Covid-19, niet kloppende cijfers. Dommigheid of Manipulatief?

Plaatje eenhoorn

Corona cijfers zijn als een eenhoorn

In dit artikel wil ik eens kijken naar het gegoochel met de cijfers, zoals die gegeven worden m.b.t. de uitbraak van het coronavirus. Dat er van die cijfers niets lijkt te kloppen, is de meeste mensen inmiddels wel duidelijk. Reden daarvoor zijn natuurlijk, dat er niet genoeg testen waren om iedereen te testen, en dat ook niet iedereen die aan covid-19 is overleden, als patiënt die aan dit virus is overleden, in de statistieken terechtgekomen is. Tot zover is het ‘niet kloppen’ wel duidelijk. Toch is er nog iets anders aan de hand, en vooral dat riep bij mij wat vragen op.

Eenzijdige uitleg en het gevaar daarvan

Wat bij mij vragen oproept, is het feit dat er met het geven van de (dagelijkse) cijfers, vooral één kant uit wordt geredeneerd – of is het gestuurd? Daarbij lijkt het er een beetje op, of er van alles aan wordt gedaan om het scenario zo zwart mogelijk neer te zetten.

Wanneer er echter wordt geclaimd dat het er voor om gaat om mensen niet bang te maken en geen paniek te willen veroorzaken, ziet dat er een beetje raar uit. Alle berichtgeving in de media, lijkt namelijk toch vooral te willen schreeuwen: “WEES BANG!”

Het vervelende daarvan is, dat mensen die bang zijn vaak weinig vragen stellen. Ook zorgt het ervoor dat mensen gaan hopen op ‘een externe autoriteit’ die hen gaat helpen het probleem op te lossen (hoe vreemd en ingrijpend deze oplossingen dan ook mogen zijn). Daarnaast werkt het in de hand, dat informatie die ingaat tegen de informatie van zogenaamde experts, per direct als twijfelachtig te boek komt te staan, en dat mensen (vanuit angst) andere mensen, met een andere zienswijze, de mond gaan trachten te snoeren.

Overtuigingen zijn de basis van gevoelens en gedachten. Als er bij de informatie om tot deze overtuigingen te komen (de media, kranten, televisie zijn daarvan dan de bronnen) belangen gemoeid zijn, maakt dat de boel alleen nog maar twijfelachtiger. Met belangen belaste informatie, vanuit de media en politiek bijvoorbeeld, creëert met belangen belaste overtuigingen bij de bevolking.

Wie of wat ‘bestuurt’ jou’?

De niet kloppende cijfers

Wat mij betreft komt hier het fenomeen van de niet kloppende cijfers om de hoek, omdat het rapporteren van het niet kloppen van de cijfers, sowieso een bepaalde onrust en onzekerheid (angst) veroorzaakt.

Wanneer het echter zo is, dat er met het niet kloppen van de cijfers wordt geïmpliceerd, dat de situatie ernstiger is dan hoe het op het eerste gezicht lijkt, ontstaan er hier opnieuw vragen. Toch is dat wat er lijkt te gebeuren. Ter illustratie zou je kunnen kijken naar dit bericht van omroep Zeeland.

Nu het punt waarmee ik ‘worstel’, namelijk; ook aan ‘de andere kant’, kloppen de cijfers niet!

Net zoals met andere virussen, zoals bijvoorbeeld de griep, kan er worden aangenomen, dat er veel mensen geïnfecteerd raken, maar dat deze mensen niet ernstig ziek worden. De kans is levensgroot aanwezig dat zij zelfs geen bezoek aan de huisarts brengen, een paar dagen niet lekker zijn, en daarna weer genezen zijn. Om één of andere duistere reden, is nu juist dat waarover ik weinig tot niets verneem.  Want als je er vanuit gaat dat dit scenario plaatsvindt (en er is geen enkele reden om aan te nemen dat, dat anders is) is dat op zijn zachtst gezegd een beetje vreemd te noemen.

Papier is geduldig.

Dommigheid of Manipulatief?

De betrouwbaarheid van cijfers hangt dus af van welke cijfers worden meegenomen. Wat dat betreft is papier geduldig, en zijn statistieken een soort van maakbaar. De vraag is dan ook, waarom dit op deze manier gebeurt / wordt neergezet. Als mensen niet onnodig bang maken en paniek voorkomen namelijk daadwerkelijk de bedoeling is, lijkt het een beetje dom om zo met deze cijfers om te gaan. Naast dommigheid, zou er anders – en van de reden wil ik even af zijn voor dit artikel – sprake moeten zijn van manipulatie.

Ik snap dat er geen harde cijfers zijn m.b.t. mensen die wel ziek zijn geweest, maar niet in het medische circuit terechtgekomen zijn. Helemaal kloppend zijn de cijfers voor nu dan ook niet te krijgen. Het uitgebreid testen op eventuele afweerstoffen, zou hierin een rol kunnen spelen.

Wat mij echter wel bevreemd is, dat er in het geval van bijvoorbeeld griep, gerekend wordt met ingeschatte cijfers waar het dit fenomeen betreft. In het geval van het coronavirus wordt dit achterwege gelaten, terwijl er inmiddels toch ook informatie verzameld zou kunnen zijn, op basis waarvan zo’n cijfer te berekenen is. Ook hier lijkt dit dus weer iets wat – om welke reden dan ook – over het hoofd gezien wordt. Hierdoor zien de cijfers er angstwekkender uit dan dat in werkelijkheid terecht is. Het geeft een verkeerd beeld, en veroorzaakt bij de mensen een verkeerde beeldvorming. Dit met alle gevolgen van dien.

Daarbij denk ik aan stress bij mensen, de neiging van mensen om met draconischer maatregelen dan noodzakelijk akkoord te gaan, en bijvoorbeeld de (in dat geval onterechte) inzet van verregaande maatregelen welke de vrijheid en privacy van de gehele bevolking aantasten.

Disclaimer

Uiteraard ben ik geen viroloog, of anderszins een expert. Ik ben gewoon iemand die mechanismes observeert, daarover nadenkt, daar vragen over stelt, en deze vragen en of bevindingen deelt. Noem mij een bezorgde medemens, die het vooral goed voorheeft met een ieder.

Om meer te weten over ‘waar ik vandaan kom’, kun je eventueel op mijn videopagina kijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.