‘niet waar’ is. (Het gaat over het realiseren van de Waarheid.) Er is dus nooit iemand, die de Waarheid spreekt / kent / weet, omdat Waarheid voorbij woorden en symbolen ligt. (Dat geldt ook voor alles wat op deze website geschreven en gedeeld wordt!)

NB: ‘Het’ (Waarheid, ‘wat is’, ‘wat ‘je’ bent’) gaat vooraf aan, komt na, en verschilt fundamenteel niet van ‘al het andere’.

Uiteindelijk ‘is er dus sprake van, een spel wat met zichzelf gespeeld wordt, en waarin ‘het’ / Waarheid / Bewustzijn, in een oneindig aantal gedaanten aan zichzelf verschijnt’.

Dit ‘weten’, helpt ‘je’ enorm te relativeren. Want, wie zou zich waar tegen moeten verzetten? Wie heeft die ‘ellendige ervaringen’ gehad, en daardoor ‘trauma’ opgelopen? Wat belemmert ‘je’ om het spel wat leven wordt genoemd, volop en ‘op jouw manier’ te spelen? Enzovoorts.

In ‘het verhaal’ / ‘de beleving’ hier betekende het een bevrijding, omdat ‘het verhaal’ nu gezien kan worden voor wat het is – ‘een verhaal en niet ‘ik’ – en zo allerlei zaken die eerder de dienst leken uit te maken (angst, spanning, ‘stroperig’ functioneren, depressie, om maar wat te noemen) wegvallen / weggevallen zijn.

Verder valt er in algemene zin verder niet veel over te zeggen, omdat elk proces uniek is en op zichzelf staat. (Gezien vanuit ‘de persoon’ ‘die je nu (waarschijnlijk) denkt te zijn’.)

plaatje: Vervagen problemen, overtuigingen, aannames, tegenstellingen, 'ik', en uiteindelijk 'zelf'.

Vervagen problemen, overtuigingen, aannames, tegenstellingen, ‘ik’, en uiteindelijk ‘zelf

Voor de definitie van ‘zelfonderzoek’, zoals op STAP uit de MATRIX gehanteerd, klik je hier!

Voor de mogelijkheden die STAP uit de MATRIX, in de vorm van gesprekspartner / dienstverlener / entertainer te bieden heeft, kijk je op de pagina ‘mogelijkheden’.

Voor de ‘Spelregels & Disclaimer’, klik je hier!

Terug naar de pagina ‘Afspraak maken‘.