Zelfonderzoek, richtlijnen, kaders en definitie

Op deze pagina vind je de definitie van ‘zelfonderzoek’, zoals die in grote lijnen door / op STAP uit de MATRIX wordt gehanteerd.

Vooraf!

Hoewel de tekst gaat over ZELFonderzoek, moet er aan dat ‘zelf’ niet te zeer geklampt worden. Er wordt uitgegaan van een volledig en open onderzoek, dus ook van dat ‘zelf’. Belangrijker nog:

‘De fictieve persoon / zelf waaraan nu als ‘ik’ gerefereerd wordt’, zal nooit wakker worden. Zelf (‘ik’) kan niet uit zichzelf (‘mezelf’) geraken. En dat is een wet! (Dat laatste is eigenlijk het eerste – om ‘te zien’.)

Plaatje van iemand geprocessed

Zelfonderzoek: Het proces is leidend

Zelfonderzoek

Door middel van zelfonderzoek / onderzoek, de-programmering van voor waar aangenomen speculatie, en bijvoorbeeld door ‘naast het verhaal over ‘jou’ te gaan staan’, ontstaat er ruimte om te (gaan) zien ‘wat ‘je’ bent’ / ‘wat is’, door helder te krijgen ‘wat ‘je’ niet bent’, en ‘wat niet is’. Dit is wat op deze website ‘het proces van Wakker Worden’ of (uiteindelijk) realisatie wordt genoemd.

Het gaat dan vooral om ‘het toepassen’ / ‘in de ervaring observeren’ van waar naartoe verwezen wordt. (Contemplatie.) Een combinatie van ‘kennis’ opdoen – om deze vervolgens af te serveren – en overgave / vergeven / loslaten. Een manier waarbij er een duidelijke focus op het intellectuele ligt, waardoor deze manier niet bij een ieder zal passen. (Waarbij geldt, dat er geen (‘goede’ of ‘slechte’) manier bestaat, alle wegen naar Rome leiden, en alles verloopt zoals het verloopt.)

Plaatje waarop geschreven wordt

Pen en papier zijn in de meeste gevallen eigenlijk onmisbare hulpmiddelen.

Papier is geduldig, dus naast focus, discipline en overgave, kan het helpen om pen en papier bij de hand te houden. Het brein is namelijk niet per definitie de geschikte tool voor diepgaand zelfonderzoek. Door het op te schrijven is het makkelijker ‘er omheen te lopen’ en e.e.a. vanaf afstand te bekijken. Hoe dit schrijven – ook wel autolyse genoemd – in zijn werk gaat, lees je hier. (Met dank aan Frits van de website. www.Autolyse.nl.)

Spreekt het intellectuele (als tool) je aan, dan kun je (als je ergens tegenaan loopt) Contact opnemen, of een afspraak maken voor een gesprek over ‘Leven vanuit Waarheid’ / zelfonderzoek, een goed gesprek (lifecoaching), of eventuele hulp bij een extensiele crisis. (Waarbij er niet de illusie is dat ‘ik’ / ‘Marcel’, ga over uitkomsten of resultaten. Wat ik verder niet kan, en waaraan ik niet meedoe, is je bevestigen in je ‘ellende’. ;-) )

Voor de definitie van ‘Realisatie van Waarheid, Het Absolute, ‘Wat is”, zoals op STAP uit de MATRIX gehanteerd, klik je hier!

Voor de mogelijkheden die STAP uit de MATRIX, in de vorm van gesprekspartner / dienstverlener / entertainer te bieden heeft, kijk je op de pagina ‘mogelijkheden’.

Voor de ‘Spelregels & Disclaimer’, klik je hier!

Terug naar de pagina ‘Afspraak maken‘.