Non-dualiteit, niet twee, niet dit en verwarring

In deze tekst wil ik het hebben over iets wat tijdens gesprekken die er zijn, regelmatig aan de orde komt. Er blijkt nogal wat verwarring te zijn omtrent concepten als Waarheid, Het Absolute, of bijvoorbeeld Non-dualiteit. De grap is, dat het in de zin hiervoor over verschillende ‘dingen’ lijkt te gaan, maar allereerst is er geen sprake van een ‘ding’ of ‘dingen’, laat staan dat die (‘niet dingen’) in essentie verschillend zouden zijn. De concepten waarover gesproken wordt, zijn dan ook nooit ‘ding’, of ‘niet ding’. 

Perspectief

Vanuit het onware perspectief (o.a. geloof in de persoon) is er altijd van zowel tegelijkertijd ‘ding’ als ‘niet ding’ sprake. Dat de mind de neiging heeft te kiezen, één kant te prefereren, doet daar niets aan af. Vanuit een ander onwaar perspectief is te zien dat ‘beide uitersten’, telkens als een koppel (één) opereren. ‘Het één’ is er niet (kan niet gekend worden) als ‘het ander’ afwezig is. “En” in plaats van “Of”. Als voorbeeld: ‘ik’ heeft ‘jou’ nodig om zichzelf te kennen. Zonder ‘ik’ geen ‘jij’, zonder ‘jij’ geen ‘ik’.

De Waarheid, is echter dat zowel ‘ding’ als ‘niet ding’, ideeën / concepten zijn, en ideeën en concepten zijn dus geen Waarheid. Het perspectief hier is – zo zou je kunnen stellen – geen perspectief. Geen punt van referentie, en geen geloof in een beeld, idee of concept van wat dat ‘geen punt van referentie’ zou kunnen of moeten zijn, omdat het dan weer het geloven in een idee of concept ‘is geworden’. (Dit is een draaideur effect, wat hier vaak gezien wordt.)

plaatje: Vervagen problemen, overtuigingen, aannames, tegenstellingen, 'ik', en uiteindelijk 'zelf'.

Vervagen problemen, overtuigingen, aannames, tegenstellingen, ‘ik’, en uiteindelijk ‘zelf’.

Geen basis, niet twee, niet dit

Met andere woorden, de ‘werkelijkheid’ (van ‘jou’) heeft geen enkele basis waarop deze steunt. Dat realiseren is iets wat niet via de mind, het lichaam, of wat zich dan ook ‘binnen de droom’ mag lijken te bevinden, bereikbaar is. Simpelweg, omdat ‘het er nu al is’, nooit weg is geweest, maar de verwarring ‘een losstaande entiteit / ‘ding’ te zijn’, is wat als het ware ‘in de weg staat’ dit te zien. (No big deal, really.)

Er is dus geen sprake een basis, en dus ook niet van ‘twee’, in welk opzicht dan ook. Waar het nu steevast ‘mis’ dreigt te gaan is, dat de mind (die zoals we zagen, kanten kiest) hiermee aan de haal gaat, en ‘niet twee’ (onterecht) vertaalt met ‘één’ of ‘eenheid’. Vervolgens schept het een beeld van dat ‘één’ of die ‘eenheid’, waarop het nu – in een feedbackloop – gaat projecteren. (Mind wat projecteert op mind, klinkt een beetje als iets wat niet opschiet. De ervaring van uitputting, verwarring en weemoed die hiermee gepaard gaat, geeft die indruk ook.Terwijl het met ‘jou’ niet eens wat te maken heeft.)

Het is een mechanisme wat – wanneer er de rust en ruimte voor is – kan worden gezien. Het is tevens een mechanisme wat, wanneer het niet wordt gezien, als vervelend / pijnlijk geïnterpreteerd worden. (Houd in je achterhoofd, er is nog nooit iemand van een gedachte, emotie of gevoel, doodgegaan.)

