Ego, Spiritualiteit, Ontwaken, Mythes, en Illusies

Screenshot Thirteenth Floor (Film)

Screenshot Thirteenth Floor (Film)

Dit is een samenvoeging van teksten, die eerder op STAP uit de MATRIX verschenen. Voortschrijdend inzicht (t.a.v. het communiceren hiervan) en het ‘onder één kopje samenbrengen’, zijn de insteek geweest. Het is niet iets om van voor naar achter te lezen, omdat alles in alles grijpt. Het gaat meer om  ‘wegwijzers’, of ‘hints’, en ‘gaat over jou’. Dus, ‘hoe voelt het’?, ‘wat gebeurt er’?, en ‘bij wie of wat’? zou daarbij in het vizier gehouden kunnen worden. 

Andere tijden

In het verleden was het zo, dat mensen niet makkelijk met het gedachtegoed omtrent ontwaken in aanraking kwamen. Dit is in de laatste 100 jaar nogal drastisch veranderd. Je zou dat kunnen verklaren vanuit het – in algemene zin – directer toegankelijk zijn van informatie omtrent tal van onderwerpen, dus ook dit onderwerp. (Denk aan het gemak van reizen, Internet, en overige media.)

Gezien vanuit de context ‘de mens op aarde’ kun je aan de ene kant zeggen dat het mooi is, dat ook deze informatie nu voor een grotere groep mensen beschikbaar is. Aan de andere kant gaan er zo veel verhalen en mythes rond op bijvoorbeeld Internet, dat het lastig kan lijken ‘waar nu op af te gaan’. Met de nadruk op LIJKEN. Het simpele feit is namelijk, dat er niet iets is om op af te gaan, althans niets waarvan ‘jij’ gaat weten wat het is.

Mythes, Verhalen en Onzin

Het hele verhaal met betrekking tot ontwaken, verlichting, waarheidsrealisatie, of hoe het genoemd moge worden, gaat (in vrijwel alle gevallen) uit van één voor-veronderstelling, namelijk dat ‘jij, ‘jij’ bent, als in ‘een persoon’, een ‘ik’, een ‘ego’, een ‘ziel’, een ‘entiteit’ feitelijk. (Daar is de afslag gemist, en ‘het doel’ onbereikbaar geworden.)

Wanneer er namelijk echt naar gekeken wordt, en dat wordt het niet vaak, zal er te zien zijn, dat dat hele idee van ‘een entiteit zijn’, zich op zijn hoogst baseert op niet geverifieerde / onderzochte informatie. (Waarbij geldt: De handleiding, kan nooit ‘het’ zijn, maar is slechts een beschrijving. Geloof in ‘de handleiding’ als ware het ‘het’, is dan ook een dwaling. Waarbij ‘geloven’ niet de issue is, maar geloven dat er ‘iemand’ / een entiteit is, die dit geloven doet, als het ware, des te meer.)

Dat dit wat lastig te zien kan zijn, is dan ook niet per definitie vanwege het ‘onbetrouwbaar zijn’ van de boodschappers / brengers van de informatie, maar vanwege de afwezigheid van van die boodschappers en brengers. Waarbij het – als hierop wordt voortgeborduurd – uiteraard niet anders kan dan, dat er ook geen ontvanger van de boodschap is. Het verhaal van ‘twee kanten’, en ‘betrouwbare en onbetrouwbare informatie’, is daarmee dan ook een fictie. (Want wie zou het dan zijn die deze informatie ‘ontvangt’?)

Wat weten 'we' nu eigenlijk zeker?

Wat weten ‘we’ nu eigenlijk zeker?

Tip: Begrijpen is niet het ding

‘Jij’ gaat – en hoeft – het niet – te – begrijpen. Beter houd ‘jij’, ‘je’ akelig stil, zonder ook maar de illusie aan te hangen, de minste poging te doen om ‘je akelig stil te houden’. (Niet per definitie ‘makkelijk’, maar absoluut ‘te doen’.)

 • ‘Ik’ is niet geschikt om van ‘ik’ los te komen.
 • ‘De mind’ is niet ‘je’ redding. Het kan een bruikbare tool zijn, maar na gebruik ‘wegwerpen’.
 • Alle projecties op, en verhalen over ‘dingen’, ‘entiteiten’, vorm – en energie is ook vorm – of whatever te benoemen is / lijkt, is NIET waarover het gaat, en is hooguit een obstakel.
 • Er MOET niet iets gebeuren om ‘heel’, ‘volledig’, ‘goed’ of wat dan ook te zijn. Wat al is, hoeft niet bedacht te worden.
 • ‘Dat’ heeft niks op met persoonlijke voorkeuren, meten en wegen, vergelijken, of welke vorm van ‘de illusie van twee’ ook.
 • Proberen met ‘ik’ uit ‘ik’ te komen – al dan niet door het volgen van tradities, leringen, spirituele stromingen, religie, geloof in de wetenschap (ook een religie), of wat dan ook – is een bijna sluitende garantie dat e.e.a. in (zo gehallucineerde) misère zal resulteren.
 • Bijleren – anders aanleren, omdenken, enzovoorts – is allemaal de andere kant uit ten opzichte van waar het in de tekst hierboven  – en dan wordt het gedeelde, en tijdelijk houdbare, plaatje wat daar wordt geschetst bedoeld – over gaat.
 • Er gaat nooit iets mis.
 • Er is niets beter of slechter.
 • Wakker worden is geen must.
 • Er is nog nooit iemand van een gedachte of emotie dood gegaan.

“Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier.” – Sören Kierkegaard

Tip 2: Tijdelijk ‘geen mind’

Iets wat (hoe paradoxaal) bij het proces van ontwaken, erg belangrijk is, is om te zien dat ‘jij’ – als in ‘persoon’ / wat je geleerd hebt te (moeten) zijn – niet belangrijk is. Voordat al deze eigenschappen en etikettering ‘plaatsvond’, ‘was ‘je’ al’ / ‘was er al wat’. Dat had – heeft eigenlijk, want ‘je bent’ nog steeds ‘het’ – geen uitleg of ondertiteling nodig. Ook niet wanneer ‘de wereld’ (evenals de indruk die je er van hebt geïnternaliseerd) schreeuwt dat het anders is. (In plaats van ‘intern ‘met elkaar’ in discussie gaan’, is het wellicht handiger – in de context van het wakker worden – ‘de discussie’, als een soort van buitenstaander te observeren.)

Voor zover het in het vermogen ligt, zou er dus gekeken kunnen worden vanuit de visie ‘geen mind’, dus de gedachten zijn niet belangrijk. ‘Geen mind’, vraagt van de ‘zoeker’ echter om – en dat lijkt tegen alles in te druisen, besef ik me – die aanname (tijdelijk) te doen. (Het (schijnbare) proces gaat immers om het onware / wat niet echt is, te doorzien, afleren, en aangeleerd geloof te doorzien, terwijl hier juist wordt gevraagd – weliswaar tijdelijk – ‘iets te geloven’.)

Toch is dat laatste van het grootste belang, omdat het de identificatie afhaalt / afleidt van het ego (‘mind’, ‘kennis’, ‘geloof’ – in concepten, en het concept ‘ik’), waardoor er (noodzakelijke) ruimte ontstaat. Is ‘geen mind’, niet het uitgangspunt waarvan ‘het proces’ uitgaat, blijft het idee van ‘iemand die iets doet om te ontwaken’, in tact. Ook de illusie van ‘iemand die zichzelf realiseert’ (‘realisatie’ en ‘iemand’ sluiten elkaar wederzijds uit) houdt daarmee stand. Als het ware, ‘wordt geprobeerd’, vanuit ‘dualiteit’, ‘non-dualiteit’ te realiseren, en dat kan alleen maar (de schijn van) ‘meer dualiteit’ wekken.

