Doneren

Situatie

Wat gedaan wordt met betrekking tot STAP uit de MATRIX, gebeurt. De insteek is, dat ‘iets’ aan mensen laten zien, wat feitelijk hun geboorterecht is, een ‘verplichting’ is. Het is dus ‘de boodschap’ (of waar deze naar verwijst) die voorop staat.

Uiteraard kan iedereen zelf op zoek gaan, en vinden, zonder dat daarvoor ‘hulp van derden’ nodig is. De ervaring ‘hier’ leert dat, dat in de praktijk vaak anders uitpakt. De input van STAP uit de MATRIX zijn de artikelen en de video’s. Mensen met vragen omtrent deze onderwerpen, duiken regelmatig in ‘de ervaring hier’ op. Deze mensen worden altijd, waar mogelijk ogenblikkelijk, en met alle liefde en plezier ‘geholpen’.

Vaak gaat dit ‘tussendoor’, tijdens de dagelijkse gang van zaken, dus buiten de kaders van de website om, en met gesloten beurzen.

Niet graag gehoorde boodschap

In de praktijk heeft dat tevens wel eens als gevolg, dat ‘ik’ (of eigenlijk ‘de boodschap’) niet altijd een graag geziene gast ben (is). Iets wat tot bepaalde maatschappelijke gevolgen heeft geleid; waarvan de afhankelijkheid van een zogenaamde participatiewet uitkering er één is.

Dat ‘botst’ wel eens waar het ‘telefoonkosten’, ‘kosten voor de website hosting’, of bijvoorbeeld ‘reiskosten’ betreft. (Dit alles niet als ‘klacht’. Essentieel kom ‘ik’ uiteraard nooit wat tekort. De simpele constatering (vanuit de positie van ‘Marcel’) is dat het niet geloven in hiërarchie, en autoriteit, volgens zeggen heeft geresulteerd in een ‘autoriteitsconflict’, waarmee ‘het systeem’ wat lastig uit de voeten kan.)

Onafhankelijk (Geen reclame)

Ook sluit de insteek op STAP uit de MATRIX, het gebruik van reclame en marketing als het ware uit. Vaak gaat het er bij reclame om, om ‘bij mensen verlangen te wekken voor dingen die ze niet nodig hebben’, en/of oplossingen te bieden voor niet bestaande (of al dan niet met een achterliggende agenda, bedachte) problemen – zonder daarbij het doel te hebben ‘oplossingen’ of ‘het niet bestaan van de problemen’ in het licht te zetten. ‘Hier’ is het idee om mensen nooit langer aan het lijntje te houden dan strikt ‘noodzakelijk’. (Mensen in plaats van ‘klanten’, ‘leads’ of ‘consumenten’.)

Coulance

Ook dekt het maken van een donatie, voor een deel de mogelijkheid om de coulance regeling (voor mensen die een beroep doen op STAP uit de MATRIX) in stand te houden.

Soms is er hulp nodig bij een urgent / acuut probleem, maar zijn de financiën niet toereikend. Soms wordt dan besloten ‘het probleem’ ‘om niet’ (gratis dus) op te pakken. Dit zorgt er voor, dat de hulpverlening voor een ieder toegankelijk is, en er niet ook nog eens een financieel probleem ontstaat, naast ‘het probleem’ waarvoor in eerste instantie bij STAP uit de MATRIX werd aangeklopt.

Donatie

Een donatie geven, is een win-win-win situatie. Door middel van een donatie, zorg je er voor dat STAP uit de MATRIX, als een onafhankelijk platform kan blijven bestaan, heb je het goede gevoel van waardering tonen en een ander te helpen, en zorg je er ook nog eens voor, dat ik mijn uitbundige levensstijl kan handhaven. :P :D

Je kunt je steentje bijdragen door een klein bedrag over te maken op rekeningnummer:
Rabobank:

NL27RABO01689.53.781
t.n.v. M.P. Graumans, Tiel
onder vermelding van ‘donatie STAP uit de MATRIX’.

 

Thank You!

STAP uit de MATRIX is op geen enkele manier gelieerd aan een religie, geloofsovertuiging, spirituele stroming, wetenschappelijk model, of welk model, concept of gedachtegoed dan ook. Er zijn geen plannen zich voor welk doeleinde ook te laten inzetten, en er zijn geen plannen dat dit in de toekomst anders zou worden. 

Meer achtergrond Marcel Graumans / STAP uit de MATRIX vind je hier, of via het bekijken van het interview op Nondualiteit.

Logo STAP uit de MATRIX

STAP uit de MATRIX