Complementair aan deze contemplatie (bekijken zonder antwoorden te willen / verwachten) is, ‘niet dit’. Met ‘niet dit’ wordt bedoeld dat elke gedachte, emotie, gevoel, waarneming, enzovoorts, die ‘plaatsvindt’, niet ‘jij’ is, aangezien het ‘gezien’ wordt. (Een beetje zoals dat ogen zichzelf – zonder hulpmiddel – ook niet kunnen zien, en zodoende dus nooit zouden kunnen weten wat ogen zijn, maar wel wat het niet is.)

Wat is waar?

Wat is waar?

Geen ‘geloof’ of ‘kennis’

Dit alles heeft niets, maar dan ook niet te maken met ‘geloven’ of ‘kennis’ opdoen. Je realiseert ‘jezelf’ / ‘De Waarheid’ niet, door er achter te komen wie / wat je bent. Als dat is waarmee je bezig bent, kun je nu acuut stoppen. Qua sfeer, tijdverdrijf, en genieten is al het gebeuren rond Satsang, de traditionele geschriftenstudies, methodes die mensen in elkaar geflanst hebben, en ander spiritueel gewauwel prachtig. Als het gaat om realisatie zijn het juist allemaal zaken die je er (voor eeuwig) van zullen weerhouden. (1- daar is helemaal niks mis mee, als het voor ‘jouw gevoel’ klopt! 2 – de wegen van een leraar zijn ondoorgrondelijk, hier onbekend, mogelijkheden oneindig, en daarmee is de voorgaande uitspraak gebaseerd op ‘mijn’ ervaring, en niet altijd, absoluut, waar.)

Het is niet zo, dat er op de verkeerde plek gezocht wordt, het zit hem er meer in dat ‘dat waar naar gezocht wordt’, nooit en te nimmer te vinden is, of werd. (Ook niet door degene die deze leer verkondigt of methode aanbiedt. Hoewel de kans dat hij of zij denkt dat het anders is – wat al een clue zou kunnen zijn – nogal groot aanwezig is.)

Op het moment dat hier het idee (opnieuw) zou ontstaan dat ‘ik’ op het gebied van ‘kennis’, ‘hoop’ of ‘hoe een ander het beste kan leven’, iets toe te voegen heb, is het tijd om de stekker er uit te trekken. Wanneer het zo ver zou komen, dat ‘ik’ mijn eigen bullshit (opnieuw) als Waarheid zou geloven, is het tijd om voorgoed de ogen te sluiten. (Zo, dat was nog eens lekker dramatisch, maar ook wel een soort van ‘waar’.)

Geen tegenstellingen

Een definitie van Non-dualiteit zou, zonder tegenstellingen, of voorbij tegenstellingen kunnen zijn. De grap is, dat ook het verschil tussen ‘dualiteit’ en ‘Non-dualiteit’ een arbitraire aard heeft, en Non-dualistisch bekeken, daarmee in aard nogal absurd is. ‘Non-duaal zijn’ – dubbelop – kent geen grenzen, geen kaders, geen twee, niet ‘dit’, niet ‘dat’, niet ‘duaal’, niet ‘non-duaal’, waarmee het voorbij ‘alles wat te kennen is’ ligt. Nogmaals, de mind kan hier absoluut niks mee, maar om maar eens met Johan Cruijff te spreken: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”. (Uit de mind, en in de ervaring, zogezegd.)

Onder Deconstructie

Onder Deconstructi

Als ‘je’ gelooft iets van bovenstaande te begrijpen, of er het idee is, dat er van bovenstaande – op het niveau van ‘kennis’ – iets te leren of begrijpen valt, mag dat direct weer in twijfel getrokken worden. Want, ‘wie’ zou dat doen moeten begrijpen, en op welke manier? (Hint/Tip: De mind (op zichzelf) is in deze geen tool voor serieus onderzoek, maar papier is geduldig en erover praten kan soms ‘helpen’.)

Benieuwd – of en eventueel – wat ik voor jou kan betekenen? Kijk op STAP uit de MATRIX voor meer informatie, of klik hier voor de pagina met Spelregels en mogelijkheden, of om direct een afspraak te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *