Angst: De impact op denken, gedrag en relaties

Wie of wat ‘bestuurt jou’?

Kijkend naar de wereld die mij voorgespiegeld wordt, zou ik er haast (opnieuw) depressief van worden. Niet werkelijk uiteraard, want wie zou er depressief moeten worden? Wanneer ik echter kijk naar de berichtgeving (en doe dat dan niet! ;) ) zowel binnen de mainstream media, als waar het de alternatieve broertjes en zusjes betreft, valt op dat vrijwel iedereen zich vooral bezig houdt met ‘problemen’ die we in de toekomst kunnen verwachten, en angt. Jammer, onnodig en zowel op persoonlijk vlak als in algemene zin, contraproductief.

Angst regeert

Wees maar niet ‘bang’, er komt nu niet één of andere ‘rant’ over alternatieve websites en de mainstream media. Nee, waar ik vandaag naar wil kijken is wat deze negatieve informatiestroom nu eigenlijk voor gevolgen heeft. Want hoewel dat nu in een veel meer genuanceerde vorm wordt gezien dan eerst, blijft staan, dat wat je aandacht geeft versterkt. Wat overigens niet wil zeggen, dat je om die reden geen commentaar ergens op zou mogen hebben.

Alle tegenstrijdige en vaak negatieve berichtgeving zorgt er voor dat mensen bang worden, gaan twijfelen, stress ervaren, en zodoende – althans zo wordt dat hier ervaren – vaak vooral met noodoplossingen voor de dag komen. Ook werkt het in de hand, dat mensen – op zoek naar antwoorden – hun heil gaan zoeken in allerlei externe autoriteiten en ideologieën. Waarbij het dan maar te hopen is, dat deze ‘verlossers’, het ‘algemeen belang’, en niet (alleen) het eigenbelang dienen.

Angst voor het onbekende, angst voor onzekerheid, angst voor het wereld beeld dat wordt gepresenteerd, roep vragen op. Ook hier komen die vragen nog steeds binnen via de email. Mensen zoeken zekerheid in van alles. Veel vragen gaan dan ook over te nemen stappen, wel of niet ergens mee in zee gaan, en tal van andere vragen, die onmogelijk voor een ander beantwoord kunnen worden. Verreweg de meest voorkomende vraag is echter, hoe de toekomst er uit zal zien.

Oké, ik heb even in de glazen bol gekeken, wat tarot kaarten gelegd, een vreemd dansje gedaan om de goden gunstig te stemmen, smekend aan een hogere macht op mijn knieën naar de Albert Hein gekropen, maar helaas, heeft dat me niets opgeleverd. Het lijkt er op, dat de dingen gebeuren zoals ze gebeuren, zonder zich wat dan ook aan te trekken van wat ‘ik’ (in de vorm van de persoon) daar van vind, en zonder dat daarin antwoorden te vinden zijn. (Wat vervolgens zo zijn consequenties lijkt te hebben voor het fenomeen ‘vragen’.)  

Foto vastgelopen computer

Gevolgen voor het denken en gedrag

Deze combinatie van angst voor onzekerheid, en de stroom aan negatieve (angstaanjagende) berichten die via de diverse media ‘in ons systeem doordringen’, zorgt voor veranderingen in het denken. Gedachten – angstig en negatief – welke zich in het onderbewuste nestelen, en zo een vorm van automatisch reageren gaan vormen. Het veroorzaakt neurotisch gedrag, maar wanneer ‘neurotisch gedrag’ de gehanteerde standaard is, zal dit niet snel onderkend (kunnen) worden.

Dit gedrag – de onbewuste angsten opereren in elk gegeven moment- zal zich in alle facetten van een mensenleven laten zien. In zijn werk, in zijn omgang met anderen en in zijn andere, meer intieme relaties.

 

Relateren / Relaties

Veel relaties – op het werk, met je kinderen, met een levenspartner of met je familie – zijn namelijk toch vooral gebaseerd op beperkende (maar via de media als belangrijk gepromote) factoren als bezit, macht en angst.

Als geldt dat veel mensen angstig zijn voor ‘afkeuring vanwege afwijkend gedrag’, geldt dat in het geval van relaties in het kwadraat, is mijn ervaring. Weinig is zo strikt geregeld – zonder dat er iets van op papier staat -, als de omgang met anderen. En hoe dichter iemand bij je staat, hoe strikter die regels lijken te zijn. Het voert wat ver om alle varianten hier te bespreken, maar ik zal er een aantal uitpikken, die ik het meest ‘voorbij zie komen’ of waarmee ik zelf ervaringen heb.