“In plaats van ‘de vragen in de mind’ ter discussie te stellen, is het wellicht handiger ‘de mind’ zelf ter discussie te stellen?” – STAP uit de MATRIX

Het innemen van ‘de positie’ van ‘geen mind’, geen ‘dit’ en ‘iets anders’ eigenlijk, voorkomt het versterken van de illusie van een ‘ik, die het proces controleert’

Hiermee is niet gezegd dat dit dé manier is om tot realisatie te komen. Het is wat ‘hier gebeurde’, en van waaruit ik nu – zonder enige denkbare reden een poging doe, het uit te leggen. Dit puur en alleen ter vermaak, en zonder op enige manier uit te zijn – of aanspraak te maken – op enig gevolg of resultaat.

Schijn bedriegt

Wat wel en wat niet? Meer mythes en fabels!

De realisatie is (zo het al zo gesteld kan worden) dat wat ‘werkelijkheid’ genoemd wordt – en daarmee ook alles wat ‘daarbinnen’ plaats lijkt te vinden – een illusie is. Ook het personage wat wordt gehallucineerd als zijnde ‘ik’ (ego, persoon) – en dat wat eraan lijkt te kleven aan ‘inhoud’ – valt daarmee in dezelfde categorie.

Zoals eerder aangegeven, gaan er nogal wat fabels rond over dit onderwerp. In de beleving hier, kan het volgende gesteld worden:

 • Het gaat niet om ‘persoonlijke ontwikkeling’, ‘groei’, ‘spirituele verrijking’, ‘het uitvoeren van een missie (om de wereld te redden)‘, of ongeacht welk (persoonlijk) ‘doel’ (in de toekomst) dan ook. Eerder gaat het om het tegenovergestelde, namelijk zien dat er van ‘persoonlijk’, ‘de wereld’, ‘redden’, of welk concept ook, geen enkele sprake kan zijn. 
 • Realisatie zorgt er niet voor – en heeft dus niet ‘als doel’ – dat al je wensen ineens uitkomen, dat je ineens in het bezit bent van allerlei bovennatuurlijke krachten, dat je ineens ‘een heilige’ (whatever dat wezen mag) wordt, of bijvoorbeeld, dat al je dromen in vervulling gaan. Het is eerder zo dat er niet iemand is die deze ‘wensen’, ‘bovennatuurlijke krachten’, enzovoorts, zou bezitten. Waarmee deze fenomenen zelf, binnen de context van ‘realisatie’, direct ook in een twijfelachtig licht komen te staan. 
 • Mentale ontkenning van ‘de persoon’ en ‘de werkelijkheid’ heeft niets te maken met de uiteindelijke realisatie waarover hier gesproken wordt. De ervaring leert, dat dit vaak wel een fase is, tijdens het (schijnbare) proces van wakker worden. Waarbij er de neiging lijkt te zijn, het één te verwarren met het ander. Dit is een punt waarop veel ‘processen’ lijken te blijven hangen!
 • Realisatie, non-dualisme, ontwaakt zijn, is niet ‘een betere staat van zijn’, dan ‘andere staten van zijn’. Waarover het gaat, is geen ‘staat van zijn’, maar ligt aan ‘alle staten van zijn’ (ofwel de schijn daarvan) voorbij.
 • ‘De zoektocht naar Waarheid’ is niet belangrijk! Ook hier gaat het om een spel, binnen de droom / illusie / het toneelstuk. De rol – of het verhaal – mag anders uitspelen, het blijft uiteraard een rol – of verhaal. Het mag gaan om een minder gangbaar spel dan ‘oorlogje spelen’, ‘het relatie spel’, of bijvoorbeeld ‘het spel van de herder en zijn kudde’, maar dat maakt het spel niet meer of minder valide en/of belangrijk. Tevens geldt, dat het belangrijk maken / achten van ‘de zoektocht’, impliceert dat er – naast ‘een zoeker’ – ‘een persoon’ is, die ‘de zoektocht’ wel of niet belangrijk zou (kunnen) vinden. Breng ‘moeten’ in de ervaring (zogezegd), en ‘je zorgt er voor’, dat het hele ‘proces’ een gevoel van ‘hard werken’ met zich meebrengt. (Er lijkt heel wat te gebeuren, maar… wat, en met wie?) 
 • Er is niet een ‘iemand’, en er is niet ‘iets’ wat begrepen moet worden. Zonder ‘iets’ (wat te weten zou zijn) en zonder ‘iemand’ (die dat ‘niets’ zou kunnen begrijpen), zou het te zien moeten zijn, dat het hele circus van ‘leren’, ‘kennis opdoen’, ‘begrijpen’ – en dan met name waar het ‘zingeving’ en ‘spiritualiteit’ betreft – een doodlopende weg is. Als – en dat is een grote als – het daadwerkelijk zo is, dat ‘de zoektocht’, ‘de zoektocht naar waarheid’ betreft, wijzen de borden om te volgen, precies de andere kant uit. Willen / denken te moeten / denken te kunnen begrijpen, is op basis van de ervaring hier, één van de meer hardnekkige illusies.  
 • Alles wat met (‘jouw’) bijzonderheid, ‘afwijken van de kudde’, ‘een zwaar pad bewandelen’, of wat dan ook wat te maken heeft met ‘anders, afwijkend, hoger, lager, beter, slechter zijn’, bevindt zich in het domein ego. Het gaat uit van een (vaak onderhuids aanwezig) ‘superioriteits-complex’, of een (al dan niet onder de bewuste radar opererend) ‘minderwaardigheids-complex’. Met andere woorden, er is sprake van vergelijken. Dit vergelijken berust op de aanname dat er van ‘dit’ en/of ‘dat’ (als in ‘twee’) sprake zou zijn. Wat het niet zegt is, ‘dat je er niet toe doet’ (daar kun je voor jezelf naar kijken), maar eerder dat ‘wanneer ‘alles’ en ‘iedereen’ bijzonder is’, bijzonderheid niks bijzonders blijkt te zijn.   

Altijd mis, altijd te laat

Zo zijn er nog legio ‘misverstanden’ rondom het onderwerp wakker worden, realisatie, Waarheidsvinding, of whatever er ook aan etiket op geplakt wordt. In principe komt elk ‘misverstand’ neer op dezelfde niet onderzochte aanname(s). ‘Een afgescheiden persoon in een wereld vol concepten, dingen, en andere zaken buiten die ‘ik’ te zijn. Daarnaast gaat het om de klakkeloze aanname (zonder er ooit daadwerkelijk bij te hebben stilgestaan) van ‘een mens’, ‘op aarde’, binnen ‘een universum’ te zijn. Alleen kan dat laatste op geen enkele manier bevestigd worden, en kan daarmee niet eens als ‘een waarschijnlijkheid’ kan worden geduid.

Geen ‘te verwachten uitkomst’

Het is meestal niet zo, dat ‘een zoektocht naar Waarheid’ (of in deze context ‘verlichting’) begint vanuit een (levens)situatie waarin alles optimaal lijkt te functioneren. Vaak worden er ‘problemen’ ervaren, of hebben er gebeurtenissen plaatsgevonden, die tot zoeken (naar bijvoorbeeld zingeving of Waarheid) leiden. Ergens zijn er meestal verwachtingen ontstaan, omtrent de rol die ‘realisatie’ daarbij zou kunnen spelen.

Die verwachting is vaak dat jouw leven er beter op wordt, terwijl het proces van realisatie juist ‘dat leven’, ‘de personen’, ‘gebeurtenissen’, enzovoorts, (als zijnde ‘afgescheiden elementen’) ter discussie stelt. De implicatie die daar – eventueel – uit spreekt, laat ‘ik’ graag ‘daar’. (Nadenken is gratis.)

Ook de verwachting dat, na realisatie, ineens duidelijk is ‘hoe te leven’, is een verwachting die al snel als een sta-in-de-weg gaat fungeren. Opnieuw is er een idee van een ‘ik’ die, ‘die verwachting zou hebben’, en/of controle heeft op ‘de uitkomst’. (Vanuit ‘een hoger perspectief’ zou echter wellicht gezien kunnen worden, dat sturen, controle houden, en doen, dezelfde illusie behelst als (proberen) niet (te) sturen, geen controle (te) houden, en niet (te) doen, op hetzelfde neerkomt. Namelijk ‘een kant kiezen’, dat wil zeggen, ‘in de illusie verkeren, dat er een ‘iemand’ is, die kiest’, terwijl er ‘voorbij tegenstellingen’ kan worden gezien, dat ‘wat je doet’ en ‘wat je overkomt’, niet twee ‘dingen’ zijn. (Als er al wat wordt gedaan – of gebeurt – wordt dat nu al gedaan – of gebeurt het nu al.)

Plaatje leven zonder vangnet, vallende persoon

Leven onder vangnet; Vrije val

Acceptatie, overgave, ‘laten zijn’

Wat rest is een acceptatie, voorbij persoonlijke voorkeuren, voorbij referentiekader(s), voorbij tijd, ruimte, en ‘twee’, en daarmee dus voorbij verwachtingen. Voor ‘het verkrijgen van’ die acceptatie is het niet nodig ‘iets te doen, of te verwachten’, omdat (totale) acceptatie al precies is hoe het nu is, hoe het altijd al was, en dat zal nooit anders zijn. Alle schijnbare verzet, kan daarmee ook geaccepteerd worden. (Wat ‘jij’ bent / ‘wat is’ heeft nooit anders ‘gedaan’.)

Dit alles heeft echter niets, maar dan ook niets met (het identificeren met / geloven in) ‘wat je nu denkt te zijn’- ‘wat daar aan zou kleven’, en wat (daarover) ‘waar is’ – te maken!

“Alleen als de moderne westerse wetenschap in staat is het concept te omarmen dat bewustzijn primair is, zal zij niet gevangen blijven in een zichzelf herhalende doolhof.” – Herbert G. Lebherz

Er is niet één manier om – voor zover daar sprake van is – tot realisatie (van de Waarheid) te komen. Zoals eerder aangegeven, is het (en dat lijkt een paradox) een puur individuele zaak (aan ‘de ene kant van de lijn’ zogezegd). Daarmee is het dan ook aan ‘jou’. Wanneer je door iemand wordt verteld dat ‘hij’ of ‘zij’, ‘jou’ kan helpen (als in ‘het van je overnemen, of voor je doen’) van ontwaken, is dat 100% bullshit. Ook wanneer het gaat om ‘kennis’, als in – maar niet beperkt tot – oude tradities, en beproefde methodes. (Waarbij hier niet gezegd wordt, dat er ‘opzet in het spel is’, ofwel er je bewust onzin op de mouw gespeld wordt. Onwetendheid en oprechtheid kunnen prima door één deur.)

Wat ‘werkelijkheid’ of ‘realiteit’ wordt genoemd, zijn arbitraire aannames waarover binnen een ‘groep’ consensus is bereikt. Het wordt eentonig, maar het moge duidelijk zijn dat ‘consensus’ opnieuw een concept is, en met ‘wat is’, niets van doen heeft. De – er in vorm zo uitziende – ‘gedeelde realiteit’, evenals ‘eigen realiteit’, zijn daarmee opnieuw concepten, en geen Waarheid, een illusie dus. Grappig genoeg heeft ‘dat gegeven’ op zijn beurt dan weer niets met Waarheid van doen.

Dus, opnieuw valt er niets te doen, behalve niets te doen, zonder te proberen niet iets te doen. 

Ten slotte

Alles in deze tekst is met de grootste zorgvuldigheid gedeeld vanuit de ervaring ‘hier’. Toch is het slechts een lapmiddel. Daarom is het dan ook zaak, niets aan te nemen, maar bij jezelf te toetsen.

Discussie hierover voeren is voor mij niet aan de orde. Ik ga er vanuit dat je prima zelf je (eventuele) conclusies kunt trekken, en dat wanneer dat niet lukt of gebeurt, daar helemaal niets mis mee is, zoals er met niets iets mis is. Doordacht commentaar is echter altijd welkom.

Mocht je eens samen naar dingen willen kijken (in de vorm van life-coaching, of in het kader van zelfonderzoek) kun je kijken naar de mogelijkheden hiervoor.

Ook als je naar aanleiding van deze tekst nog vragen hebt, zijn deze welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.