Niemand ‘is de baas’ van niemand. Gelijkheid (in ‘waarde’) is absoluut.

Werk

Binnen een arbeidssituatie, waar vaak hiërarchische verhoudingen gelden, kan het jezelf bewust worden van bijvoorbeeld het feit dat wij allen in gelijkheid geboren worden,   problemen opleveren. Elke keer sta ik er toch weer van te kijken, hoe strikt sommige leidinggevenden de aan hun opgelegde regels, naar beneden toe hanteren. Tegenspreken wordt zeker niet altijd geduld en als het al geduld wordt, wordt er regelmatig niets mee gedaan.

Door onderzoeken van het denken, kan heel goed zijn dat dit je ‘een doorn in het oog wordt’. Alleen laat je, je waarschijnlijk nu niet meer tegenhouden door de angst voor je positie. Of – en dat zie ik vaker – je wilt je niet laten tegenhouden, maar het gebeurt toch.

Eenzelfde mechanisme kun je zien wanneer mensen zich ineens realiseren wat de negatieve impact is, die hun werkzaamheden (voor het bedrijf) op anderen en de wereld heeft. Terwijl je altijd dacht voor ‘de goede zaak’ aan het werk te zijn, blijken er gevolgen aan jouw werkzaamheden te kleven, die je niet met je nu je je er bewust van bent, niet met jezelf kunt vereenzelvigen. Ook dan zit je vaak weer met het probleem dat je je principes best mag ventileren, maar dat er wel ‘gewoon’ van je verwacht wordt dat je je taken, zonder al te veel morren blijft verrichten.

Waar uiteraard de angst weer om de hoek komt, want ‘succes’ betekent tegenwoordig, dat je er financieel voldoende warmpjes bij zit, dat je carrière maakt, dat je imago de juiste is, dat je ‘normaal doet’, en dat je – zoals dat in het Westen in elk geval de traditie, voortkomend uit religie is – opkijkt tegen ‘wie of wat er boven jou staat’ op de maatschappelijke of culturele ladder. Doe je dat niet, wie betaalt dan de huur of hypotheek als je op straat komt te staan? (Eerder zagen we al, hoe angst verlamd, en mensen rare sprongen laat maken.)

Hokjes, Beperking en Exclusiviteit

Ook in andere (persoonlijke) relaties, zie je dat angst – om te kort te komen, minderwaardig te zijn, enzovoorts – vaak regeert.

Houden doe je van je familie, naasten en gezin. Voor de rest zijn het anderen. Een bepaalde intimiteit deel je alleen met hen en zelfs daarbinnen maak je onderscheid, waarbij je sommige dingen bijvoorbeeld alleen deelt met ‘je’ levenspartner en met verder niemand anders.

Ben je vrijer in je opvattingen over houden van, liefde en wat je met wie deelt, wordt dat – in ‘mijn’ ervaring that is –  vaak als harteloos, ontrouw, kwetsend en niet loyaal uitgelegd en aangemerkt. Uit liefde – of acceptatie, is wellicht een betere term – open staan voor ‘anderen’, zal misbruik van jouw kwetsbaarheid uitlokken. (Zo is de gedachte.)

Les één, de liefde die je hebt is beperkt en slechts bedoeld voor een select gezelschap. Les twee, aan al de liefde die je geeft, hangen – afhankelijk van degene aan wie die liefde gegeven wordt – voorwaarden en beperkingen. Lichamelijkheid uit liefde beperk je tot je levenspartner, zorgen uit liefde tot je kinderen, ouders of naasten en je liefde aan anderen betuig je door een goed doel te steunen, een petitie te tekenen tegen onrecht wat een ander wordt aangedaan of door het doen van vrijwilligerswerk.

 

Om (samen) naar te kijken

Uiteraard is bovenstaande slechts een persoonlijke observatie, en daarmee niet objectief waar, dus niet waar. (Waarheid kan niet gesproken worden.)

Deze tekst is bedoeld voor mensen die inspiratie zoeken, voor het zelf opnieuw gaan bekijken van gedachten, overtuigingen, en eigenschappen, welke in het verleden klakkeloos, en zonder bij na te denken, zijn aangenomen als zijnde ‘ik’.

Wat niet de bedoeling is van deze tekst, is deze tekst te gebruiken als kennis om je leven op te baseren, want wat hier beschreven staat is, is zoals hier ervaren wordt (of lijkt te worden), en dat klakkeloos en zonder nadenken aannemen, is – zo hebben we gezien – het paard achter de wagen spannen.

 

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Kijk op STAP uit de MATRIX voor meer informatie, of klik hier voor de pagina met Spelregels en mogelijkheden, of om direct een afspraak te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *